Наукова діяльність кафедри

Кафедра інформаційних систем управління

Кафедра інформаційних систем управління

На кафедрі інформаційних систем управління ведеться активна наукова діяльність. Кафедра працює над розробкою теми науково-дослідної роботи на 2017-2018 рр.: «Інформаційна підтримка управління підприємством у сучасному комунікаційному просторі».

Наукові інтереси викладачів кафедри:
Анісімова О.М. – завідувач кафедри, д. е. н., професор:
• удосконалення теоретико-методологічних положень, методичних підходів та науково-практичних рекомендацій щодо функціонування промислових підприємств на зовнішніх ринках та ролі корпоративних форм господарювання;
• дослідження підходів до оцінки і управління конкурентоспроможністю промислових підприємств;
• взаємодія вітчизняних промислових підприємств з провідними транснаціональними корпораціями;
• теорії самоорганізації промислових підприємств;
• інноваційна та інвестиційна діяльність;
• інформаційні системи, інформаційне суспільство.

Ковальська Л.А. – к. іст. н., доцент, доцент кафедри:
• Історія України, військова історія ХХ ст., соціальна та військова історія Другої світової війни;
• Історія слов’янських народів Центрально-Східної та Південно-Східної Європи ХХ-ХХІ ст., історія народів Югославії на межі ХХ-ХХІ ст., полоністика, боротьба за відродження польської державності;
• інформаційні процеси в історії, інформаційні діяльність в Україні;
• історичне джерелознавство, типологізація, методика аналізу і синтезу, виявлення інформативності історичних джерел;
• джерела документознавчих досліджень, архівознавство в Україні.

Лукаш Г.П. – д. філол. н., професор, професор кафедри:
• ономастика;
• конотоніміка;
• лінгвокультурологія;
• документна лінгвістика.

Щербіна О.С. – к. е. н., доцент кафедри:
• удосконалення теоретичних основ організації та управління економічною безпекою підприємства;
• формування та побудова комплексної системи економічної безпеки промислового підприємства в умовах зовнішньоекономічної діяльності;
• економічний стан промислових регіонів України, особливості їх інноваційного розвитку;
• інформаційна підтримка інноваційної діяльності;
• управлінське консультування;
• інформаційні війни;
• використання інформаційних систем в управлінні підприємствами.