Терміни подачі документів

Факультет інформаційних і прикладних технологій

Терміни подачі документів

Терміни прийому заяв та документів, проведення вступних випробувань, необхідних для вступу, конкурсний відбір та зарахування на навчання для здобуття освіти за ступенем «Магістр»:

 

Етапи вступної кампанії Денна та заочна форма здобуття освіти
Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови 12 травня-05 червня 2020 року (до 18:00)
Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови в Університеті* 01 липня 2020 року
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників 01 серпня 2020 року
Прийом заяв та документів 05 серпня – 22 серпня 2020 року
Строки проведення вступних випробувань в Університеті 05 серпня – 26 серпня 2020 року
Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням 01 вересня 2020 року
Терміни виконання вступниками вимог щодо зарахування на місця державного замовленння 01 вересня 2020 року
Зарахування вступників за державним замовленням до 12:00 11 вересня 2020 року
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих осіб, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб до 15:00 07 вересня 2020 року
Терміни виконання вступниками вимого щодо зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб

у декілька сесій:

до 16:00 12 вересня 2020 року

до 16:00 18 вересня 2020 року

Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб**

у декілька сесій:

до 14:00 14 вересня 2020 року

до 14:00 19 вересня 2020 року

 * категорії осібщодо яких застосовуються спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти (пункт 12 розділу VIII цих Правил прийому) 

** у межах вакантних ліцензійних місць