Обрати сторінку

Терміни подачі документів

Факультет інформаційних і прикладних технологій

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання для здобуття освіти за ступенем бакалавра на основі повної загальної середньої освіти у 2023 році

Етапи вступної кампанії Строки
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 1 липня
Реєстрація заяв на участь у вступних випробуваннях (співбесідах)*:
– за державним замовленням з 3 липня до 18:00 10 липня
– за кошти фізичних та/або юридичних осіб з 3 липня до 18:00 25 липня
Проведення співбесід:
– за державним замовленням з 7 липня до 18 липня
– за кошти фізичних та/або юридичних осіб з 7 липня до 31 липня
Реєстрація заяв на участь у конкурсному відборі (прийом заяв) з 19 липня до 18:00 31 липня

Оприлюднення списку рекомендованих до зарахування вступників за державним замовленням;

надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції

не пізніше 05 серпня
Виконання вимог для зарахування за державним замовленням до 18:00 08 серпня

Зарахування вступників на навчання за державним замовленням;

Зарахування вступників на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції (1 сесія)

09 серпня
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції не раніше 09 серпня
Виконання вимог для зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

у декілька сесій:

до 18:00 15 серпня

до 18:00 22 серпня**

до 18:00 29 серпня**

Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

у декілька сесій:

16 серпня

23 серпня**

30 серпня**

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб*

не пізніше 18 серпня

* категорії осіб, щодо яких застосовуються спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти (розділ VIII цих Правил прийому)

** у межах вакантних ліцензійних місць


Строки прийому заяв і документів, процедур конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня «Бакалавр» за іншою спеціальністю (паралельне навчання) у 2023 році:

Етапи вступної кампанії Строки
Реєстрація заяв на участь у вступних випробуваннях та звернень щодо проведення регламентованих процедур конкурсного відбору (перезарахування кредитів та затвердження графіку виконання вимог до навчального плану відповідної освітньої програми за 1 курс) 03 липня – 25 липня
Проведення регламентованих процедур конкурсного відбору 07 липня – 25 липня
Складання фахового випробування (співбесіда) 26 липня – 31 липня
Реєстрація заяв на участь у конкурсному відборі (прийом заяв) 01 серпня – 08 серпня
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб 09 серпня
Терміни виконання вступниками вимог щодо зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб до 15 серпня
Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб до 16 серпня

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання для здобуття освіти за ступенем бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітнього ступеня молодшого бакалавра, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра у 2023 році

Етапи вступної кампанії Строки
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 1 липня
Реєстрація заяв на участь у вступних випробуваннях (співбесідах)* та/або звернень щодо проведення регламентованих процедур конкурсного відбору (перезарахування кредитів)
– за державним замовленням з 3 липня до 18:00 10 липня
– за кошти фізичних та/або юридичних осіб з 3 липня до 18:00 25 липня
Проведення співбесід*, регламентованих процедур конкурсного відбору (перезарахування кредитів):
– за державним замовленням з 7 липня до 18 липня
– за кошти фізичних та/або юридичних осіб з 7 липня до 31 липня
Реєстрація заяв на участь у конкурсному відборі (прийом заяв) з 19 липня до 18:00 31 липня
Оприлюднення списку рекомендованих до зарахування вступників за державним замовленням; надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції не пізніше 05 серпня
Виконання вимог для зарахування за державним замовленням до 18:00 08 серпня
Зарахування вступників на навчання за державним замовленням;
Зарахування вступників на навчання на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції
09 серпня
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті конкурсні пропозиції не раніше 09 серпня
Виконання вимог для зарахування на контракт у декілька сесій:
до 18:00 15 серпня
до 18:00 22 серпня
до 18:00 29 серпня
Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб** у декілька сесій:
16 серпня
23 серпня
30 серпня
Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб* не пізніше 18 серпня

* категорії осіб, щодо яких застосовуються спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти (розділ VIII цих Правил прийому)

** у межах вакантних ліцензійних місць