Обрати сторінку

Конкурсні пропозиції та предмети

Факультет інформаційних і прикладних технологій 

Конкурсні пропозиції та предмети

Прийом до Донецького національного університету імені Василя Стуса здійснюється на конкурсній основі за відповідними джерелами фінансування.

Запропоновані фіксовані КП передбачають навчання за кошти державного бюджету (за державним замовленням) за заздалегідь визначеною кількістю місць (за рішенням Міністерства освіти і науки України), а також за кошти фізичних та/або юридичних осіб у межах ліцензійного обсягу.

Перелік акредитованих спеціальностей та освітніх програм, за якими оголошується прийом на навчання за ступенем освіти “Магістр” (за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення) та за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

Галузь знань             Спеціальність / Спеціалізація Освітня програма

Нормативні строки навчання

Ліцензований обсяг

Вступ зі споріднених спеціальностей (так/ні) Вступні випробування
Фахове випробування ЄВІ (єдиний вступний іспит з іноземної мови)
Код Назва Код Назва Денна форма Заочна форма Коефіцієнт Мінімальний бал Коефіцієнт Мінімальний бал
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ І ПРИКЛАДНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
02 Культура і мистецтво 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Документаційна та інформаційна підтримка управлінської діяльності

1 рік 4 міс.

20

- так / ні 0,75 101 0,25 100
05 Соціальні та поведінкові науки 052 Політологія Політичне консультування у сфері публічної політики

1 рік 4 міс.

30

- так / ні 0,75 101 0,25 100
28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування Публічна політика та адміністрування

1 рік 4 міс.

15

- так / ні 0,75 101 0,25 100
06 Журналістика 061 Журналістика Політична  журналістика

1 рік 4 міс.

15

- так / ні 0,75 101 0,25 100
10 Природничі науки 105 Прикладна фізика та наноматеріали Технології інтернету речей

1 рік 4 міс.

12

- так / ні 0,75 101 0,25 100
11 Математика та статистика 113 Прикладна математика Прикладна математика

1 рік 4 міс.

30

- так / ні 0,75 101 0,25 100
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки Комп'ютерні технології обробки даних (Data Science)

1 рік 4 міс.

60

- так / ні 0,75 101 0,25 100

Перелік акредитованих спеціальностей та освітніх програм, за якими оголошується прийом на навчання за ступенем освіти “Магістр” (за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

Галузь знань             Спеціальність / Спеціалізація Освітня програма Нормативні строки навчання Ліцензований обсяг Вступ зі споріднених спеціальностей (так/ні) Вступні випробування
Фахове випробування ЄВІ / іноземна мова* для здобутого СО "Магістр", ОКР "Спеціаліст"
Код Назва Код Назва Денна форма Заочна форма Коефіцієнт Мінімальний бал Коефіцієнт Мінімальний бал
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ І ПРИКЛАДНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
02 Культура і мистецтво 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Документаційна та інформаційна підтримка управлінської діяльності

1 рік 4 міс.

10

- так / ні 0,75 101 0,25 100
05 Соціальні та поведінкові науки 052 Політологія Політичне консультування у сфері публічної політики

1 рік 4 міс.

10

- так / ні 0,75 101 0,25 100
28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування Публічна політика та адміністрування

1 рік 4 міс.

15

1 рік 4 міс.

30

так / ні 0,75 101 0,25 100
06 Журналістика 061 Журналістика Політична  журналістика

1 рік 4 міс.

10

- так / ні 0,75 101 0,25 100
10 Природничі науки 105 Прикладна фізика та наноматеріали Технології інтернету речей

1 рік 4 міс.

3

- так / ні 0,75 101 0,25 100
11 Математика та статистика 113 Прикладна математика Прикладна математика

1 рік 4 міс.

5

- так / ні 0,75 101 0,25 100
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки Комп'ютерні технології обробки даних (Data Science)

1 рік 4 міс.

10

- так / ні 0,75 101 0,25 100