Обрати сторінку

Історія кафедри

Кафедра інформаційних технологій

 

Історія кафедри

 

У 1965 році у м. Донецьку одночасно з відкриттям Донецького державного університету була створена кафедра Прикладної математики і теорії систем управління (ПМіТСУ). На початку свого існування кафедра була тісно пов’язана з Обчислювальним центром АН УРСР (згодом Інститут прикладної математики і механіки НАН України), який, у свою чергу, був одним з п’яти структурних підрозділів АН УРСР – новоствореного Донецького наукового центру.

Завідувачами кафедри з початку її створення були:

член-кореспондент АН УРСР професор П. В. Харламов (з 1965 по 1968 рік);

професор А. М. Богомолов (з 1968 по 1970 рік), згодом ректор Саратовського державного університету, член-кореспондент НАН України;

доцент В. Д. Іваницький (1970 – 1971 рік);

доцент Є. Я. Єлізаров (1971 – 1988 роки);

доцент В. С. Савченко (1988 – 1993 роки);

професор С. В. Мишко (1993 – 2013 роки);

доцент Д. В. Шевцов (травень – вересень 2013 року);

професор М. І. Крулькевич (вересень 2013 – вересень 2014 року);

доцент Ю. В. Шамарін (2014 – 2017 роки);

Метою створення Наукового центру в Донецьку було бажання наблизити фундаментальну і прикладну науку до виробничо-економічних проблем найбільшого промислового регіону країни – Донбасу. Тому відкриття кафедри прикладної математики і теорії систем управління було актуальним і своєчасним.

Варто підкреслити, що весь цей час, у 60-ті, 70-ті й 80-ті роки тепер уже минулого століття кафедра підтримувала тісний контакт з родинним відділом теорії управляючих систем Інституту прикладної математики і механіки НАН України, який передбачав участь у роботі спільних семінарів, керівництві курсовими та дипломними роботами, організації обчислювальної та виробничої практики. Як приклад можна назвати імена вчених, які у зазначений період пройшли шлях від аспіранта до кандидата або доктора наук – старших наукових співробітників і завідувачів підрозділами: доктор технічних наук Д. В. Сперанського, доктор технічних наук Ю. А. Скобцова, доктор фізико-математичних наук А. С. Баранчика, кандидат фізико-математичних наук І. С. Грунського, доктор технічних наук В. Н. Ткаченко.

У 60-ті роки помітно виділялися спецкурси з теорії дискретних пристроїв, теорії кінцевих автоматів. У 70-ті роки кафедра виконувала вже самостійні роботи, які були обумовлені потребами практики в розробці математичних моделей складних технологічних процесів, в першу чергу властивих промисловості регіону – Донбасу.

У 90-ті роки спостерігаються помітні зрушення в розробці математичних моделей нової фізичної природи – моделей неперервних фізико-хімічних процесів, характерним прикладом яких є процес доменної плавки. Результати були перенесені на аналогічні процеси в інших виробництвах, аж до моделювання процесів росту кристалів для мікросхем. У плані виконуваних досліджень читалися спецкурси з ідентифікації моделей процесів, виконувалися

курсові та дипломні роботи (доценти О. А. Криводубський, Е. Г. Новаковська). Наукові результати систематично впроваджувалися у виробництво.

Небувалий успіх інформаційних технологій та поширення персональних комп’ютерів (з 90-х років) визначили наступні напрямки навчально-методичної і наукової роботи кафедри:

• питання розпізнавання образів у загальній постановці, проектування інтелектуальних та управляючих систем, проблеми технічного зору та робототехнічних комплексів;

• всебічний розвиток інформаційних технологій в галузі досліджень конструювання і використання баз даних і пов’язаних з цим прикладних і теоретичних питань, розробка прикладних програмних комплексів.

Всі ці чинники впливали на розвиток та коло наукових інтересів кафедри. Колектив кафедри постійно поповнювався власними випускниками.

Восени 2014 року у зв’язку із захопленням будівлі університету незаконними проросійськими озброєними формуваннями, кафедра разом із Донецьким національним університетом перебазувалася до Вінниці, де продовжує свою наукову та навчально-педагогічну діяльність.

З вересня 2019 року кафедра Прикладної математики і теорії систем управління змінила свою назву на кафедра Інформаційних технологій.