Обрати сторінку

Кафедра прикладної математики та кібербезпеки

Факультет інформаційних і прикладних технологій

Кафедра прикладної математики та кібербезпеки

Метою діяльності кафедри є підготовка колективом висококваліфікованих науково-педагогічних працівників особистості-професіонала: інтелектуальної, інформованої, інноваційної, самоідентифікованої, інтегрованої у суспільство, яка є компетентним та конкурентоспроможним фахівцем, має фундаментальні знання та набула практичних навичок, що дозволить вирішувати перспективні завдання в умовах зростаючого попиту сучасного глобалізованого суспільства.

Основними завданнями діяльності кафедри є:

  • надання якісних освітніх послуг відповідно до освітніх стандартів;
  • формування якісної структури кадрового забезпечення кафедри;
  • забезпечення інноваційного розвитку кафедри;
  • збереження та розвиток наукових шкіл кафедри;
  • розвинення студентської науки;
  • робота з організації міжнародної співпраці кафедри;
  • вдосконалення профорієнтаційної роботи.

Завідувач кафедри

Вєтров Олег Станіславович

старший викладач  кафедри прикладної математики Донецького національного університету імені Василя Стуса

Історія кафедри

Кафедра прикладної математики та кібербезпеки була утворена у січні 2023 року шляхом доєднання до профілю кафедри прикладної математики сучасного напрямку кібербезпеки та IoT.

Спеціальність 113 «Прикладна математика»

Спеціальність 105 «Прикладна фізика та наноматеріали»

Поєднує в собі фундаментальну підготовку із фізики та сучасної електроніки із практичними знаннями з комп’ютерних технологій (основи програмування, веб-програмування, бази даних, data science, тощо) таким чином, що випускники програми можуть працювати в широкому колі областей.