Обрати сторінку

Перелік документів для вступу

Факультет інформаційних і прикладних технологій

Перелік документів для вступу

 

Для вступу до Донецького національного університету імені Василя Стуса на основі повної загальної середньої освіти до Приймальної комісії необхідно подати такі документи:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копія довідки про реєстрацію місця проживання (як додаток до ID-картки);
 • копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків (індивідуальний податковий номер);
 • копію військово-облікового документа (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання з відповідних конкурсних предметів 2018, 2019, 2020 та 2021 років;
 • інформаційна картка до сертифіката (сертифікатифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з результатами;
 • документи, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою;
 • у разі зміни прізвища, імені та по батькові – копія документа, що вказує на зміну паспортних даних;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Для вступу до Донецького національного університету імені Василя Стуса на основі здобутого ОКР “Молодший спеціаліст” /СО “Молодший бакалавр” до Приймальної комісії необхідно подати такі документи:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • довідка про реєстрацію місця проживання (як додаток до ID-картки);
 • копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків (індивідуальний податковий номер);
 • копію військово-облікового документа (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документ державного зразка про раніше здобутий ступінь (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання з відповідних конкурсних предметів 2018, 2019, 2020 та 2021 років;
 • інформаційна картка до сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з результатами;
 • у разі зміни прізвища, імені та по батькові – копія документа, що вказує на зміну паспортних даних;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.