Обрати сторінку

Акредитація

Кафедра політології та державного управління

Факультет інформаційних і прикладних технологій

Акредитація

Освітньо-наукова програма: Політологія (Political Science)

Ступень вищої освіти: Доктор філософії

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність: 052 Політологія (Political Science)

Освітньо-наукові програми

Навчальні та робочі навчальні плани

Моніторинг і обговорення освітньо-наукових програм

Внутрішній моніторинг якості освіти

З метою удосконалення освітньо-наукових програм, за якими ведеться підготовка аспірантів з 31 березня по 3 квітня 2020 року проведено опитування аспірантів спеціальності «Політологія» 2016-2018 років набору Донецького національного університету імені Василя Стуса. Опитування проводилось анонімно за допомогою Google-форми. Респонденти відповідали на 10 запитань щодо освітньо-наукової програми, за якою вони навчаються, комунікації та співпраці з науковим керівником, викладачами, кафедрою, Університетом та наданих можливостей для навчання, наукового та професійного зростання. Також, опитані аспіранти надали свої коментарі та побажання щодо покращення освітнього процесу да освітньо-наукової програми, за якою вони навчаються.

Згідно з опитуванням, здобувачі в цілому задоволені навчанням за ОНП. Якщо до ОНП вступають випускники освітніх програм ДонНУ імені Василя Стуса, то вони приносять із собою досвід участі в студентських опитуваннях, що також є прозорими та ефективними

Детальніше за посиланням:

https://www.donnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/8/2020/04/rezultaty-opytuvannya-zdobuvachiv-phd.pdf

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ ЩОДО ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В АСПІРАНТУРІ 06.04.pdf

 

Рецензії та відгуки на освітньо-наукові програми

Силабуси та Робочі програми навчальних дисциплін

Кадрове забезпечення освітньо-наукових програм

Проєктна група

Гарант:

  • доктор політичних наук, професор Польовий Микола Анатолійович

Члени групи:

  • доктор політичних наук, професор Нагорняк Тетяна Леонтіївна
  • доктор габілітований суспільних наук Моджеєвскі Аркадіуш Лукаш

Детальніше за посиланням: 

Профайли науково-педагогічних працівників

Чальцева Олена Михайлівна

Науковий ступінь: Доктор політичних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: Публічна політика; Світова політика; Методологія політичної науки; Компаративістика

Польовий Микола Анатолійович

Науковий ступінь: Доктор політичних наук
Звання: Професор
Сфера діяльності: Digital-технології в публічному управлінні, Політична квантифікація, Моделювання політичних процесів, Історична інформатика, Кліометрика

Примуш Микола Васильович

Науковий ступінь: Доктор політичних наук
Звання: Професор
Сфера діяльності: Історія і теорія політичних партій; Соціологія; Державне управління та адміністрування: Політична конфліктологія

Нагорняк Тетяна Леонтіївна

Науковий ступінь: Доктор політичних наук
Звання: Професор
Сфера діяльності: Політичні процеси та інститути; Методологія та організація наукових досліджень; Політичний консалтинг; Прикладний політичний аналіз та прогнозування

Моджеєвскі Аркадіуш Лукаш

Науковий ступінь: Доктор хабілітований
Звання: Професор
Сфера діяльності: Сучасна зарубіжна та вітчизняна політична наука

Мацишина Ірина Віталіївна

Науковий ступінь: Доктор політичних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: Політичні технології; Політична комунікація

 

Додаткова інформація