Акредитація

Кафедра політології та державного управління

Акредитація

Освітньо-наукова програма: Політологія (Political Science)

Ступень вищої освіти: Доктор філософії

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність: 052 Політологія (Political Science)

Освітньо-наукові програми

Навчальні та робочі навчальні плани

Рецензії та відгуки на освітньо-наукові програми

Силабуси та Робочі програми навчальних дисциплін

Кадрове забезпечення освітньо-наукових програм

Проєктна група

Гарант:

  • доктор політичних наук, професор Польовий Микола Анатолійович

Члени групи:

  • доктор політичних наук, професор Нагорняк Тетяна Леонтіївна
  • доктор габілітований суспільних наук Моджеєвскі Аркадіуш Лукаш

Детальніше за посиланням: 

Профайли науково-педагогічних працівників

Чальцева Олена Михайлівна

Науковий ступінь: Доктор політичних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: Публічна політика; Світова політика; Методологія політичної науки; Компаративістика

Польовий Микола Анатолійович

Науковий ступінь: Доктор політичних наук
Звання: Професор
Сфера діяльності: Digital-технології в публічному управлінні, Політична квантифікація, Моделювання політичних процесів, Історична інформатика, Кліометрика

Примуш Микола Васильович

Науковий ступінь: Доктор політичних наук
Звання: Професор
Сфера діяльності: Історія і теорія політичних партій; Соціологія; Державне управління та адміністрування: Політична конфліктологія

Нагорняк Тетяна Леонтіївна

Науковий ступінь: Доктор політичних наук
Звання: Професор
Сфера діяльності: Політичні процеси та інститути; Методологія та організація наукових досліджень; Політичний консалтинг; Прикладний політичний аналіз та прогнозування

Моджеєвскі Аркадіуш Лукаш

Науковий ступінь: Доктор габілітованих наук
Звання: Професор
Сфера діяльності: Сучасна зарубіжна та вітчизняна політична наука

Мацишина Ірина Віталіївна

Науковий ступінь: Доктор політичних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: Політичні технології; Політична комунікація

Неприцька Тетяна Іванівна

Науковий ступінь: Кандидат політичних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: Політична культура, мовна політика держави, політична відповідальність, виборчі процеси та технології

Кокорський Валентин Францович

Науковий ступінь: Кандидат історичних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: Політична культура, політична довіра, суспільно-політичні трансформації в країнах ЦСЄ та пострадянського простору, бюрократія в Україні

Додаткова інформація