Обрати сторінку

Кафедра інформаційних систем управління

Прігунов Олексій Володимирович

канд. екон. наук, старший викладач кафедри інформаційних систем управління


ORCID: orcid.org >>

Google scholar: scholar.google.com.ua >>

ResearchGate: www.researchgate.net >>

Профайл: rang.donnu.edu.ua >>


Закінчив математичний факультет Донецького національного університету в 1997р. зі спеціальності «Прикладна математика». В 1997–2000рр. навчався в очній аспірантурі при кафедрі прикладної математики і теорії систем управління математичного факультету Донецького національного університету. Займався науковою, педагогічною діяльністю. Брав участь в практичних розробках і впровадженні інформаційних систем.

З листопада  2003  по січень 2011 рр. займав посаду заступника головного бухгалтера Донецького національного університету, очолюючи відділ розрахунків з працівниками і стипендіатами. Був членом стипендіальної комісії, членом комісії з трудових спорів.

З вересня 2011 року займає посаду старшого викладача кафедри інформаційних систем управління. 

У  2019 році згідно з документом про вищу освіту отримав кваліфікацію магістра з інформаційної, бібліотечної та архівної справи.

Кандидат економічних наук з 2021 року. Дисертацію за темою “Управління якістю діяльності закладів вищої освіти” захищено 23 грудня 2020 року у спеціалізованій вченій раді Д 67.052.05 при Херсонському національному технічному університеті Міністерства освіти і науки України за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) 

Викладає курси: «Інформаційні технології», «Організація управління базами даних», «Електронний документообіг», «Проєктування інформаційних систем та електронні ділові комунікації», «Практичне застосування електронних сервісів».

Поглиблене знання і викладання технологій опрацювання інформації: MS Word, MS Excel (Google Table), MS Power Point, MS Power Quary (мова М), MS Power Pivot, MS Power BI (мова DAX) тощо.

Основні напрями наукових досліджень:

  • технології забезпечення бізнес-аналітики;
  • моделювання бізнес-процесів електронного документообігу на підприємствах;
  • проектування і розробка комплексних інформаційних систем управління персоналом;
  • розробка механізмів підтримки прийняття управлінських рішень в експертних системах;
  • інтелектуальний аналіз і візуалізація даних;
  • управління якістю діяльності закладів вищої освіти.

Здійснює наукове консультування установ, підприємств, організацій з питань розробки, провадження і підтримки інформаційних систем. 

Має 33 публікацій: 15 статей у фахових журналах та збірниках, 13 тез доповідей у збірниках Всеукраїнських наукових та міжнародних конференцій, та у збірниках семінарів, 3 монографії(у співавторстві), 2 навчально-методичних забезпечення.