Обрати сторінку

Терміни подачі документів

Факультет інформаційних і прикладних технологій

Строки прийому заяв та документів, проведення вступних випробувань, що проводить Університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання для здобуття освіти за ступенем «Магістр» на основі ступеня бакалавра у 2022 році

Етапи вступної кампанії Денна та заочна форми здобуття освіти
Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування.

Покрокова інструкція https://testportal.gov.ua/protsedura-reyestratsiyi-yevi-yefvv/.

з  09:00 26 квітня  до
18:00 17 травня
Прийом заяв і документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів, що проводить Університет* 13 – 16 червня
Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування або відповідних вступних іспитів в Університеті* з 20 червня
до 02 липня
Тестування

із загальних навчальних компетентностей відбудеться     20 червня

єдиний вступний іспит з іноземної мови – 22 червня

Графік предметних тестів ЄФВВ:

24 червня – економіка та міжнародна економіка, право та міжнародне право;

29 червня – облік та фінанси, політологія та міжнародні відносини, психологія та соціологія;

1 липня – управління та адміністрування.

Початок реєстрації електронних кабінетів для вступників, які склали єдиний вступний іспит у 2020 та 2021 роках 01 липня
Початок реєстрації електронних кабінетів  для вступників, які склали єдиний вступний іспит у 2022 році 13 липня
Прийом заяв та документів (від осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування)

Реєстрація електронних кабінетів та подання заяв в електронній формі здійснюється на сайті ЄДЕБО https://vstup.edbo.gov.ua/.

з 15 липня
до 18:00 22 липня
Строки проведення вступних випробувань в Університеті 18 – 30 липня
Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням 02 серпня
Терміни виконання вступниками вимог щодо зарахування на місця державного замовлення до 18:00
08 серпня
Зарахування вступників за державним замовленням 09 серпня
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих осіб, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб 10 серпня
Подача пільгових документів для переведення на бюджет до 16:00 15 серпня
Терміни виконання вступниками вимог щодо зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб у декілька сесій:

до 16:00 15 серпня

 

до 16:00 25 серпня

Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб** у декілька сесій:

16 серпня

26 серпня

* категорії осіб, щодо яких застосовуються спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти (пункт 15 розділу VIII Правил прийому до ДонНУ імені Василя Стуса)

** у межах вакантних ліцензійних місць

Строки прийому заяв та документів, проведення вступних випробувань, що проводить Університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання для здобуття освіти за ступенем «Магістр»

(для вступників, які вже здобули ступінь магістра або ОКР «Спеціаліст» і складають вступні випробування в університеті)
за кошти фізичних та/або юридичних осіб у 2022 році

Етапи вступної кампанії Денна та заочна форми здобуття освіти
Прийом заяв та документів 15 – 23 липня (до 18:00)
Строки проведення вступних випробувань в Університеті 18 – 30 липня
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих осіб 10 серпня
Терміни виконання вступниками вимог щодо зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб у декілька сесій:

до 16:00     15 серпня

до 16:00     25 серпня

Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб** у декілька сесій:

16 серпня

26 серпня

** у межах вакантних ліцензійних місць

Передбачено проведення додаткового прийому до магістратури у вересні 2022 року.