Кафедра інформаційних технологій

Кафедра інформаційних технологій

Навчально-методична та наукова робота кафедри характеризується наступними напрямками: всебічний розвиток та використання інформаційних технологій у галузі досліджень конструювання і використання баз даних і пов’язаних з цим прикладних і теоретичних питань, розробка прикладних програмних комплексів.

Кафедра є випускаючою для студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» освітньої програми «Сучасні інформаційні технології та програмування».

Ключовими напрямками навчально-методичної роботи за освітньою програмою «Сучасні інформаційні технології та програмування» є:

· централізовані і розподілені бази даних, робота з серверами баз даних (InterBase / FireBird, Microsoft SQL Server та ін.);

· інформаційні системи підтримки прийняття рішень;

· архітектура інформаційних систем (файл-сервер, клієнт-сервер, Internet технології);

· розробка програмного забезпечення (десктоп, веб, мобільні ОС).

Випускники кафедри мають високий кваліфікаційний рівень комп’ютерної та математичної підготовки, є фахівцями у сферах математичного моделювання та аналізу, проектування і розробки інформаційних систем і програмного забезпечення, здатні вирішувати завдання, пов’язані з обробкою й аналізом даних, моделюванням і прогнозуванням розвитку економічних і фізичних систем і процесів.

В.о. завідувача кафедри

Нескородєва Тетяна Василівна

к.т.н, доцент, в.о. завідувача кафедри інформаційних технологій Донецького національного університету імені Василя Стуса

Історія кафедри

У 1965 році у м. Донецьку одночасно з відкриттям Донецького державного університету була створена кафедра Прикладної математики і теорії систем управління (ПМіТСУ). На початку свого існування кафедра була тісно пов’язана з Обчислювальним центром АН УРСР (згодом Інститут прикладної математики і механіки НАН України), який, у свою чергу, був одним з п’яти структурних підрозділів АН УРСР – новоствореного Донецького наукового центру.

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»

Освітня програма «Сучасні інформаційні технології та програмування» (СО «Бакалавр»)