Обрати сторінку

Про факультет

Факультет інформаційних і прикладних технологій

Кафедра прикладної математики та кібербезпеки

Заснована в 2019 р. внаслідок об’єднання кафедри математичного аналізу і диференціальних рівнянь та кафедри прикладної механіки і комп’ютерних технологій. Здійснює підготовку фахівців спеціальностей «Прикладна математика» та «Математика». Кафедра розвиває сучасні напрямки, пов’язані із застосуванням математики: побудова моделей, оптимізація, аналіз результатів.

Кафедра інформаційних технологій

Здійснює підготовку фахівців в за спеціальністю «Комп’ютерні науки».  Випускники кафедри можуть працювати адміністраторами баз даних, доступу, системи, інженерами-програмістами, фахівцями з розроблення комп’ютерних програм, проектування інформаційних систем різноманітного призначення, аналітиками Data Science

Кафедра інформаційних систем управління

Кафедра є випусковою для студентів спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Випускники набувають навичок знаходити доступ до інформації та знань у будь-яких форматах; застосовувати теорії, процеси, технології та стандарти для створення інформаційних ресурсів; використовувати інформаційно-пошукові системи та просувати інформаційні ресурси в мережі Інтернет; приймати стратегічні управлінські рішення, легко орієнтуючись у сучасному інформаційному світі.

Кафедра політології та державного управління

Починаючи з 1992 р., кафедра готує фахівців з політології, публічної політики та адміністрування. Сфери наукових інтересів викладачів кафедри: політична влада, демократія, брендинг територій, прогнозування політичних процесів, публічна політика, політична культура, політичні комунікації, трансформаційні системи.

Кафедра журналістики та соціальних комунікацій

Кафедра журналістики та соціальних комунікацій – випускова кафедра спеціальності «Журналістика». З 2001 року кафедра здійснює ліцензований набір та підготовку студентів за ступенем освіти «Бакалавр», а з 2005 року – за СО «Магістр». З 2018 року спеціалізацією магістратури є «Цифрова журналістика». Наші студенти й студентки навчаються з застосуванням тренінгових методик, навчальних ігор, постійно створюють практико-орієнтовані проекти. Наші випускники працюють кореспондентами і репортерами, телеведучими, блогерами, оглядачами й аналітиками, фотокореспондентами, відеографами тощо.

Е-mail: [email protected]

КАФЕДРИ

Кафедра прикладної математики та кібербезпеки

Здійснює підготовку фахівців за  спеціальностю 111 “Математика”, за спеціальністю 125 “Кібербезпека та захист інформації”, за спеціальністю 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» і 014.04 “Середня освіта. Математика”

Кафедра інформаційних технологій

Здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 122 “Комп’ютерні науки”

Кафедра журналістики та соціальних комунікацій

Здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 061 «Журналістика».

Кафедра політології та державного управління

Починаючи з 1992 р. кафедра готує спеціалістів за напрямами політологія, публічна політика та адміністрування, які стали новими для Вінниччини. 

Кафедра інформаційних систем управління

Кафедра є випусковою для студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» освітніх програм “Документознавство та інформаційна діяльність” та «Документаційна та інформаційна підтримка управлінської діяльності».

 

Декан факультету 

Баєв Артем Вікторович 

нині перебуває в лавах ЗСУ

Кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри прикладної математики та кібербезпеки Донецького національного університету імені Василя Стуса 

 

В.о. декана факультету

Прямухіна Наталія Валентинівна

Доктор економічних наук, професор кафедри політології та державного управління Донецького національного університету імені Василя Стуса

Історія факультету

Факультет інформаційних і прикладних технологій є одним з найстаріших факультетів ДонНУ, який зростав і розвивався разом з університетом, проходив через ті ж самі етапи історичної еволюції. На сьогоднішній день він поєднує у собі найкращі традиції і модерні досягнення української і світової освіти…