Обрати сторінку

Спеціальності та освітні програми

Кафедра інформаційних систем управління

Спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»


 

Кафедра політології та державного управління

Спеціальність 052 «Політологія»

Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»


 

Кафедра журналістики

Спеціальність 061 «Журналістика»


 

Кафедра прикладної математики та кібербезпеки

Спеціальність 111 «Математика»

Спеціальність 105 «Прикладна фізика та наноматеріали»

Спеціальність 125 «Кібербезпека та захист інформації»


 

Кафедра інформаційних технологій

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»