Обрати сторінку

Перелік документів для вступу

Факультет інформаційних і прикладних технологій

Перелік документів для вступу

 

Для вступу до Донецького національного університету імені Василя Стуса на освітній ступінь «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти до Приймальної комісії необхідно подати такі документи:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копія довідки про реєстрацію місця проживання (як додаток до ID-картки);
 • копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків (індивідуальний податковий номер);
 • копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання з відповідних конкурсних предметів 2019, 2020, 2021 років (при вступі за результатами ЗНО);
 • інформаційна картка до сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з результатами (при вступі за результатами ЗНО);
 • інформаційна картка з результатами НМТ;
 • документи, які підтверджують право вступника на зарахування за індивідуальною усною співбесідою та/або квотою;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Для вступу до Донецького національного університету імені Василя Стуса на освітній ступень «Бакалавр» на другий курс на основі попередньо отриманого ОКР «Молодший спеціаліст»/ОС «Молодший бакалавр» до Приймальної комісії необхідно подати такі документи:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • довідка про реєстрацію місця проживання (як додаток до ID-картки);
 • копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків (індивідуальний податковий номер);
 • копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • документ державного зразка про раніше здобутий ступінь (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання з відповідних конкурсних предметів 2019, 2020, 2021 років (при вступі за результатами ЗНО);
 • інформаційна картка до сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з результатами (при вступі за результатами ЗНО);
 • інформаційна картка з результатами НМТ;
 • документи, які підтверджують право вступника на проходження індивідуальної усної співбесіди;
 • у разі зміни прізвища, імені та по батькові – копія документа, що вказує на зміну паспортних даних;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Для вступу до Донецького національного університету імені Василя Стуса для здобуття ОС «Бакалавр» за іншою спеціальністю (паралельне навчання) до Приймальної комісії необхідно подати такі документи:

 • заяву встановленого зразку (заповнюються під час подання документів);
 • мотиваційний лист;
 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копію реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 • копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • копію документа державного зразка про повну загальну середню освіту і копію додатка до нього (завірено печаткою закладу вищої освіти);
 • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання 2019, 2020, 2021 років (завірено печаткою закладу вищої освіти);
 • копію індивідуального навчального плану здобувача вищої освіти (залікової книжки) або виписку з нього (із залікової книжки) (завірено печаткою закладу вищої освіти);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Увага!

Усі копії документів засвідчуються при наявністі оригіналів приймальною (відбірковою) комісією (безкоштовно), або в установленому законодавством порядку (нотаріально). При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про освіту здобутий за кордоном, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа (Наказ Міністерством освіти і науки України 05.05.2015 р. № 504).