General information about the faculty

Кафедра прикладної математики

Заснована в 2019 р. внаслідок об’єднання кафедри математичного аналізу і диференціальних рівнянь та кафедри прикладної механіки і комп’ютерних технологій. Здійснює підготовку фахівців спеціальностей «Прикладна математика» та «Математика». Кафедра розвиває сучасні напрямки, пов’язані із застосуванням математики: побудова моделей, оптимізація, аналіз результатів.

 

Кафедра інформаційних технологій

Здійснює підготовку фахівців в галузі «Інформаційні технології» за напрямами: «Комп’ютерні науки» (освітня програма «Сучасні інформаційні технології та програмування») та «Прикладна математика». Випускники кафедри можуть працювати адміністраторами баз даних, доступу, системи, інженерами-програмістами, фахівцями з розроблення комп’ютерних програм, проектування інформаційних систем різноманітного призначення, аналітиками Data Science.

 

Кафедра інформаційних систем управління

Кафедра є випусковою для студентів спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Випускники набувають навичок знаходити доступ до інформації та знань у будь-яких форматах; застосовувати теорії, процеси, технології та стандарти для створення інформаційних ресурсів; використовувати інформаційно-пошукові системи та просувати інформаційні ресурси в мережі Інтернет; приймати стратегічні управлінські рішення, легко орієнтуючись у сучасному інформаційному світі.

Кафедра політології та державного управління

Починаючи з 1992 р., кафедра готує фахівців з політології, публічної політики та адміністрування. Сфери наукових інтересів викладачів кафедри: політична влада, демократія, брендинг територій, прогнозування політичних процесів, публічна політика, політична культура, політичні комунікації, трансформаційні системи.

Кафедра журналістики

Кафедра журналістики – випускова кафедра спеціальності «Журналістика». З 2001 року кафедра здійснює ліцензований набір та підготовку студентів за ступенем освіти «Бакалавр», а з 2005 року – за СО «Магістр». З 2018 року спеціалізацією магістратури є «Цифрова журналістика». Наші студенти й студентки навчаються з застосуванням тренінгових методик, навчальних ігор, постійно створюють практико-орієнтовані проекти. Наші випускники працюють кореспондентами і репортерами, телеведучими, блогерами, оглядачами й аналітиками, фотокореспондентами, відеографами тощо.

 

 

Е-mail: [email protected]

Кафедри

Кафедра прикладної математики

Кафедра інформаційних технологій

Кафедра інформаційних систем управління

Кафедра політології та державного управління

Кафедра журналістики

Декан факультету

Баєв Артем Вікторович

Кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри прикладної математики Донецького національного університету імені Василя Стуса.

Історія факультету

Факультет інформаційних і прикладних технологій є одним з найстаріших факультетів ДонНУ, який зростав і розвивався разом з університетом, проходив через ті ж самі етапи історичної еволюції. На сьогоднішній день він поєднує у собі найкращі традиції і модерні досягнення української і світової освіти…