Обрати сторінку

Кафедра прикладної математики

Факультет інформаційних і прикладних технологій

Кафедра прикладної математики

Метою діяльності кафедри є підготовка колективом висококваліфікованих науково-педагогічних працівників особистості-професіонала: інтелектуальної, інформованої, інноваційної, самоідентифікованої, інтегрованої у суспільство, яка є компетентним та конкурентоспроможним фахівцем у сфері математики та прикладної математики, має фундаментальні знання в математиці і суміжних дисциплінах та набула практичних навичок, що дозволить вирішувати перспективні завдання в умовах зростаючого попиту сучасного глобалізованого суспільства.

Основними завданнями діяльності кафедри є:

  • надання якісних освітніх послуг відповідно до освітніх стандартів;
  • формування якісної структури кадрового забезпечення кафедри;
  • забезпечення інноваційного розвитку кафедри;
  • збереження та розвиток наукових шкіл кафедри;
  • розвинення студентської науки;
  • робота з організації міжнародної співпраці кафедри;
  • вдосконалення профорієнтаційної роботи.

Історія кафедри

Кафедра прикладної математики заснована в 2019 р. внаслідок об’єднання кафедри математичного аналізу і диференціальних рівнянь та кафедри прикладної механіки та комп’ютерних технологій. 

Спеціальність 113 «Прикладна математика»