Обрати сторінку

Терміни подачі документів

Факультет інформаційних і прикладних технологій

Строки прийому заяв та документів, проведення вступних випробувань, що проводить Університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання для здобуття освіти за ступенем бакалавра на основі повної загальної середньої освіти у 2022 році

Етапи вступної кампанії Денна та заочна  форми здобуття освіти
Реєстрація для участі у вступних іспитах на місця державного та регіонального замовлення* з 10 червня  до 16:00 24 червня
Прийом заяв та документів від вступників для участі у конкурсному відборі на основі співбесіди, вступних іспитів*

з 14 липня до 18:00 16 липня

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 01 липня
Проведення іспитів для вступників, які претендують на місця державного замовлення* 01 – 13 липня
Початок прийому заяв та документів 14 липня
Додаткова сесія іспитів для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб* 14 – 22 липня
Проведення Університетом співбесід 17 – 19 липня
Оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахування за результатами співбесід не пізніше 12:00 20 липня
Закінчення терміну виконання вимог до зарахування за державним замовленням для вступників, рекомендованих до зарахування за результатами співбесід

до 10:00 22 липня

Зарахування вступників, рекомендованих до зарахування за результатами співбесід не пізніше 15:00  20 липня
Закінчення прийому заяв і документів для осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, іспитів (складених з 01 по 13 липня 2022 р.)

до 18:00  22 липня

Оприлюднення списку рекомендованих до зарахування вступників за державним замовленням 27 липня
Закінчення терміну виконання вимог вступниками для зарахування на навчання за державним замовленням

до 18:00  04 серпня

Зарахування вступників на навчання за державним замовленням 05 серпня
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не раніше 18:00
04 серпня
Подача пільгових документів для переведення на бюджет

до 16:00

11 серпня

Переведення на бюджет до 19 серпня
Терміни виконання вступниками вимог щодо зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб

у декілька сесій:

до 16:00  11 серпня

до 16:00  25 серпня

до 16:00  14 вересня

Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб**

у декілька сесій:

12 серпня

26 серпня
15 вересня

* крім категорій осіб, щодо яких застосовуються спеціальні умови участі в конкурсному відборі (пункт 6 розділу VIII цих Правил прийому) 

** у межах вакантних ліцензійних місць


Строки прийому заяв та документів, проведення фахових вступних випробувань, конкурсний відбір та зарахування на навчання для здобуття СО «Бакалавр» за іншою спеціальністю (паралельне навчання)

Етапи вступної кампанії Денна та заочна
форма здобуття освіти
Прийом заяв та документів від вступників для участі у конкурсному відборі з 14 липня – до 16:00 29 липня
Проведення фахових вступних випробувань 01 – 05 серпня
Оприлюднення списку рекомендованих до зарахування вступників 08 серпня
Закінчення терміну виконання вимог вступниками для зарахування на навчання

у декілька сесій:

до 16:00 11 серпня

до 16:00 25 серпня

до 16:00 14 вересня

Зарахування вступників на навчання*

у декілька сесій:

12 серпня

26 серпня

15 вересня

* у межах вакантних ліцензійних місць


Строки прийому заяв та документів, проведення вступних випробувань, конкурсний відбір та зарахування на навчання для здобуття СО «Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра

Етапи вступної кампанії Денна форма здобуття освіти
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів  01 липня
Прийом заяв з 14 липня – до 16:00 29 липня
Проведення фахових вступних випробувань 01 – 05 серпня
Оприлюднення списку рекомендованих до зарахування вступників 08 серпня
Терміни виконання вступниками вимог щодо зарахування

у декілька сесій:

до 16:00 11 серпня

до 16:00 25 серпня

до 16:00 14 вересня

Зарахування вступників на навчання (у межах вакантних ліцензійних місць)

у декілька сесій:

12 серпня

26 серпня

15 вересня

* у межах вакантних ліцензійних місць