Обрати сторінку

Перелік документів для вступу

Факультет інформаційних і прикладних технологій

Перелік документів для вступу

 

Для вступу до Донецького національного університету імені Василя Стуса на освітній ступінь «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти до Приймальної комісії необхідно подати такі документи:

  • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
  • копію реєстраційної облікової картки платника податків;
  • копію витягу з реєстру територіальної громади або інший документ, який зазначає місце декларування та/або реєстрації місця проживання (перебування);
  • копію сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з відповідних конкурсних предметів 2020, 2021 років (при вступі за результатами ЗНО);
  • копію інформаційної картки з результатами НМТ;
  • 4 (чотири) кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см;
  •  копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць). Відсутність такого документа для зазначених категорій вступників унеможливлює зарахування особи згідно з Постановою КМУ «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів» від 30 грудня 2022 р. № 1487;
  •  копію документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
  • копії документів, які підтверджують право вступника на спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти, передбачені розділом VIІІ цих Правил і Порядком прийому.

Для вступу до Донецького національного університету імені Василя Стуса для здобуття ОС «Бакалавр» за іншою спеціальністю (паралельне навчання) до Приймальної комісії необхідно подати такі документи:

  • заяву встановленого зразку (заповнюються під час подання документів);
  • мотиваційний лист;
  • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
  • копію реєстраційного номера облікової картки платника податків;
  • витяг з реєстру територіальної громади або інший документ, який зазначає місце декларування та/або реєстрації місця проживання (перебування);
  • копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць). Відсутність такого документа для зазначених категорій вступників унеможливлює зарахування особи згідно з Постановою КМУ «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів» від 30 грудня 2022 р. № 1487;
  • копію документа державного зразка про повну загальну середню освіту і копію додатка до нього;
  • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання 2020-2021 років та інформаційну картку з результатами ЗНО 2020-2021 років або інформаційну картку з результатами НМТ 2022 року;
  • копію індивідуального навчального плану здобувача вищої освіти (залікової книжки) або виписку з нього (із залікової книжки) (завірену печаткою закладу вищої освіти);
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Перелік документів для вступу на освітнього ступеня «Бакалавр» на основі попередньо отриманого ОКР «Молодший спеціаліст» / ОС «Молодший бакалавр»/ ОПС «Фаховий молодший бакалавр»

Під час виконання вимог для зарахування до Донецького національного університету імені Василя Стуса до Приймальної комісії необхідно подати такі документи:

  • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
  • копію реєстраційної облікової картки платника податків;
  • копію витягу з реєстру територіальної громади або інший документ, який зазначає місце декларування та/або реєстрації місця проживання (перебування)
  • копію сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з відповідних конкурсних предметів 2020, 2021 років (при вступі за результатами ЗНО);
  • копію інформаційної картки з результатами НМТ;
  • 4 (чотири) кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см;
  • копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць). Відсутність такого документа для зазначених категорій вступників унеможливлює зарахування особи згідно з Постановою КМУ «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів» від 30 грудня 2022 р. № 1487;
  • копію документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
  • копії документів, які підтверджують право вступника на спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти, передбачені розділом VIІІ цих Правил і Порядком прийому.

Увага!

Усі копії документів засвідчуються при наявності оригіналів приймальною (відбірковою) комісією (безкоштовно), або в установленому законодавством порядку (нотаріально).

При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про освіту здобутий за кордоном, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа (Наказ Міністерством освіти і науки України 05.05.2015 р. № 504).