Кафедра інформаційних систем управління

Кафедра інформаційних систем управління

Кафедра здійснює підготовку фахівців за наступними напрямками:

Галузь знань 02 «Культура і мистецтво»;
спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»,
освітня програма «Документознавство та інформаційна діяльність»

Кафедра інформаційних систем управління навчає студентів:

Для здобуття СО «Бакалавр» на основі:
повної загальної середньої освіти – 4 роки – (денна та заочна форма навчання);
ОКР «Молодший спеціаліст» 2 роки (денна та заочна форма навчання);

Для здобуття СО «Магістр» на основі:
на основі СО «Бакалавр» 1 рік 4 місяці (денна та заочна форма навчання).

Завідувач кафедри

Анісімова Ольга Миколаївна

д.е.н., професор, завідувач кафедри інформаційних систем управління Донецького національного університету імені Василя Стуса

Історія кафедри

Кафедра інформаційних систем управління факультету математики та інформаційних технологій є випусковою для студентів, що навчаються за освітньою програмою «Документознавство і інформаційна діяльність».

З 2001 року вона здійснює підготовку менеджерів за фахом «Документознавство та інформаційна діяльність», надаючи можливість отримати сучасну освіту, яка забезпечує високий рівень конкурентоспроможності на ринку праці. Її зміст і профіль гарантує широкі можливості працевлаштування.

Освітні програми

Спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

Освітня програма «Документознавство та інформаційна діяльність» (СО «Бакалавр»)

 

Спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

Освітня програма «Документознавство та інформаційна діяльність» (СО «Магістр»)

 

Спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

Освітня програма «Документаційна таінформаційна підтримка управлінської діяльності»

(СО «Магістр»)