Кафедра прикладної математики

Кафедра прикладної математики

Кафедра прикладної математики заснована в 2019 р. внаслідок об’єднання кафедри математичного аналізу і диференціальних рівнянь та кафедри прикладної механіки та комп’ютерних технологій. Таким чином, її історія складається з історій кожної з цих кафедр.

Завідувач кафедри

Деркач Володимир Олександрович

д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри прикладної математики Донецького національного університету імені Василя Стуса

Історія кафедри

Кафедра прикладної математики заснована в 2019 р. внаслідок об’єднання кафедри математичного аналізу і диференціальних рівнянь та кафедри прикладної механіки та комп’ютерних технологій. 

Освітні програми

Спеціальність 113 «Прикладна математика»

Освітня програма «Прикладна математика» (СО «Бакалавр»)

 

Освітні програми

Спеціальність 113 «Прикладна математика»

Освітня програма «Прикладна математика» (СО «Магістр»)

 

Освітні програми

Спеціальність 111 «Математика»

Освітня програма «Математика» (СО «Бакалавр»)

 

Освітні програми

Спеціальність 111 «Математика»

Освітня програма «Математика» (СО «Магістр»)

 

Освітні програми

Спеціальність 111 «Математика»

Освітня програма «Комп’ютерна математика та інтелектуальний аналіз даних» (СО «Бакалавр»)