Обрати сторінку

Перелік документів для вступу до Магістратури

Факультет інформаційних і прикладних технологій

Перелік документів для вступу

 1. Заява*.
 2. Копія документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»**.
 3. Копія довідки або витягу з реєстру про реєстрацію місця проживання (як додаток до ID-картки)**
 4. Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (індивідуальний податковий номер)**
 5. Копія військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством)**
 6. Оригінал і копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього
 7. Екзаменаційний листок та екзаменаційну картку єдиного фахового вступного випробування / єдиного вступного іспиту (у визначених Правилами прийому випадках);
 8. Подання для визначення додаткових балів за навчальні та наукові досягнення для конкурсного відбору вступників на навчання для здобуття ступеня освіти «Магістр» та копії наданих документів, що підтверджують науковий рейтинг вступника (дипломів переможців та призерів студентських олімпіад та конкурсів, копії наукових публікацій тощо), у випадках, передбачених Правилами прийому (за наявності).
 9.  4 (чотири) кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см

*Заяви на вступ у магістратуру подаються тільки в електронній формі, крім таких випадків:

   • для реалізації права на вступ за іспитами (у разі відсутності у вступника хоча б одного із сертифікатів ЄВІ/ЄФВВ 2020–2022 років)
    У такому випадку, до зазначених вище документів, мають бути подані також документи, що підтверджують право вступника на участь у конкурсі за іспитами під час вступу для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови та/або єдиного фахового вступного випробування.
   • за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про раніше здобуту освіту та у сертифікаті учасника ЄВІ/ЄФВВ. У такому випадку додаються копії документів, що вказують на зміну паспортних даних.
   • у разі подання іноземного документа про освіту;
   • у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства;
   • у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
   • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії ЗВО.

Увага!

Усі копії документів засвідчуються лише за наявності оригіналів приймальною (відбірковою) комісією (безкоштовно) або в установленому законодавством порядку (нотаріально).

При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про освіту, здобутий за кордоном, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа (Наказ Міністерства освіти і науки України 05.05.2015 р. № 504)