Обрати сторінку

Кафедра політології та державного управління

Прямухіна Наталія Валентинівна

Доктор економічних наук, доцент

(спеціальність 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами).


ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1277-1166

Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=z8bCkBgAAAAJ


Закінчила Черкаський державний технологічний університет у 1999 р. за спеціальністю «Фінанси». Присвоєно кваліфікацію спеціаліста «Економіст».

У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій Вченій Раді Національного університету харчових технологій (м. Київ) за спеціальністю 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами.

Вчене звання доцента отримала у 2008 р. Докторська дисертація захищена у 2016 р. за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

З 2020 р. працює на посаді професора кафедри політології та державного управління ДонНУ.

Академік Української Технологічної Академії по відділенню “Економіка нових технологій”.

Головні напрями наукових досліджень:

  • трансформації економічних систем
  • регіональний розвиток
  • теорія хаосу
  • еколого-економічні пріоритети держави
  • публічна політика, державне управління. 

Має понад 100 публікацій в Україні, Німеччині, Польщі, Болгарії, Хорватії, Румунії, Латвії, Росії, в тому числі 4 монографії, 2 навчальних посібника, статті у наукометричних базах Scopus.