Обрати сторінку

Кафедра комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Ротштейн Олександр Петрович

Доктор технічних наук, професор


Google scholar: scholar.google.com>>
Web of Science: www.researchgate.net >>
Scopus: www.scopus.com>> 
Профайл: rang.donnu.edu.ua>>


У 1972 р. закінчив Горьківський державний університет імені Н.І. Лобачевського по спеціальності радіофізика. 
З 1972 по 1992р.працював в Центральному науково-дослідному інституті інформаційної техніки «Інфракон» Міністерства електронної промисловості, м. Вінниця – інженер, старший інженер, ведучій інженер, начальник лабораторії надійності та ергономічних досліджень.
У жовтні 1979 р. захистив кандидатську дисертацію по спеціальності 05.13.01 «Технічна кібернетика і теорія інформації»  в спецраді Ризького політехнічного інституту. У червні 1986р. отримав вчене звання доцента кафедри автоматизованих систем управління.
У листопаді 1989р. захистив докторську дисертацію по спеціальності 05.02.20 «Ергономіка» в спецраді науково-дослідного інституту авіаційного обладнання м. Жуковський.  У березні 1992р. отримав вчене звання професора.
З 1980 по 1999р. працював у Вінницькому національному технічному університеті – старший викладач і доцент (1986) кафедри АСУ, професор (1992) кафедри автоматизованого проектування, зав. кафедрою комп’ютерних систем управління (1992-1999).
З 2000 по 2018 р. – професор кафедри управління промисловістю Єрусалимського політехнічного інституту, Ізраїль.
З 2018 р. по теперішній час працює на кафедрі комп’ютерних наук та інформаційних технологій Донецького національного університету імені Василя Стуса на посаді професора.
Лауреат премії Фонду Сороса, Міжнародної соросівської програми освіти в галузі точних наук 1998р.

 

Викладає дисципліни:  «Системний аналіз», «Теорія прийняття рішень», «Інтелектуальний аналіз даних», «Обчислювальний інтелект»

Основні напрями наукових досліджень: 

  • нечітка логіка,
  • нейронні мережі,
  • генетичні алгоритми,
  • надійність систем,
  • обчислювальний інтелект,
  • машинне навчання.

Автор і співавтор 10 монографій,  більш ніж 120 статей на українській, англійській та російській  мовах, 3-х патентів.

Підготував 2 доктора і 12 кандидатів технічних наук.

Академік Нью-Йоркської академії наук; Академік Академії наук суднобудування України; Член Міжнародної Ергономічної Асоціації.

Член редколегій журналів:

  1. Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології (Вінницький НТУ)
  2. Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах (Хмельницький НУ)
  3. Радіотехніка та електроніка (КРІ)