Обрати сторінку

Наукова діяльність кафедри

Кафедра інформаційних систем управління

Наукове життя кафедри

Регулярними досягненнями викладачів кафедри інформаційних систем управління є високі місця у рейтингах щорічних оцінювань науково-педагогічних і педагогічних кадрів Університету. До ТОП-40 викладачів увійшли: зав.кафедри Анісімова О. М. (2017-2019 р.р.), професор Лукаш Г. П. (2017 р.) . У рейтингах науково-педагогічних підрозділів кафедра завжди отримує максимальну оцінку за роботу зі студентами і високу загальну оцінку  за виконання якісних показників діяльності. Здобувачі вищої освіти завжди позитивно  оцінюють якість викладання.

Науковий журнал "Теоретичні і практичні аспекти інформаційної, бібліотечної та архівної справи"

Збірники:

Всеукраїнська наукова студентська конференція
«Інформаційні технології і системи в документознавчій сфері»

2023 рік

2022 рік

2021 рік

2020 рік

2019 рік

2018 рік

2017 рік

2016 рік

Міжнародна науково-практична конференція «Інформація та соціум»

2022 рік

2021 рік

2020 рік

2019 рік

2018 рік

2017 рік

2016 рік

Монографії та навчально-методичні підручники кафедри

Трансформаційні процеси у суспільній та соціокультурній сферах України: монографія /авт. колектив: Анісімова О.М., Ковальська Л.А., Лукаш Г.П., Прігунов О.В., Щербіна О.С., Яворська Т.М. – Вінниця: Нілан-ЛТД, 2021. 185 с.

Словник конотативних власних назв / Г. П. Лукаш. – 2-е вид., перероб. і доп. – Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. – 280 с.

Документна лінгвістика та редагування документів: навчальний посібник / автори: Лукаш Г.П.,  Чередник Л.А. – Полтава: Астрая, 2020. 336 с.