Про факультет

Про факультет

Факультет математики та інформаційних технологій надає змогу отримати сучасну освіту, яка забезпечує високий рівень конкурентоспроможності на ринку праці не тільки України, але й на міжнародному рівні. Її зміст і профіль сьогодні гарантують широкі можливості працевлаштування у сферах науки, вищої і шкільної освіти, бізнесу, страхових фінансово-банківських структур, у всіх сферах застосування інформаційних комп’ютерних технологій, застосування математичних методів для прикладних інженерних розрахунків в машинобудуванні, гірничій справі і будівництві, а також у багатьох інших областях.

Кафедри

Кафедра математичного аналізу і диференціальних рівнянь

Кафедра прикладної математики та теорії систем управління

Кафедра прикладної механіки і комп’ютерних технологій

Кафедра інформаційних систем управління

В.о. декана факультету

Шамарін Юрій Володимирович

Кандидат економічних наук, доцент кафедри прикладної математики та теорії систем управління Донецького національного університету імені Василя Стуса.

Історія факультету

Математичний факультет є одним з найстаріших факультетів ДонНУ, який зростав і розвивався разом з університетом, проходив через ті ж самі етапи історичної еволюції. На сьогоднішній день він поєднує у собі найкращі традиції і модерні досягнення української і світової освіти…