Обрати сторінку

Терміни подачі документів

Факультет інформаційних і прикладних технологій

Строки прийому заяв та документів, проведення вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання для здобуття освіти за ступенем «Магістр» у 2023 році

Етапи вступної кампанії Строки
Реєстрація вступників для складання Єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та Єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) з 08 травня до 31 травня
Основна сесія складання Єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та Єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) з 23 червня до 21 липня
Реєстрація електронних кабінетів вступників на сайті ЄДЕБО https://vstup.edbo.gov.ua/ , завантаження необхідних документів від 01 липня

Прийом заяв

– на участь у фахових іспитах, на спеціальності, де це передбачено

Правилами прийому

– для осіб, які вступають на основі співбесіди замість ЄВІ/ фахового іспиту замість ЄФВВ*

– на участь у фахових іспитах для осіб, які беруть участь у конкурсному відборі виключно на місця кошти фізичних та/або юридичних осіб

на відкриті та фіксовані пропозиції:

від 03 липня до 17 липня*

на небюджетні пропозиції:

від 03 липня до 31 липня

Додаткова сесія реєстрації для складання Єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та Єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) з 12 липня до 14 липня
Проведення співбесід, фахових іспитів з 17 липня до 28 липня (включно)
Проведення фахового іспиту для вступників виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб з 31 липня до 18:00 14 серпня
Додаткова сесія складання Єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та Єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) з 03 до 16 серпня
Прийом заяв для участі в конкурсному відборі (подання заяв здійснюється в електронній формі через кабінет вступника) з 31 липня до 18:00 21 серпня
Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням; оприлюднення списку рекомендованих для вступу осіб, які вступають на місця виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції не пізніше 26 серпня
Терміни виконання вступниками вимог щодо зарахування на місця державного замовлення до 18:00 29 серпня
Терміни виконання вступниками вимог щодо зарахування на місця виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції (1 сесія) до 18:00 30 серпня

Зарахування вступників за державнимзамовленням;

Зарахування вступників виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції

31 серпня
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих осіб, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані пропозиції не раніше 30 серпня
Подача пільгових документів для переведення на бюджет до 16:00 06 вересня
Терміни виконання вступниками вимог щодо зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб у декілька сесій:
до 16:00 06 вересня
до 16:00 13 вересня
Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб** у декілька сесій:
07 вересня
14 вересня

* категорії осіб, щодо яких застосовуються спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти

** у межах вакантних ліцензійних місць