Обрати сторінку

Кадровий потенціал

Склад проєктних груп спеціальностей

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Анісімова Ольга Миколаївна

д.е.н., професор

керівник

052 Політологія

Польовий Микола Анатолійович

д.політ.н., професор

керівник

Нагорняк Тетяна Леонтіївна

д.політ. н., професор

Неприцька Тетяна Іванівна

к. політ.н., доцент

Моджеєвскі Аркадіуш Лукаш

доктор габілітований суспільник наук, професор

061 Журналістика 

105 Прикладна фізика та наноматеріали

Ніколюк Петро Карпович

д.ф.-м.н., професор

керівник

111 Математика 

113 Прикладна математика

Антонов Юрій Сергійович

к.ф.-м.н., доцент

керівник

Шевченко Володимир Павлович

д.ф.-м.н., професор, академік НАН України, Герой України

Баєв Артем Вікторович

к.ф.-м.н., доцент

122 Комп’ютерні науки

125 Кібербезпека

281 Публічне управління та адміністрування

Чальцева Олена Михайлівна

д. політ. н., доцент

керівник

Ягунов Дмитро Вікторович

к. наук з держ. упр., доцент


 

Склад груп забезпечення спеціальностей

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

052 Політологія

Польовий Микола Анатолійович

д.політ.н., професор

керівник

Нагорняк Тетяна Леонтіївна

д.політ. н., професор

Неприцька Тетяна Іванівна

к. політ.н., доцент

Моджеєвскі Аркадіуш Лукаш

доктор габілітований суспільник наук, професор

061 Журналістика 

105 Прикладна фізика та наноматеріали

Ніколюк Петро Карпович

д.ф.-м.н., професор

керівник

111 Математика 

113 Прикладна математика

Антонов Юрій Сергійович

к.ф.-м.н., доцент

керівник

Шевченко Володимир Павлович

д.ф.-м.н., професор, академік НАН України, Герой України

Баєв Артем Вікторович

к.ф.-м.н., доцент

122 Комп’ютерні науки

125 Кібербезпека

281 Публічне управління та адміністрування

Чальцева Олена Михайлівна

д. політ. н., доцент

керівник

Ягунов Дмитро Вікторович

к. наук з держ. упр., доцент