Обрати сторінку

Вчена рада факультету

Факультет інформаційних і прикладних технологій

Голова вченої ради

Заступник голови вченої ради

Секретар вченої ради

Прізвище, ім’я, по батькові

Статус

За посадою

1. Баєв Артем Вікторович кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри прикладної математики, декан факультету інформаційних і прикладних технологій
2. Римар Павло Володимирович старший викладач кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій, заступник декана з навчальної роботи
3. Прямухіна Наталія Валентинівна доктор економічних наук, доцент, професор кафедри політології та державного управління, заступник декана з наукової роботи
4. Василенко Валерія Юріївна кандидат наук із соціальних комунікацій, викладач кафедри інформаційних систем управління, заступник декана з виховної та соціальної роботи
5. Анісімова Ольга Миколаївна доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем управління
6. Бондаренко Сергій Васильович кандидат політичних наук, завідувач кафедри журналістики
7. Крижановський Володимир Григорович доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри радіофізики та кібербезпеки
8. Нескородєва Тетяна Василівна кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій
9. Чальцева Олена Михайлівна доктор політичних наук, доцент, професор кафедри політології та державного управління, завідувач кафедри
10. Левченко Денис Андрійович голова студентської ради факультету інформаційних і прикладних технологій, здобувач вищої освіти 2 курсу СО «Бакалавр» спеціальності 113 «Прикладна математика»

Виборні представники з числа працівників факультету

Від кафедри прикладної математики

11. Вєтров Олег Станіславович старший викладач кафедри прикладної математики
12. Данильчук Оксана Миколаївна кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри прикладної математики
13. Трофименко Ольга Дмитрівна кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри прикладної математики

Від кафедри інформаційних технологій

14. Бабаков Роман Маркович кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних технологій
15. Січко Тетяна Василівна кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних технологій;

Від кафедри інформаційних систем управління

16. Лукаш Галина Павлівна доктор філологічних наук, професор, професор кафедри інформаційних систем управління
17. Щербіна Ольга Сергіївна кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних систем управління

Від кафедри політології та державного управління

18. Польовий Микола Анатолійович доктор політичних наук, професор, професор кафедри політології та державного управління

Від кафедри журналістики:

19. Чорнодон Мирослава Іванівна кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри журналістики

Виборні представники з числа здобувачів вищої освіти факультету

20. Лаврич Георгій Юрійович здобувач вищої освіти 1 курсу СО «Бакалавр» спеціальності 061 «Журналістика»
21. Микитенко Вероніка Юріївна, здобувач вищої освіти 4 курсу СО «Бакалавр» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки»
22. Трофименко Олексій Михайлович здобувач вищої освіти 2 курсу СО «Бакалавр» спеціальності 061 «Журналістика»