Обрати сторінку

Наука

Факультет інформаційних і прикладних технологій

Факультет інформаційних та прикладних технологій – це потужний, інтелектуальний, всесвітньо відомий колектив, наукова діяльність якого направлена на дослідження і отримання бажаних результатів завдяки вирішенню поставлених задач науковими методами із застосуванням сучасних інформаційних технологій.

Вісник ДонНУ: Серія А – Природничі науки

Університетські вісті