Обрати сторінку

Кадровий потенціал

Факультет інформаційних і прикладних технологій

Склад проектних груп освітніх програм

перший (бакалаврський) рівень

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

ОП Документознавство та інформаційна діяльність

052 Політологія

ОП Політологія та державне управління

Окуньовська Юля Вікторівна

к.політ. н., доцент

гарант

Нагорняк Тетяна Леонтіївна

д.політ. н., професор

 

Польовий Микола Анатолійович

д.політ.н., професор

 

Мацишина Ірина Віталіївна

д.політ.н., доцент

 

ОП Прикладна політологія та політичні технології

Примуш Микола Васильович

д.політ. н., професор

гарант

Нагорняк Тетяна Леонтіївна

д.політ. н., професор

 

Польовий Микола Анатолійович

д.політ.н., професор

 

Мацишина Ірина Віталіївна

д.політ.н., доцент

 

061 Журналістика 

ОП Журналістика

Чорнодон Мирослава
Іванівна

к. н. соц. ком., доцент

гарант

Стеблина Наталія
Олександрівна

д.політ.наук, к.н.соц.ком., доцент

111 Математика 

ОП Комп’ютерна математика та інтелектуальний аналіз даних

113 Прикладна математика

ОП Прикладна математика

Ніколюк Петро
Карпович

д.ф.-м.н., професор

гарант

122 Комп’ютерні науки

ОП Комп’ютерні науки

125 Кібербезпека та захист інформації

ОП Кібербезпека та захист інформації

ОП Кібербезпека


 

Склад проектних груп освітніх програм

другий (магістерський) рівень

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

ОП Документаційна та інформаційна підтримка управлінської діяльності

Анісімова Ольга
Миколаївна

д.е.н., професор

гарант

Лукаш Галина
Павлівна

д.ф.н., професор

052 Політологія

ОП Політичне консультування у сфері публічної політики

Мацишина Ірина
Віталіївна

д.політ.н., доцент

гарант

Нагорняк Тетяна
Леонтіївна

д.політ. н., професор

Польовий Микола
Анатолійович

д.політ.н., професор

061 Журналістика 

ОП Політична журналістика

Стеблина Наталія
Олександрівна

д.політ.наук, к.н.соц.ком., доцент

гарант

Чорнодон Мирослава
Іванівна

к. н. соц. ком., доцент

105 Прикладна фізика та наноматеріали

ОП Технології інтернету речей

113 Прикладна математика

ОП Прикладна математика

Антонов Юрій
Сергійович

к.ф.-м.н., доцент

гарант

Ніколюк Петро
Карпович

д.ф.-м.н., професор

122 Комп’ютерні науки

ОП Комп’ютерні технології обробки даних

281 Публічне управління та адміністрування

ОП Публічна політика та адміністрування

Чальцева Олена
Михайлівна

д. політ. н., доцент

гарант

Ягунов Дмитро
Вікторович

д. політ. н., к. наук з держ. упр., доцент


 

Склад проектних груп освітніх програм

третій (освітньо-науковий) рівень

052 Політологія

ОП Політологія

Польовий Микола
Анатолійович

д.політ.н., професор

гарант

Нагорняк Тетяна
Леонтіївна

д.політ. н., професор

Мацишина Ірина
Віталіївна

д.політ.н., доцент