Обрати сторінку

Співробітництво

Факультет інформаційних і прикладних технологій

Співробітництво з бізнес-структурами:

 • Kомпанія ФОСС-Он-Лайн (договір про співробітництво щодо використання системи електронного документообігу FossDoc у навчальному процесі).
 • Exadel Inc. — американська компанія, яка спеціалізується на створенні інноваційного програмного забезпечення, мобільних і web-додатків.
 • JavaRush — онлайн-сервіс для навчання програмуванню на Java у вигляді гри. Повний курс з 80 рівнів містить 900 міні-лекцій та 2500 (!) практичних завдань.
 • Microsoft — багатонаціональна корпорація комп’ютерних технологій, найбільша у світі компанія — виробник програмного забезпечення.

Співробітництво з ЗВО України:

 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 • Відокремлений структурний підрозділ Національного авіаційного університету «Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету»
 • Вінницьке відділення Малої академії наук України
 • Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж
 • Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету
 • Вінницький національний аграрний університет
 • Вінницький національний технічний університет
 • Вінницький фінансово-економічний університет
 • ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
 • Державний економіко-технологічний університет транспорту
 • Державний науковий центр захисту культурної спадщини від техногенних катастроф Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДНЦЗКСТК ДАЗВ України)
 • ДУ «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського (м.Одеса)»
 • Донецький обласний інститут післядипломної освіти
 • ДПТНЗ «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище»
 • Інститут археології НАНУ
 • Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України
 • Інститут економіки промисловості НАН України
 • Інститут кормів та сільського господарства Поділля
 • НААН України
 • Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету (м. Рубіжне)
 • Львівська комерційна академія
 • Національний університет податкової служби України (м. Ірпінь)
 • ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • Одеський національний політехнічний університет
 • Полтавський університет економіки і торгівлі
 • ТОВ «Міжрегіональна академія інформаційних технологій»
 • Український католицький університет (м. Львів)
 • Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського
 • Харківський національний економічний університет
 • Харківський національний університет радіоелектроніки
 • Херсонський національний технічний університет
 • Хмельницький національний університет