Обрати сторінку

Кафедра журналістики та соціальних комунікацій

Факультет інформаційних і прикладних технологій

Кафедра журналістики та соціальних комунікацій

Кафедра журналістики та соціальних комунікацій здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 061 «Журналістика». Перший набір відбувся у 2001 році і за роки існування у кафедри вже з’явилось чимало здобутків:

 • десятки талановитих, яскравих випусків;
 • п’ять всеукраїнських конференцій молодих науковців;
 • чотири колективних монографії викладачів (дві з них – вже у Вінниці);
 • сотні публікацій викладачів і студентів;
 • первинна організація НСЖУ на кафедрі;
 • друге місце в Україні серед кафедр у конкурсі МОН 2008 року, шосте місце у Всеукраїнському рейтингу кафедр Детектору медіа у 2016-му, вже в екзилі;
 • творчі лабораторії, проекти, програми, журнали і газети;
 • літні та весняні медіа-школи (зокрема, і міжнародні);
 • підготовлені кафедрою переможці Всеукраїнських олімпіад і наукових конкурсів.

Бачення (візія)  кафедри журналістики та соціальних комунікацій:

 • регіональний лідер освіти та науки, одна з 10 кращих кафедр у сфері соціальних комунікацій за спеціальностями: 27.00.04 – Теорія та історія журналістики, 27.00.06 – Прикладні соціально-комунікаційні технології, 27.00.01 – Теорія та історія соціальних комунікацій (далі у сфері соціальних комунікацій), який керується у своїй діяльності якістю освіти як суспільною цінністю;
 • надійний та соціально відповідальний партнер для засобів масової комунікації, інститутів громадянського суспільства, державних органів, освітньо-наукових закладів, осіб, які працюють у сфері соціальних комунікацій;
 • кафедральна спільнота з власним корпоративним духом;
 • світоглядний простір, що надає можливості жити, працювати, навчатися, гармонійно розвиватись за принципами академічної свободи і доброчесності, професійної гідності і патріотизму.

Місія кафедри журналістики та соціальних комунікацій полягає у формуванні професіонала у сфері соціальних комунікацій, інтелектуальної, інформованої, інноваційної, самоідентифікованої та інтегрованої у сучасне суспільство особистості.

Стратегічні пріоритети:

 1. Прагматизація освітньої діяльності з метою забезпечення якості освіти, студентоорієнтованості та конкурентоспро-можності.
 2. Кафедра як провідний освітній та науково-дослідний простір реалізації можливостей у сфері соціальних комунікацій.
 3. Створення кафедрального світоглядного простору як living-learning-community (спільноти, що живе і навчається разом).

Завідувач кафедри

Бондаренко Сергій Васильович

Кандидат політичних наук.

[email protected]

Історія кафедри журналістики та соціальних комунікацій

Кафедра журналістики та соціальних комунікацій  факультету інформаційних і прикладних технологій Донецького національного університету імені Василя Стуса – випускова кафедра спеціальності «Журналістика».
З 2001 року кафедра здійснює ліцензований набір та підготовку студентів за ступенем освіти «Бакалавр», а з 2005 року – за СО «Магістр». 2005 року власне й було засновано кафедру журналістики.

Освітні програми

Спеціальність 061 «Журналістика»

Освітня програма «Журналістика» (СО «Бакалавр)

Метою програми є підготовка фахівців, що володіють наступними навичками: 

Освітня програма «Політична журналістика» (СО «Магістр)

Магістерська програма за спеціальністю 061 «Журналістика» орієнтована на підготовку фахівців.