Терміни подачі документів

Факультет інформаційних і прикладних технологій

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі терміни:

 

Етапи вступної кампанії Денна та заочна форма здобуття освіти
Прийом заяв для участі у вступних іспитах на місця державного замовлення з 20 липня 2020 року до 18:00 31 липня 2020 року
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 01 серпня 2020 року
Прийом заяв та документів для участі у вступних іспитах для осіб, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб 1 серпня 2020 року-13 серпня 2020 року
Проведення іспитів для вступників, які претендують на місця державного замовлення з 1 серпня 2020 року по 12 серпня 2020 року
Прийом заяв та документів від вступників для участі у конкурсному відборі на основі співбесіди з 13 серпня 2020 року
Закінчення прийому заяв і документів для осіб, які вступають на основі співбесіди 0 18:00 16 серпня 2020 року
Проведення Університетом співбесід з 16 серпня 2020 року до 18 серпня 2020 року
Додаткова сесія іспитів для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб з 13 серпня 2020 року по 22 серпня 2020 року
Оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахування за результатами співбесід та за квотою-2 не пізніше 12:00 20 серпня 2020 року
Закінчення терміну виконання вимог до зарахування за державним замовленням для вступників, рекомендованих до зарахування за результатами співбесід та за квотою-2 до 10:00 22 серпня 2020 року
Зарахування вступників, рекомендованих до зарахування за результатами співбесід та за квотою-2, за державним замовленням не пізніше 15:00 22 серпня 2020 року
Закінчення прийому заяв і документів для осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, іспитів (складенихз 01 по 12 серпня 2020 року)* о 18:00 22 серпня 2020 року
Оприлюдення списку рекомендованих до зарахування вступників за державним замовленням не пізніше 12:00 27 серпня 2020 року
Закінчення терміну виконання вимог вступниками для зарахування на навчання за державним замовленням до 18:00 31 серпня 2020 року
Зарахування вступників на навчання за державним замовленням 05 вересня 2020 року
Оприлюднення списку рекомендованих до зарахування вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб до 12:00 06 вересня 2020 року
Подання копій документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних та/ або юридичних осіб на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів до 18:00 11 вересня 2020 року
Переведення на вакантні місця державного замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб до 15 вересня 2020 року
Закінчення терміну виконання вимог вступниками для зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

у декілька сесій:

до 16:00 15 вересня 2020 року

до 16:00 22 вересня 2020 року

до 16:00 29 вересня 2020 року

Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів **

у декілька сесій:

до 14:00 16 вересня 2020 року

до 14:00 23 вересня 2020 року

до 14:00 30 вересня 2020 року

* крім категорій осіб, щодо яких застосовуються спеціальні умови участі в конкурсному відборі (пункт 6 розділу VII цих Правил прийому)

** у межах вакантних ліцензійних місць


 

Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить Університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» відбувається в такі терміни:

Етапи вступної компанії

І сесія

Денна та заочна форма здобуття освіти

ІІ сесія

Заочна форма здобуття освіти

Прийом заяв та документів від вступників для участі у конкурсному відборі з 13 серпня 2020 року до 18:00 22 серпня 2020 року з 15 вересня 2020 року до 18:00 22 вересня 2020 року
Проведення фахових вступних випробувань з 25 до 31 серпня 2020 року з 23 до 25 вересня 2020 року
Оприлюднення списку рекомендованих до зарахування вступників до 15:00 01 вересня 2020 року до 15:00 26 вересня 2020 року
Закінчення терміну виконання вимог вступниками для зарахування на навчання

у декілька сесій:

до 16:00 08 вересня 2020 року

до 16:00 29 вересня 2020 року

до 16:00 29 вересня 2020 року 
Зарахування вступників на навчання*

у декілька сесій:

до 14:00 09 вересня 2020 року

до 14:00 30 вересня 2020 року

до 14:00 30 вересня 2020 року

* у межах вакантних ліцензійних місць