Кафедра інформаційних технологій

Кафедра інформаційних технологій

Навчально-методична та наукова робота кафедри характеризується наступними напрямками: всебічний розвиток та використання інформаційних технологій у галузі досліджень конструювання і використання баз даних і пов’язаних з цим прикладних і теоретичних питань, розробка прикладних програмних комплексів.

Кафедра є випускаючою для студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» освітньої програми «Сучасні інформаційні технології та програмування».

Ключовими напрямками навчально-методичної роботи за освітньою програмою «Сучасні інформаційні технології та програмування» є:

· централізовані і розподілені бази даних, робота з серверами баз даних (InterBase / FireBird, Microsoft SQL Server та ін.);

· інформаційні системи підтримки прийняття рішень;

· архітектура інформаційних систем (файл-сервер, клієнт-сервер, Internet технології);

· розробка програмного забезпечення (десктоп, веб, мобільні ОС).

Випускники кафедри мають високий кваліфікаційний рівень комп’ютерної та математичної підготовки, є фахівцями у сферах математичного моделювання та аналізу, проектування і розробки інформаційних систем і програмного забезпечення, здатні вирішувати завдання, пов’язані з обробкою й аналізом даних, моделюванням і прогнозуванням розвитку економічних і фізичних систем і процесів.

Завідувач кафедри

Нескородєва Тетяна Василівна

к.т.н, доцент, завідувач кафедри інформаційних технологій Донецького національного університету імені Василя Стуса

Історія кафедри

У 1965 році у м. Донецьку одночасно з відкриттям Донецького державного університету була створена кафедра Прикладної математики і теорії систем управління (ПМіТСУ). На початку свого існування кафедра була тісно пов’язана з Обчислювальним центром АН УРСР (згодом Інститут прикладної математики і механіки НАН України), який, у свою чергу, був одним з п’яти структурних підрозділів АН УРСР – новоствореного Донецького наукового центру.

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»

Освітня програма «Сучасні інформаційні технології та програмування» (СО «Бакалавр»)

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»

Освітня програма «Комп’ютерні науки» (СО «Бакалавр»)

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»

Освітня програма «Комп’ютерні технології обробки даних» (СО «Магістр»)