Обрати сторінку

Вчена рада факультету

Факультет інформаційних і прикладних технологій

Голова вченої ради

Заступник голови вченої ради

Секретар вченої ради

Лукаш Галина
Павлівна

д.філол.н., професор

Прізвище, ім’я, по батькові

Статус

За посадою

1. Прямухіна Наталія Валентинівна в.о. декана факультету інформаційних і прикладних технологій, доктор економічних наук, професор
2. Окуньовська Юля Вікторівна заступник декана з навчальної роботи, кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри політології та державного управління
3. Луценко Алла Володимирівна заступник декана з навчально-методичної роботи, доктор філософії, старший викладач кафедри прикладної математики та кібербезпеки
4. Василенко Валерія Юріївна заступник декана з виховної та соціальної роботи, кандидат наук із соціальних комунікацій, старший викладач кафедри інформаційних систем управління
5. Зелінська Оксана Владиславівна в.о. завідувача кафедри інформаційних технологій, кандидат технічних наук, доцент
6. Анісімова Ольга Миколаївна в.о. завідувача кафедри інформаційних систем управління, доктор економічних наук, професор
7. Данильчук Оксана Миколаївна в.о. завідувача кафедри прикладної математики та кібербезпеки, старший викладач кафедри прикладної математикита та кібербезпеки
8. Родигін Костянтин Михайлович в.о. завідувача кафедри журналістики та соціальних комунікацій, кандидат філософських наук, доцент
9. Чальцева Олена Михайлівна завідувач кафедри політології та державного управління, доктор політичних наук, доцент
10. Верховий Антон Олексійович в.о. голови студентської ради факультету інформаційних і прикладних технологій, здобувач вищої освіти 2 курсу СО «Бакалавр» спеціальності 061 Журналістика

Виборні представники з числа працівників факультету

Від кафедри прикладної математики та кібербезпеки

11. Половенко Людмила Петрівна кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри прикладної математики та кібербезпеки

Від кафедри інформаційних технологій

12. Бабаков Роман Маркович доктор технічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних технологій
13. Січко Тетяна Василівна кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних технологій
14. Потапова Надія Анатоліївна кандидат економічних наук, доцент кафедри інформаційних технологій

Від кафедри інформаційних систем управління

15. Лукаш Галина Павлівна доктор філологічних наук, професор, професор кафедри інформаційних систем управління
16. Яворська Тетяна Михайлівна кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних систем управління

Від кафедри політології та державного управління

17. Дубель Михайло Володимирович доктор філософії, старший викладач кафедри політології та державного управління
18. Примуш Микола Васильович доктор політичних наук, професор, професор кафедри політології та державного управління

Від кафедри журналістики та соціальних комунікацій

19. Чорнодон Мирослава Іванівна кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент, доцент кафедри журналістики

Виборні представники з числа здобувачів вищої освіти факультету

20. Лаврич Георгій Юрійович здобувач вищої освіти 1 курсу СО «Магістр» спеціальності 061 «Журналістика»
21. Сологор Олексій Михайлович здобувач вищої освіти 2 курсу СО «Бакалавр» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
22. Пархоменко Владислав Вадимович здобувач вищої освіти 4 курсу СО «Бакалавр» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки»