Обрати сторінку

Конкурсні пропозиції та предмети

Факультет інформаційних і прикладних технологій 

Конкурсні пропозиції та предмети

Прийом до Донецького національного університету імені Василя Стуса здійснюється на конкурсній основі за відповідними джерелами фінансування.

Відкриті конкурсні пропозиції (КП) – кількість місць для навчання за державним замовленням визначається під час адресного розміщення бюджетних місць (широкого конкурсу) у межах між кваліфікаційним мінімумом та максимальним обсягом державного замовлення. Створюються для спеціальностей галузей знань 06 «Журналістика», 28 «Публічне управління та адміністрування».

Запропоновані фіксовані КП передбачають навчання за кошти державного бюджету (за державним замовленням) за заздалегідь визначеною кількістю місць (за рішенням Міністерства освіти і науки України), а також за кошти фізичних та/або юридичних осіб у межах ліцензійного обсягу.

Небюджетні конкурсні пропозиції  (контракт) – не надаються місця для навчання за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням).

Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими оголошується прийом на навчання за освітнім ступенем “Магістр” на основі здобутого ОС "Бакалавр"

Галузь знань Спеціальність / Спеціалізація Освітня програма Тип конкурсної пропозиції Ліцензовані обсяги Нормативні строки навчання Вступ зі споріднених спеціальностей (так/ні) Конкурсні показники
Код Назва Код Назва Денна форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Заочна форма навчання Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) Коефіцієнт Мінімальний бал ЄФВВ (предметний тест) // Фахове випробування Коефіцієнт Мінімальний бал ТЗНК (складова ЄФВВ) // П3 (середній бал додатка до диплома+науковий рейтинг) Коефіцієнт Мінімальний бал
02 Культура і мистецтво 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Документаційна та інформаційна підтримка управлінської діяльності Фіксована 15 1 рік 4 місяці так/ні ЄВІ 0,25 100 Фахове випробування 0,75 101 П3 1 1
05 Соціальні та поведінкові науки 052 Політологія Політичне консультування у сфері публічної політики Відкрита 10 1 рік 4 місяці так/ні ЄВІ 0,25 100 предметний тест з політології та міжнародних відносин ЄФВВ 0,5 100 ТЗНК 0,25 100
28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування Публічна політика та адміністрування Відкрита 7 - 1 рік 4 місяці - так/ні ЄВІ 0,25 100 один з предметних тестів ЄФВВ (на вибір вступника) 0,5 100 ТЗНК 0,25 100
Небюджетна - 8 1 рік 4 місяці так/ні 0,25 100 0,5 100 0,25 100
06 Журналістика 061 Журналістика Політична журналістика Відкрита 13 - 1 рік 4 місяці так/ні ЄВІ 0,25 100 один з предметних тестів ЄФВВ (на вибір вступника) 0,5 100 ТЗНК 0,25 100
10 Природничі науки 105 Прикладна фізика та наноматеріали Технології Інтернету речей Фіксована 10 - 1 рік 4 місяці так/ні ЄВІ 0,25 100 Фахове випробування 0,75 101 П3 1 1
11 Математика та статистика 113 Прикладна математика Прикладна математика Фіксована 15 - 1 рік 4 місяці так/ні ЄВІ 0,25 100 Фахове випробування 0,75 101 П3 1 1
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки Комп'ютерні технології обробки даних (Data Science) Фіксована 60 - 1 рік 4 місяці так/ні ЄВІ 0,25 100 Фахове випробування 0,75 101 П3 1 1

Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими оголошується прийом на навчання за освітнім ступенем “Магістр” на основі здобутого ОС "Магістр" або ОКР "Спеціаліст")

Галузь знань Спеціальність / Спеціалізація Освітня програма Тип конкурсної пропозиції Ліцензовані обсяги Нормативні строки навчання Вступ зі споріднених спеціальностей (так/ні) Показники конкурсного бала
Код Назва Код Назва Денна форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Заочна форма навчання ЄВІ/іспит з іноземної мови Коефіцієнт Мінімальний бал Фахове випробування Коефіцієнт Мінімальний бал Середній бал додатка до диплома + науковий рейтинг (не більше 20) Мінімальний бал
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ І ПРИКЛАДНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
02 Культура і мистецтво 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Документаційна та інформаційна підтримка управлінської діяльності небюджетна 5 1 рік 4 місяці так/ні + 0,25 100 + 0,75 101 + 1
05 Соціальні та поведінкові науки 052 Політологія Політичне консультування у сфері публічної політики небюджетна - 10 - 1 рік 4 місяці так/ні + 0,25 100 + 0,75 101 + 1
06 Журналістика 061 Журналістика Політична журналістика небюджетна 7 1 рік 4 місяці так/ні + 0,25 100 + 0,75 101 + 1
10 Природничі науки 105 Прикладна фізика та наноматеріали Технології Інтернету речей небюджетна 5 1 рік 4 місяці так/ні + 0,25 100 + 0,75 101 + 1
11 Математика та статистика 113 Прикладна математика Прикладна математика небюджетна 5 1 рік 4 місяці так/ні + 0,25 100 + 0,75 101 + 1
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки Комп'ютерні технології обробки даних (Data Science) небюджетна 10 1 рік 4 місяці так/ні + 0,25 100 + 0,75 101 + 1
28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування Публічна політика та адміністрування небюджетна - 30 - 1 рік 4 місяці так/ні + 0,25 100 + 0,75 101 + 1