Обрати сторінку

Акредитація

Кафедра політології та державного управління

Факультет інформаційних і прикладних технологій

Акредитація

Освітньо-наукова програма: Політологія (Political Science)

Ступень вищої освіти: Доктор філософії

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність: 052 Політологія (Political Science)

Освітньо-наукові програми

Навчальні та робочі навчальні плани

Моніторинг і обговорення освітньо-наукових програм

Внутрішній моніторинг якості освіти

З метою удосконалення освітньо-наукових програм, за якими ведеться підготовка аспірантів з 31 березня по 3 квітня 2020 року проведено опитування аспірантів спеціальності «Політологія» 2016-2018 років набору Донецького національного університету імені Василя Стуса. Опитування проводилось анонімно за допомогою Google-форми. Респонденти відповідали на 10 запитань щодо освітньо-наукової програми, за якою вони навчаються, комунікації та співпраці з науковим керівником, викладачами, кафедрою, Університетом та наданих можливостей для навчання, наукового та професійного зростання. Також, опитані аспіранти надали свої коментарі та побажання щодо покращення освітнього процесу да освітньо-наукової програми, за якою вони навчаються.

Згідно з опитуванням, здобувачі в цілому задоволені навчанням за ОНП. Якщо до ОНП вступають випускники освітніх програм ДонНУ імені Василя Стуса, то вони приносять із собою досвід участі в студентських опитуваннях, що також є прозорими та ефективними

Детальніше за посиланням:

https://www.donnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/8/2020/04/rezultaty-opytuvannya-zdobuvachiv-phd.pdf

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ ЩОДО ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В АСПІРАНТУРІ 06.04.pdf

 

Рецензії та відгуки на освітньо-наукові програми

Силабуси та Робочі програми навчальних дисциплін

Додаткова інформація