Обрати сторінку

Вчена рада факультету

Факультет інформаційних і прикладних технологій

Голова вченої ради

Заступник голови вченої ради

Секретар вченої ради

Лукаш Галина Павлівна

д.філол.н., професор

Прізвище, ім’я, по батькові

Статус

За посадою

1. Данильчук Оксана Миколаївна в.о. декана факультету інформаційних і прикладних технологій, кандидат педагогічних наук, доцент
2. Ковальська Леся Андріївна заступник декана з навчальної роботи, доктор історичних наук, професор, професор кафедри інформаційних систем управління
3. Василенко Валерія Юріївна заступник декана з виховної та соціальної роботи, кандидат наук із соціальних комунікацій, старший викладач кафедри інформаційних систем управління
4. Зелінська Оксана Владиславівна заступник декана з наукової роботи, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних технологій
5. Анісімова Ольга Миколаївна в.о. завідувача кафедри інформаційних систем управління, доктор економічних наук, професор
6. Вєтров Олег Станіславович в.о. завідувача кафедри прикладної математики та кібербезпеки, старший викладач кафедри прикладної математикита та кібербезпеки
7. Нескородєва Тетяна Василівна завідувач кафедри інформаційних технологій, доктор технічних наук, доцент
8. Стеблина Наталія Олександрівна в.о. завідувача кафедри журналістики та соціальних комунікацій, доктор наук з політології, доцент
9. Чальцева Олена Михайлівна завідувач кафедри політології та державного управління, доктор політичних наук, доцент
10. Пархоменко Владислав Вадимович голова студентської ради факультету інформаційних і прикладних технологій, здобувач вищої освіти 3 курсу СО «Бакалавр» спеціальності 122 Комп’ютерні науки

Виборні представники з числа працівників факультету

Від кафедри прикладної математики та кібербезпеки

11. Сохацький Федор Миколайович доктор фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри прикладної математики та кібербезпеки

Від кафедри інформаційних технологій

12. Бабаков Роман Маркович кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних технологій
13. Січко Тетяна Василівна кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних технологій
14. Штовба Сергій Дмитрович доктор технічних наук, професор, професор кафедри інформаційних технологій

Від кафедри інформаційних систем управління

15. Лукаш Галина Павлівна доктор філологічних наук, професор, професор кафедри інформаційних систем управління
16. Щербіна Ольга Сергіївна кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних систем управління

Від кафедри політології та державного управління

17. Польовий Микола Анатолійович доктор політичних наук, професор, професор кафедри політології та державного управління
18. Примуш Микола Васильович доктор політичних наук, професор, професор кафедри політології та державного управління

Від кафедри журналістики та соціальних комунікацій

19. Чорнодон Мирослава Іванівна кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент, доцент кафедри журналістики

Виборні представники з числа здобувачів вищої освіти факультету

20. Лаврич Георгій Юрійович здобувач вищої освіти 4 курсу СО «Бакалавр» спеціальності 061 «Журналістика»
21. Сологор Олексій Михайлович здобувач вищої освіти 1 курсу СО «Бакалавр» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
22. Стефанішен Анатолій Анатолійович здобувач вищої освіти 2 курсу СО «Бакалавр» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки»