Обрати сторінку

Кафедра прикладної математики та кібербезпеки

Факультет інформаційних і прикладних технологій

Кафедра прикладної математики та кібербезпеки

Метою діяльності кафедри є підготовка колективом висококваліфікованих науково-педагогічних працівників особистості-професіонала: інтелектуальної, інформованої, інноваційної, самоідентифікованої, інтегрованої у суспільство, яка є компетентним та конкурентоспроможним фахівцем, має фундаментальні знання та набула практичних навичок, що дозволить вирішувати перспективні завдання в умовах зростаючого попиту сучасного глобалізованого суспільства.

Основними завданнями діяльності кафедри є:

  • надання якісних освітніх послуг відповідно до освітніх стандартів;
  • формування якісної структури кадрового забезпечення кафедри;
  • забезпечення інноваційного розвитку кафедри;
  • збереження та розвиток наукових шкіл кафедри;
  • розвинення студентської науки;
  • робота з організації міжнародної співпраці кафедри;
  • вдосконалення профорієнтаційної роботи.

Завідувач кафедри

Данильчук Оксана Миколаївна

к.п.н., доцент, доцент кафедри прикладної математики та кібербезпеки Донецького національного університету імені Василя Стуса

Історія кафедри

Кафедра прикладної математики та кібербезпеки була утворена у січні 2023 року шляхом доєднання до профілю кафедри прикладної математики сучасного напрямку кібербезпеки та IoT.

Спеціальність 105 «Прикладна фізика та наноматеріали»

Поєднує в собі фундаментальну підготовку із фізики та сучасної електроніки із практичними знаннями з комп’ютерних технологій (основи програмування, веб-програмування, бази даних, data science, тощо) таким чином, що випускники програми можуть працювати в широкому колі областей.

Спеціальність 125 “Кібербезпека та захист інформації”