Обрати сторінку

Факультет інформаційних і прикладних технологій

Працевлаштування випускників факультету інформаційних і прикладних технологій

Випускникам спеціальності 111 "Математика"

Посади у сфері практичних задач математики, оброблення даних, консультування з питань інформатизації та комп’ютерногопрограмування, загальноїсередньої тапрофесійно-технічноїосвіти.Коди і назви професійної роботи за класифікаційним угрупуванням:

334 –Фахівці в галузі освіти(3340 Викладач-стажист, 3340 Лаборант (освіта));

312 –Технічні фахівці в галузі обчислювальної техніки(3121 Технік з системного адміністрування,3121 Технік-програміст,3121 Фахівець з інформаційних технологій);

311 –Технічні фахівці в галузіприкладних наук та техніки (3119 Стажист-дослідник, 3119 Технік);

212 –Професіонали в галузі математики та статистики (2121.2 Математики);

232 –Викладачі середніх навчальних закладів (2320 Викладачі середніх навчальних закладів,2359 Інші професіонали в галузі навчання);

411–Службовці, пов’язані з інформацією (4112 Оператор комп’ютерного набору,4112 Оператор комп’ютерної верстки

Випускникам спеціальності 113 "Прикладна математика"

За профілем підготовки вони можуть займати посади: математика-аналітика, дослідника, прикладного програміста, фахівця з розробки та тестування програмного забезпечення, фахівця з баз даних.

Спеціаліста з Web-дизайну, IT-інженера, спеціаліста з інформаційної безпеки, наукового співробітника на підприємствах, організаціях або установах незалежно від їх профілю, де вимагається глибока теоретична і практична підготовка з математики, та виконання роботи, пов’язаної з математичними та алгоритмічними методами розробки прикладних програмних систем на базі сучасних інформаційних технологій.

Випускникам спеціальності 122 "Комп'ютерні науки"

Професійна діяльність як фахівця з розробки математичного, інформаційного та програмного забезпечення інформаційних систем, у галузі інформаційних технологій, а також адміністратора баз даних і систем.

Випускники можуть працювати за професіями згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010:

2131.2 Адміністратор бази даних.

2131.2 Адміністратор даних.

2131.2 Адміністратор доступу.

2131.2 Адміністратор системи.

2131.2 Інженер з програмного забезпечення комп’ютерів.

2132.2 Інженер-програміст.

2132.2 Програміст (база даних).

2132.2 Програміст прикладний.

2139.2 Інженер із застосування комп’ютерів.

3121.2 Фахівець з інформаційних технологій.

3121.2 Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення.

3121.2 Фахівець з розроблення комп’ютерних програм.

Випускникам спеціальності 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа"

Сфера працевлаштування випускників: органи державної влади та місцевого самоврядування, підприємства, організації, інформаційні установи різного рівня та форм власності.

 

Професійні назви робіт за класифікатором професій (ДК 003:2010):

1473 — Менеджер у сфері надання інформації

1474 — Менеджер із комунікаційних технологій

1492 — Менеджер у видавничій діяльності

1495 – Менеджер систем з інформаційної безпеки

243 – Професіонали в сфері архівної справи, бібліотечної справи, інформації

2431 – Професіонали в галузі архівної справи, зберігання музейних та бібліотечних фондів

2431.2 – Архівіст

2431.2 – Зберігач фондів

2432 –Професіонали в сфері бібліотечної справи

2432.1 – Документознавець

2432.2 –Бібліограф

2432.2 – Бібліотекар

2432.2 – Експерт з питань інтелектуальної власності

2433 – Професіонали в галузі інформації та інформаційного аналізу

2433.2 – Аналітик консолідованої інформації

2433.2 –  Інженер з науково-технічної інформації

343 – Технічні фахівці в галузі управління

3431 – Секретарі адміністративних органів

3434.1 – Помічники керівників підприємств, установ та організацій

3435 – Організатори діловодства

3435.1– Організатор діловодства (державні установи)

3435.2– Організатор діловодства (культура)

3436 – Помічники керівників

3436.1– Помічник керівника підприємства (установи, організації)

3436.1 – Референт

3436.2 – Помічник керівника іншого основного підрозділу

3436.3 – Помічник керівника малого підприємства без апарату управління

41 — Службовці, пов’язані з інформацією

4115 — Секретарі

4141 – Архіваріус

Професійні назви робіт за International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08):

2621 – Archivists and curators (Архівісти і куратори): archivist (архівіст), records manager (керуючий документацією)

2622 – Librarians and related information professionals (Бібліотекарі і пов’язані з ними фахівці в інформаційній галузі): bibliographer (бібліограф), cataloguer (каталогізатор), librarian (бібліотекар)

33 – Business and administration associate professionals (професіонал у сфері бізнесу та адміністрування)

333 – Business services agents (діловий представник)

334 – Administrative and specialized secretaries (адміністративний та спеціальний секретар)

335 – Regulatory government associate professionals (професіонал у сфері державного управління)

34 – Legal, social, cultural and related associate professionals (професіонал у юридичній, соціальній, культурній та суміжних сферах)

341 – Legal, social and religious associate professionals (професіонал у юридичній, соціальній та релігійній сферах)

35 – Information and communications technicians (фахівець з інформаційно-комунікаційних технологій)

351 – Information and communications technology operations and user support technicians (фахівець служби підтримки користувачів та інформаційно-комунікаційних систем)

352 – Telecommunications and broadcasting technicians (технічний фахівець у сфері телекомунікацій та електронних ЗМІ)

1431 Library manager – менеджер бібліотечної діяльності;

2622 – Bibliographer (бібліограф).

Випускникам спеціальності 052 "Політологія"

Державна служба, органи місцевого самоврядування,громадські організації благодійні фонди, політичні партії, ЗМІ, сфери розробки та просування іміджу, PR, GR, реклама, аналітичні центри, вищі навчальні заклади І-IІ рівня акредитації та наукові установи

Випускникам спеціальності 061 "Журналістика"

ЗМІ (Радіо, друковані видання, телебачення, онлайн-видавництво), піар-служби, СММ, копірайтинг, журналіст, завідувач відділу, начальник прес-центру, редактор освітнії видань, коректор.