Кафедра прикладної математики

Факультет інформаційних і прикладних технологій

Кафедра прикладної математики

Метою діяльності кафедри є підготовка колективом висококваліфікованих науково-педагогічних працівників особистості-професіонала: інтелектуальної, інформованої, інноваційної, самоідентифікованої, інтегрованої у суспільство, яка є компетентним та конкурентоспроможним фахівцем у сфері математики та прикладної математики, має фундаментальні знання в математиці і суміжних дисциплінах та набула практичних навичок, що дозволить вирішувати перспективні завдання в умовах зростаючого попиту сучасного глобалізованого суспільства.

Основними завданнями діяльності кафедри є:

  • надання якісних освітніх послуг відповідно до освітніх стандартів;
  • формування якісної структури кадрового забезпечення кафедри;
  • забезпечення інноваційного розвитку кафедри;
  • збереження та розвиток наукових шкіл кафедри;
  • розвинення студентської науки;
  • робота з організації міжнародної співпраці кафедри;
  • вдосконалення профорієнтаційної роботи.

Завідувач кафедри

Шевченко Володимир Павлович

в. о. завідувача кафедри прикладної математики, професор, доктор фізико-математичних наук Донецького національного університету імені Василя Стуса

Історія кафедри

Кафедра прикладної математики заснована в 2019 р. внаслідок об’єднання кафедри математичного аналізу і диференціальних рівнянь та кафедри прикладної механіки та комп’ютерних технологій. 

Освітні програми

Спеціальність 113 «Прикладна математика»

Освітня програма «Прикладна математика» (СО «Бакалавр»)

 

Освітні програми

Спеціальність 113 «Прикладна математика»

Освітня програма «Прикладна математика» (СО «Магістр»)

 

Освітні програми

Спеціальність 111 «Математика»

Освітня програма «Математика» (СО «Бакалавр»)

 

Освітні програми

Спеціальність 111 «Математика»

Освітня програма «Математика» (СО «Магістр»)

 

Освітні програми

Спеціальність 111 «Математика»

Освітня програма «Комп’ютерна математика та інтелектуальний аналіз даних» (СО «Бакалавр»)