Обрати сторінку

Про факультет

Факультет інформаційних і прикладних технологій

Кафедра прикладної математики

Заснована в 2019 р. внаслідок об’єднання кафедри математичного аналізу і диференціальних рівнянь та кафедри прикладної механіки і комп’ютерних технологій. Здійснює підготовку фахівців спеціальностей «Прикладна математика» та «Математика». Кафедра розвиває сучасні напрямки, пов’язані із застосуванням математики: побудова моделей, оптимізація, аналіз результатів.

Кафедра інформаційних технологій

Здійснює підготовку фахівців в за спеціальностями: «Комп’ютерні науки», «Кібербезпека», «Прикладна фізика та наноматеріали».  Випускники кафедри можуть працювати адміністраторами баз даних, доступу, системи, інженерами-програмістами, фахівцями з розроблення комп’ютерних програм, проектування інформаційних систем різноманітного призначення, аналітиками Data Science.

Кафедра інформаційних систем управління

Кафедра є випусковою для студентів спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Випускники набувають навичок знаходити доступ до інформації та знань у будь-яких форматах; застосовувати теорії, процеси, технології та стандарти для створення інформаційних ресурсів; використовувати інформаційно-пошукові системи та просувати інформаційні ресурси в мережі Інтернет; приймати стратегічні управлінські рішення, легко орієнтуючись у сучасному інформаційному світі.

Кафедра політології та державного управління

Починаючи з 1992 р., кафедра готує фахівців з політології, публічної політики та адміністрування. Сфери наукових інтересів викладачів кафедри: політична влада, демократія, брендинг територій, прогнозування політичних процесів, публічна політика, політична культура, політичні комунікації, трансформаційні системи.

Кафедра журналістики

Кафедра журналістики – випускова кафедра спеціальності «Журналістика». З 2001 року кафедра здійснює ліцензований набір та підготовку студентів за ступенем освіти «Бакалавр», а з 2005 року – за СО «Магістр». З 2018 року спеціалізацією магістратури є «Цифрова журналістика». Наші студенти й студентки навчаються з застосуванням тренінгових методик, навчальних ігор, постійно створюють практико-орієнтовані проекти. Наші випускники працюють кореспондентами і репортерами, телеведучими, блогерами, оглядачами й аналітиками, фотокореспондентами, відеографами тощо.

Е-mail: [email protected]

КАФЕДРИ

Кафедра прикладної математики

Здійснює підготовку фахівців за  спеціальностю 113 “Прикладна математика”  галузь знань 11 “Математика і статистика”

Кафедра інформаційних технологій

Здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 122 “Комп’ютерні науки”, за спеціальністю 125 “Кібербезпека” і 105 «Прикладна фізика та наноматеріали»

Кафедра політології та державного управління

Починаючи з 1992 р. кафедра готує спеціалістів за напрямами політологія, публічна політика та адміністрування, які стали новими для Вінниччини.

Кафедра

журналістики

Здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 061 «Журналістика».

Кафедра інформаційних систем управління

Кафедра є випусковою для студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» освітніх програм “Документознавство та інформаційна діяльність” та «Документаційна та інформаційна підтримка управлінської діяльності».

Історія факультету

Факультет інформаційних і прикладних технологій є одним з найстаріших факультетів ДонНУ, який зростав і розвивався разом з університетом, проходив через ті ж самі етапи історичної еволюції. На сьогоднішній день він поєднує у собі найкращі традиції і модерні досягнення української і світової освіти…