Обрати сторінку

Конкурсні пропозиції та предмети

Факультет інформаційних і прикладних технологій 

Конкурсні пропозиції та предмети

Прийом до Донецького національного університету імені Василя Стуса здійснюється на конкурсній основі за відповідними джерелами фінансування.

Відкриті конкурсні пропозиції (КП) – кількість місць для навчання за державним замовленням визначається під час адресного розміщення бюджетних місць (широкого конкурсу) у межах між кваліфікаційним мінімумом та максимальним обсягом державного замовлення. Створюються для спеціальностей галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини».

Запропоновані фіксовані КП передбачають навчання за кошти державного бюджету (за державним замовленням) за заздалегідь визначеною кількістю місць (за рішенням Міністерства освіти і науки України), а також за кошти фізичних та/або юридичних осіб у межах ліцензійного обсягу.

Небюджетні конкурсні пропозиції  (контракт) – не надаються місця для навчання за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням).