Обрати сторінку

Акредитація освітніх програм

Факультет інформаційних і прикладних технологій

Кафедра інформаційних систем управління

Спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

Освітньо-професійна програма: Документознавство та інформаційна діяльність

Ступень вищої освіти: Бакалавр

Освітньо-професійна програма: Документаційна та інформаційна підтримка управлінської діяльності

Ступень вищої освіти: Магістр


Кафедра політології та державного управління

Спеціальність 052 «Політологія»

Освітньо-наукова програма: Політологія (Political Science)

Ступень вищої освіти: Доктор філософії


Кафедра інформаційних технологій

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»

Освітньо-професійна програма: Комп’ютерні науки

Ступень вищої освіти: Бакалавр

 

Освітньо-професійна програма: Комп’ютерні технології обробки даних

Ступень вищої освіти: Магістр


Кафедра прикладної математики та кібербезпеки

Спеціальність 125 «Кібербезпека»

Освітньо-наукова програма: Кібербезпека

Ступень вищої освіти: Бакалавр