Обрати сторінку

Акредитація

Кафедра інформаційних технологій

Факультет інформаційних та прикладних технологій

Галузь знань: 12 Інформаційні технології

Спеціальність: 122 «Комп’ютерні науки»


 

Освітньо-професійна програма: Комп’ютерні науки

Ступень вищої освіти: Бакалавр

Освітньо-професійна програма: Комп’ютерні технології обробки даних

Ступень вищої освіти: Магістр

Освітньо-професійні програми

СО «Бакалавр»  

< 2023 рік > < 2022 рік > < 2021 рік >

< 2020 рік > < 2019 рік > < 2018 рік >

СО «Магістр»

< 2023 рік > < 2022 рік > < 2021 рік >

< 2020 рік > < 2019 рік > < 2018 рік >

Навчальні та робочі навчальні плани

СО «Бакалавр»  

Навчальні плани

Робочі навчальні плани

СО «Магістр»

Навчальні плани

Робочі навчальні плани

Моніторинг і обговорення освітньо-професійних програм

 

Протоколи громадського обговорення

СО «Бакалавр»

СО «Магістр»

Протоколи моніторингу

СО «Бакалавр»

СО «Магістр»

Громадські обговорення освітньо-професійних програм

Внутрішній моніторинг якості освіти

Рецензії та відгуки на освітньо-професійні програми

СО «Бакалавр»  

Відгуки стейкголдерів

Рецензії

СО «Магістр»

Відгуки стейкголдерів

Рецензії

Силабуси та Робочі програми навчальних дисциплін

СО «Бакалавр»  

РПНД

Силабуси

СО «Магістр»

РПНД

Силабуси

Кадрове забезпечення освітньо-професійних програм

СО «Бакалавр»  

Проєктна група

Гарант:

  • Кандидат технічних наук, доцент Січко Тетяна Василівна

Члени групи:

  • доктор технічних наук, професор Ротштейн Олександр Петрович
  • доктор технічних наук, професор Штовба Сергій Дмитрович
  • доктор технічних наук, доцент Нескородєва Тетяна Василівна

Детальніше за посиланням: 

СО «Магістр»

Проєктна група

Гарант:

  • Доктор технічних наук, доцент Нескородєва Тетяна Василівна

Члени групи:

  • доктор технічних наук, професор Ротштейн Олександр Петрович
  • доктор технічних наук, професор Штовба Сергій Дмитрович

Детальніше за посиланням: