Обрати сторінку

Конференції

Факультет інформаційних і прикладних технологій

У матеріалах всеукраїнської науково-практичної конференції «Прикладні аспекти  сучасних  міждисциплінарних  досліджень»  висвітлено  аспекти наукових  досліджень з  різних  галузей  для  вирішення  актуальних  проблем сучасної  науки;  висвітлення  переваг  міждисциплінарних  досліджень  та заохочення  до  створення  спільних  міждисциплінарних  наукових  проектів; налагодження  контактів  між молодими вченими  з  різних  галузей  науки для проведення подальших досліджень.