Співробітництво

Співробітництво

 

Співробітництво з бізнес-структурами:

Kомпанія ФОСС-Он-Лайн (договір про співробітництво щодо використання системи електронного документообігу FossDoc у навчальному процесі).

Exadel Inc. — американська компанія, яка спеціалізується на створенні інноваційного програмного забезпечення, мобільних і web-додатків.

JavaRush — онлайн-сервіс для навчання програмуванню на Java у вигляді гри. Повний курс з 80 рівнів містить 900 міні-лекцій та 2500 (!) практичних завдань.

Microsoft — багатонаціональна корпорація комп’ютерних технологій, найбільша у світі компанія — виробник програмного забезпечення.

Співробітництво з ВНЗ України:
• Київський національний університет імені Тараса Шевченка
• Відокремлений структурний підрозділ Національного авіаційного університету «Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету»
• Вінницьке відділення Малої академії наук України
• Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж
• Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету
• Вінницький національний аграрний університет
• Вінницький національний технічний університет
• Вінницький фінансово-економічний університет
• ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
• Державний економіко-технологічний університет транспорту
• Державний науковий центр захисту культурної спадщини від техногенних катастроф Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДНЦЗКСТК ДАЗВ України)
• ДУ «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського (м.Одеса)»
• Донецький обласний інститут післядипломної освіти
• ДПТНЗ «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище»
• Інститут археології НАНУ
• Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України
• Інститут економіки промисловості НАН України
• Інститут кормів та сільського господарства Поділля
• НААН України
• Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету (м. Рубіжне)
• Львівська комерційна академія
• Національний університет податкової служби України (м. Ірпінь)
• ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка
• Одеський національний політехнічний університет
• Полтавський університет економіки і торгівлі
• ТОВ «Міжрегіональна академія інформаційних технологій»
• Український католицький університет (м. Львів)
• Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського
• Харківський національний економічний університет
• Харківський національний університет радіоелектроніки
• Херсонський національний технічний університет
• Хмельницький національний університет