Про факультет

Про факультет

Факультет інформаційних і прикладних технологій надає змогу отримати сучасну освіту, яка забезпечує високий рівень конкурентоспроможності на ринку праці не тільки України, але й на міжнародному рівні. Її зміст і профіль сьогодні гарантують широкі можливості працевлаштування у сферах науки, вищої і шкільної освіти, бізнесу, страхових фінансово-банківських структур, у всіх сферах застосування інформаційних комп’ютерних технологій, застосування математичних методів для прикладних інженерних розрахунків в машинобудуванні, гірничій справі і будівництві, а також у багатьох інших областях.

Кафедри

Кафедра прикладної математики

Кафедра інформаційних технологій

Кафедра інформаційних систем управління

Кафедра політології та державного управління

Кафедра журналістики

В.о. декана факультету

Баєв Артем Вікторович

Кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри прикладної математики Донецького національного університету імені Василя Стуса.

Історія факультету

Математичний факультет є одним з найстаріших факультетів ДонНУ, який зростав і розвивався разом з університетом, проходив через ті ж самі етапи історичної еволюції. На сьогоднішній день він поєднує у собі найкращі традиції і модерні досягнення української і світової освіти…