Кафедра журналістики

Факультет інформаційних і прикладних технологій

Кафедра журналістики

Кафедра журналістики здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 061 «Журналістика». Перший набір відбувся у 2001 році і за роки існування у кафедри вже з’явилось чимало здобутків:

  • десятки талановитих, яскравих випусків;
  • п’ять всеукраїнських конференцій молодих науковців;
  • чотири колективних монографії викладачів (дві з них – вже у Вінниці);
  • сотні публікацій викладачів і студентів;
  • первинна організація НСЖУ на кафедрі;
  • друге місце в Україні серед кафедр у конкурсі МОН 2008 року, шосте місце у Всеукраїнському рейтингу кафедр Детектору медіа у 2016-му, вже в екзилі;
  • творчі лабораторії, проекти, програми, журнали і газети;
  • літні та весняні медіа-школи (зокрема, і міжнародні);
  • підготовлені кафедрою переможці Всеукраїнських олімпіад і наукових конкурсів.

Бачення (візія)  кафедри журналістики:

  • регіональний лідер освіти та науки, одна з 10 кращих кафедр у сфері соціальних комунікацій за спеціальностями: 27.00.04 – Теорія та історія журналістики, 27.00.06 – Прикладні соціально-комунікаційні технології, 27.00.01 – Теорія та історія соціальних комунікацій (далі у сфері соціальних комунікацій), який керується у своїй діяльності якістю освіти як суспільною цінністю;
  • надійний та соціально відповідальний партнер для засобів масової комунікації, інститутів громадянського суспільства, державних органів, освітньо-наукових закладів, осіб, які працюють у сфері соціальних комунікацій;
  • кафедральна спільнота з власним корпоративним духом;
  • світоглядний простір, що надає можливості жити, працювати, навчатися, гармонійно розвиватись за принципами академічної свободи і доброчесності, професійної гідності і патріотизму.

Місія кафедри журналістики полягає у формуванні професіонала у сфері соціальних комунікацій, інтелектуальної, інформованої, інноваційної, самоідентифікованої та інтегрованої у сучасне суспільство особистості.

Стратегічні пріоритети:

  1. Прагматизація освітньої діяльності з метою забезпечення якості освіти, студентоорієнтованості та конкурентоспро-можності.
  2. Кафедра як провідний освітній та науково-дослідний простір реалізації можливостей у сфері соціальних комунікацій.
  3. Створення кафедрального світоглядного простору як living-learning-community (спільноти, що живе і навчається разом).

Завідувач кафедри

Бондаренко Сергій Васильович

Кандидат політичних наук.

[email protected]

Історія кафедри журналістики

Кафедра журналістики  факультету інформаційних і прикладних технологій Донецького національного університету імені Василя Стуса – випускова кафедра спеціальності «Журналістика».
З 2001 року кафедра здійснює ліцензований набір та підготовку студентів за ступенем освіти «Бакалавр», а з 2005 року – за СО «Магістр». 2005 року власне й було засновано кафедру журналістики.

Освітні програми

Спеціальність 061 «Журналістика»

Освітня програма «Журналістика» (СО «Бакалавр)

Метою програми є підготовка фахівців, що володіють наступними навичками: 

Освітня програма «Цифрова журналістика» (СО «Магістр)

Магістерська програма за спеціальністю 061 «Журналістика» орієнтована на підготовку фахівців.