Обрати сторінку

Навчання через дослідження

Кафедра політології та державного управління

Факультет інформаційних і прикладних технологій

Навчання через дослідження

Реалізація кафедрою моделі «навчання через дослідження»  передбачає організацію освітньо-наукової діяльності НПП і здобувачів, яка ґрунтується на інтеграції наукових і прикладних пошуків, експериментів, висновків і апробацій до освітнього середовища.

Дослідницька складова є обов’язковим компонентом освітньої та освітньо-наукової програм та умовою формування інтегральної, загальних та спеціальних компетентностей.

Наукові, проєктні, експертні здобутки колективу кафедри політології та державного управління створюють унікальний науковий і соціальний капітал в академічній та прикладній сферах регіону, України, Європи.

Детальніше

Відкриття нової освітньої програми і поява нової дисципліни в освітній програмі та робочому навчальному плані завжди обумовлені її апробацією в прикладному полі чи запитом на неї з боку стейкхолдерів. Так, наприклад:

Вивчення посад і місця працевлаштування випускників спеціальності 052 призвело до розуміння, що багато політологів працюють у:

 • медіа (М. Забєля, І. Озадовський, О. Мацука, О. Ясько, М. Капустян), тому було відкрито сертифікатну освітню програму «Політична журналістика» для здобувачів двох спеціальностей «Політологія» і «Журналістика» (https://www.facebook.com/Politjournalist/). З часом вона стала залучати до своїх лав і широке коло працюючих журналів у регіоні. Командою цієї програми був виграний грант Вінницької обласної ради та успішно проведена «Медіа-школа «VIN-MEDIA» для головних редакторів усіх газет області. Проект реалізовувався у партнерстві з ГО “ВІСЬ” за фінансової підтримки Вінницької обласної державної адміністрації. У результаті апробації науково-прикладних розвідок і практичного досвіду тренерів програми до навчальних робочих планів політологів увійшли дисципліни для СО «Бакалавр» спеціальності 052 «Політологія»: «Політичні технології», «Інформаційні процеси і політика», «Політична журналістика», «Цифрова гігієна», «Персональний імідж в соціальних мережах», «Політичні технології (ЗМІ)». Для СО «Магістр» спеціальності 052 «Політологія»: «Інформаційні процеси і політика», «Цифрова гігієна», «Персональний імідж в соціальних мережах», «Політичний SMM» та інші.
 • Сфері прикладних політичних технологій (Н.Наталіна, Н.Авдєєва, К.Котляр, А.Юрчишина, Н.Стеблина, А.Білівітіна), що спонукало кафедру зібрати весь прикладний досвід викладачів-практиків і порушити клопотанні про перегляд ОП СО «Бакалавр» і СО «Магістр». До змісту, структури і назви програм були внесені принципові зміни шляхом річного обговорення зі студентами, випускниками, роботодавцями. (http://surl.li/gmph та https://www.facebook.com/donnu.edu.ua/posts/672382399528133/ ).
 • Сфері освіти (В.Воронова, А.Осмоловська), що призвело до перегляду змісту практикуму-дослідника і змісту дисциплін «Практикум викладача-дослідника», «Педагогіка вищої школи».
 • Сфері публічного управління та адміністрування (Ю. Коваль, А.Смокова, С. Сімонов, Ю. Гломозда). Ідея відкриття освітньої програми за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». Була апробована на 4 Всеукраїнських школах публічної політики та адміністрування, слухачами яких були голови районних державних адміністрацій області, директори департаментів ВінОДА, публічні лідери та громадські активісти. https://www.facebook.com/schoolofpublicpolicyadmintration/

Всеукраїнська школа публічної політики і адміністрування – це освітній проєкт громадської організації «Центр аналізу та розвитку громадських комунікацій «ДІАЛОГ» у партнерстві з Донецьким національним університетом імені Василя Стуса за підтримки Вінницької обласної державної адміністрації.

Керівник програми, доктор політичних наук, професор кафедри політології та державного управління ДонНУ імені Василя Стуса – Нагорняк Тетяна Леонтіївна.

Цільова аудиторія: Голови районних державних адміністрацій Вінницької області.

За період навчання на програмі учасники оволоділи професійними компетентностями з: побудови та управління іміджем публічної особи; стратегічних комунікацій; аналізу політики та економічних показників України, області, районів; мистецтва публічного виступу та підготовки публічних доповідей для різних цільових аудиторій; правового захисту публічної діяльності посадовця; з соціальної мобілізації громад; управління персоналом у державних структурах, реалізації командстворюючих технік.

Спікерами та тренерами шкіл були:

  • Павло Шеремета – засновник proryv.in.ua / Майстерня Стратегій, засновник Києво-Могилянської бізнес-школи (KMBS), Школи публічного управління УКУ, президент Київської школи економіки, Міністр економічного розвитку і торгівлі України (2014 р.) (м. Київ)
  • Руслан Бахтиєв – кандидат політичних наук, викладач кафедри політології та державного управління ДонНУ імені Василя Стуса, керівник Студії соціальних технологій «Garnet», експерт з соціального іміджу і технологій (м. Київ)
  • Тетяна Нагорняк – доктор політичних наук, професор кафедри політології та державного управління, перший проректор ДонНУ імені Василя Стуса (м. Вінниця)
  • Олена Чальцева – доктор політичних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри політології та державного управління ДонНУ імені Василя Стуса, (м. Вінниця)
  • Лариса Шаульська – доктор економічних наук, професор, декан економічного факультету ДонНУ імені Василя Стуса (м. Вінниця)
  • Олександр Трегубов – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки ДонНУ імені Василя Стуса, сертифікований бізнес-тренер (м. Вінниця)
  • Сергій Бондаренко – кандидат політичних наук, старший викладач кафедри політології та державного управління ДонНУ імені Василя Стуса, експерт з PR та стратегічних комунікацій (м. Вінниця)
  • Ганна Мелеганич – кандидат політичних наук, доцент УжНУ, керівник освітньої мережі ВНЗ України проекту ЄС / ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» (м. Ужгород)
  • Ксенія Проконова – старший юрист практики правової безпеки Juscutum, адвокат с 10-річним досвідом роботи, тренер для кандидатів в Національну поліцію України (м.Київ)
  • Анна Середа – кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту і поведінкової економіки ДонНУ імені Василя Стуса, професійний бізнес-тренер, що має 8-річний досвід у сфері HR-менеджменту (м. Вінниця)
  • Андрій Гижко – перший заступник голови Вінницької обласної державної адміністрації (м. Вінниця)

Випускники Школи отримали сертифікати Донецького національного університету імені Василя Стуса та додатки до них.

 • Унікальним досвідом викладчів кафедри була Школа молодого посадовця за запит Вінницької міської ради та за фінансової підтримки GIZ https://www.facebook.com/shmpdonnu/

Школа молодого посадовця  – це проєкт, який запровадила Вінницька міська рада спільно із Донецьким національним університетом імені Василя Стуса та за підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Керівниками Школи молодого посадовця є: Віталій Погосян, директор Департаменту економіки і інвестицій Вінницької міської ради; Тетяна Нагорняк, проректор ДонНУ імені Василя Стуса; Лариса Шаульська, декан економічного факультету ДонНУ імені Василя Стуса.

Місією школи слугувало підготовка нового покоління управлінців, які працюватимуть з громадою та для громади Вінниці. 20 кращих випускників були працевлаштовані у Вінницькій міській раді.

Тренери-викладачі: к.е.н., доц. Трегубов О. С.; д.е.н., проф. Сидорова А.В.; к.е.н., доц. Болгов В.Є.; д.е.н., проф. Безгін К.С.; д.е.н., проф. Шаульська Л.В.; к.е.н., доц. Лактіонова О.А.; д.політ.н., проф. Нагорняк Т.Л.; к.е.н., доц. Ахновська І.О.; експерт з PR та стратегічних комунікацій Бондаренко С.В.; к.е.н. Середа Г.В.

Результати проєкту для міста: команда активних, професійних менеджерів змін у сфері публічного управління; перспектива оновлення і підвищення ефективності програм місцевого розвитку; залучення креативного потенціалу молоді для розвитку міста.

Детальніше за посиланням: https://www.facebook.com/shmpdonnu/photos/a.1842091719336783/1861093947436560

Наукові розробки викладчів кафедри, спільно зі здобувачами всіх рівнів та колегами з академічних, науково-дослідних установ та ЗВО України та закордоння впроваджуються в освітньому процесі за двома спеціальностями (052 і 281), за якими кафедра є випусковою. Так, вони знайшли втілення в спільній монографії « Сучасні суспільно-політичні процеси у світі та Україні» (https://jmonographs.donnu.edu.ua/issue/view/255), що стала проміжним результатом виконання ініціативної НДР випускової кафедри на 2017-2022 рр. «Динамічні аспекти суспільно-політичних процесів в Україні та світі в другому десятиріччі ХХІ століття» (державний реєстраційний номер 0117U003535).  Також кафедра може впевнено говорити про продовження традицій наукових шкіл, що були закладені ще в Донецьку, про що свідчать спільні публікації викладачів з аспірантами та магістрами у  власних фахових виданнях МОН України категорії «Б» – «Політичне життя» та «Вісник ДонНУ імені Василя Стуса Серія Політичні науки». Публікація в обох виданнях є безкоштовною, у провідних фахових зарубіжних журналах (в міжнародному журналі «European Journal of Transformation Studies» (WoS) (Польща, Грузія)), «Evropský politický a právní diskurz» (Index Copernicus) (Республіка Чехія) (https://fiat.donnu.edu.ua/5293-2/)

НПП кафедри приймають участь в експертній діяльності:

 • Є членами робочих груп при ВінОДА, ВМР, Вінницької облради з питань брендингу територій (Нагорняк Т.Л.), територіально-адміністративної реформи і децентралізації (Нагорняк Т.Л.), інформаційної політики області (Нагорняк Т.Л., Бондаренко С.В.), підвищення рівня експертно-аналітичної спроможності Вінницької області (Польовий М.А., Нагорняк Т.Л., Бондаренко С.В.), моніторингу громадської думки (Польовий М.А., Нагорняк Т.Л., Бондаренко С.В.).
 • 3 НПП кафедри є Експертами Національного агентства з якості вищої освіти України за спеціальністю 052 Політологія (Чальцева О.М., Польовий М.А., Нагорняк Т.Л), 2 НПП кафедри є Експертами Національного агентства з якості вищої освіти України за спеціальністю 032 Історія та археологія (Чальцева О.М., Польовий М.А.).
 • Аспіранти і докторанти кафедри апробують результати своїх наукових пошуків на науково-практичних конференціях і науково-методичних семінарах, які регулярно організовуються на кафедрі (https://fiat.donnu.edu.ua/5270-2/), їх здобутки впроваджуються в навчальних дисциплінах. https://dnu.sharepoint.com/:f:/g/portals/fmit/EicQDWx67flOohwv9LbkF5YBocpWGaxoNzv-NZyZTcBtoA?e=O6mEhd
 • Для забезпечення відповідності освітніх програм науковим та практичними інтересам аспірантів та вимогам ринку праці, кафедра проводить регулярне обговорення змісту ОП зі стейкхолдерами (здобувачами, викладачами та роботодавцями) Детальніше за посиланням: https://fiat.donnu.edu.ua/5282-2/.

Перспективою кафедри в частині моделі «навчання через дослідження» може стати:

Участь кафедри у міжнародному проєкті ORATOR (проєкт в межах Call: H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020; Proposal number: 101004767; Proposal acronym: ORATOR; Deadline Id: H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2020), що наразі очікує прийняття рішення про фінансування за програмою Horizon 2020.

«Horizon 2020» – це фінансовий інструмент спрямований на забезпеченні того, щоб країни Європи виробляли науку світового класу, усували бар’єри для інновацій та полегшували державним та приватним секторам спільну роботу над впровадженням інновацій.

Участь у рамках програми «Horizon 2020» допоможе зробити політологічну науку більш привабливою для молоді, підвищить запити громад, абітурієнтів у здобутті даної кваліфікації та відкриє подальші наукові, науково-дослідні та інноваційні можливості участі у міжнародних проєктах-заходах.

Очікувана мета – розвивати на кафедрі наукові школи, брати участь у інноваційних наукових політологічних проєктах, просуваючи прикладну політологію в міжнародній науковій освіті. Розширення участі у проєктних і експертній діяльностях, що вплинуть на представленість в навчальних планах практико-орієнтованих модулів навчальних дисциплін.

Наукові керівники

Польовий Микола Анатолійович – д.політ.н., проф.

Нагорняк Тетяна Леонтіївна – д.політ.н., проф.

Чальцева Олена Михайлівна – д.політ.н., доц.

Мацишина Ірина Віталіївна – д.політ.н., доц.

Примуш Микола Васильович – д.політ.н., проф.

Моджеєвскі Аркадіуш Лукаш – габілітований доктор наук

Проєктна діяльність

Аналітичне дослідження у сфері інформаційного супроводу реалізації державної регіональної політики

23.12.2020 року у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса відбулася презентація результатів нового аналітичного дослідження у сфері інформаційного супроводу реалізації державної регіональної політики, яке було здійснено спільно із Центром аналізу та розвитку громадських комунікацій “ДІАЛОГ”

Метою проєкту було створення ефективної та унікальної моделі комунікації Вінницька обласна державна адміністрація в контексті інформаційного ланцюгу «держава-регіон-район/ОТГ» за для повного та своєчасного висвітлення цілей і результатів державної регіональної політики в медіапросторі.

Над проєктом працювали викладачі та студенти кафедри політології та державного управління: д.політ.н., проф. Тетяна Лентіївна Нагорняк (Татьяна Нагорняк), д.політ.н.,проф. Микола Анатолійович Польовий (Mykola Polovyi), асистент кафедри Анна Олександрівна Осмоловська (Anna Osmolovskaya) та здобувачі освіти: Єлизавета Погорелюк, Артем Олексієнко, Анна Гончарук.

Деталі за посиланням: https://www.facebook.com/politics.donnu/posts/1309449462767291


Всеукраїнська школа публічної політики та адміністрування – це освітній проект громадської організації «Центр аналізу та розвитку громадських комунікацій «ДІАЛОГ» у партнерстві з Донецьким національним університетом імені Василя Стуса за підтримки Вінницької обласної державної адміністрації.

Автором чотирьох тематичних всеукраїнських шкіл публічної політики та адміністрування та інших практико-орієнтованих програм LLL є доктор політичних наук, професор кафедри політології та державного управління Тетяна Леонтіївна Нагорняк.

Спікерами та тренерами школи були  д.політ.н., доц. Олена Михайлівна Чальцева, д.політ.н., проф. Микола Анатолійович Польовий.

Деталі за посиланням: https://www.donnu.edu.ua/uk/ii-vseukrayinska-shkola-publichnoyi-politiki-i-administruvannya/


Медіа-аудит Вінницької ОДА: стан та перспективи удосконалення інформаційної політики

Проєкт «Медіа-аудит Вінницької ОДА: стан та перспективи удосконалення інформаційної політики» мав на меті виявити специфіку інформаційної присутності Вінницької області та Вінницької обласної державної адміністрації у національному та регіональному медіа-просторі; визначити ключові образи, з якими вони асоціюються у зовнішньому та внутрішньому інформаційному середовищі та наданні рекомендацій щодо коригування інформаційної політики.

Серед членів команди проєкту була д.політ.н., проф. Тетяна Леонтіївна Нагорняк.

Детальніше за посиланням: https://www.donnu.edu.ua/uk/media-audit-vinnitskoyi-oda-stan-ta-perspektivi-udoskonalennya-informatsiynoyi-politiki/


Підвищення рівня експертно-аналітичної спроможності Вінницької області

Метою проєкту «Підвищення рівня експертно-аналітичної спроможності Вінницької області» слугувало визначити рівень експертно-аналітичного потенціалу Вінницької області, який сприятиме виробленню ефективних управлінських рішень на обласному та локальному рівні.

До команди проєкту входили д.політ.н., проф. Нагорняк Тетяна Леонтіївна, д.політ.н., проф. Микола Анатолійович Польовий

Детальніше за посиланням: https://www.donnu.edu.ua/uk/pidvishhennya-rivnya-ekspertno-analitichnoyi-spromozhnosti-vinnitskoyi-oblasti/


Сертифікатна освітня програма «Школа молодого посадовця»

Сертифікатна освітня програма «Школа молодого посадовця» — спільний проєкт Донецького національного університету імені Василя Стуса і Вінницької міської ради, що реалізовувався за підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва Deutsche Gessellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH в період з 11 березня по 11 червня 2017 року.

Мета програми полягала у формуванні комплексу професійних та особистісних компетентностей сучасного державного службовця, які є основою його ефективної діяльності, спрямованої на розвиток міста.

Керівник проєкту – д.політ.н., проф. Нагорняк Тетяна Леонтіївна

Детальніше за посиланням: https://www.donnu.edu.ua/uk/sertifikatni-osvitni-programi-ta-shkoli/#1519222526896-a2a295ab-cf4c та https://news.donnu.edu.ua/2017/06/10/proekt-shkola-molodogo-posadovtsya-finishuvav/


Прикладна складова наукових досліджень аспірантів та докторантів. 

Наукові розробки аспірантів та докторантів кафедри вдало використовуються для реалізації масштабних проєктів, замовниками яких є державні органи або недержавні установи. 

Осмоловська А.О. (аспірантка 4ого року навчання): 

«За умов динамічного розвитку зовнішнього інформаційного простору Україна шляхом впровадження ефективних заходів по формуванню позитивного іміджу на державному рівні може коригувати інформацію, що поступає у зовнішній медіа-дискурс, проте інтерпретація цієї інформації у загальнодоступних інтернет-ресурсах важче піддається контролю, особливо, коли центрами прийняття рішень виступають не самі держави, а недержавні актори або інші країни. Неспроможність політичних інститутів сформувати цілеспрямовану стратегію інформаційної політики в частині зміцнення позитивного іміджу держави призводить до формування образу України сторонніми акторами.  

На основі компаративного аналізу образу України в інформаційному просторі США та Російської Федерації, а також прикордонних держав (на прикладі Польщі та Угорщини) можна змоделювати позитивний імідж України та створити дорожню карту його формування в зовнішньому інформаційному просторі. 

За результатами дослідження інформаційних ресурсів по кожній країні будується: 

а)графічна модель образу України у виданнях іноземних держав, яка відображає частоту згадувань про Україну в певний проміжок часу; 

б)діаграма тональності згадувань про Україну; 

в)WordCloud(«хмаринка слів»); 

г) івент-ланцюг.  

Набір емпірики, який дослідниця отримує в результаті  моніторингу загальнодержавних засобів масової інформації, а саме інтернет-видань, визначених груп країн, можна використовувати і для дослідження реалізації інформаційної політики локального рівня. 

Такі емпіричні розробки ефективно використовуються аспіранткою разом з колегами-науковцями – д.політ.н., проф. Тетяною Леонтіївною Нагорняк, д.політ.н., проф. Миколою Анатолійовичем Польовим і к.політ.н. Сергієм Васильовичем Бондаренко та ГО «Центр аналізу та розвитку громадських комунікацій ДІАЛОГ» (http://www.centerdialog.org/2019/03/blog-post_19.html

в практичній площині для реалізації проєкту Вінницької ОДА «Розробка моделі державних комунікацій Вінницької ОДА: регіональний вимір». 

Експертна діяльність

Підвищення рівня експертно-аналітичної спроможності Вінницької області – програма реалізовувалася ГО «Центр аналізу та розвитку громадських комунікацій «ДІАЛОГ» у партнерстві з Донецьким національним університетом імені Василя Стуса за підтримки Вінницької обласної державної адміністрації. Метою проєкту було визначити рівень експертно-аналітичного потенціалу Вінницької області, який сприятиме виробленню ефективних управлінських рішень на обласному та локальному рівні.

Командою проєкту були: д.політ.н., проф. Тетяна Леонтіївна Нагорняк, д.політ.н., проф. Микола Анатолійович Польовий.

Деталі за посиланням: https://www.donnu.edu.ua/uk/pidvishhennya-rivnya-ekspertno-analitichnoyi-spromozhnosti-vinnitskoyi-oblasti/


Прикладна складова наукових досліджень аспірантів та докторантів.

Наукові розробки аспірантів та докторантів кафедри вдало використовуються для реалізації масштабних проєктів, замовниками яких є державні органи або недержавні установи.  

Стеблина Наталія Олександрівна – докторантка 2 року навчання кафедри політології та державного управліннязалучена у декількох проєктах, які пов’язані із моніторингом ЗМІ, ФБ-спільнот та Телеграм-каналів.

 • Реалізація проєкту спільно з Одеською обласною організацією Всеукраїнської громадської організації «Комітет виборців України» та видання «ІзбірКом» в рамках кампанії з протидії ворожим інформаційним операціям та підвищення критичного мислення за підтримки Open Information Partnership. Наталія Олександрівна разом із д.політ.н., проф. кафедри політології та державного управління Миколою Анатолійовичем Польовим є розробниками методології моніторингу та координаторами.

Детальніше за посиланнями:

https://izbirkom.org.ua/photos/medialiteracy/2020/v-odesi-prezentuvali-promizhni-rezultati-monitoringu-media/

https://izbirkom.org.ua/news/medialiteracy/2020/eksperti-nazvali-odeski-fejsbuk-pabliki-sho-najbilshe-zlovzhivayut-dzhinsoyu/

https://izbirkom.org.ua/news/medialiteracy/2020/odeski-telegram-kanali-ta-pabliki-shodnya-publikuyut-dzhinsu-ta-prorosijsku-propagandu/

 • Участь Наталії Олександрівни в якості аналітикині та д.політ.н., проф. Миколи Анатолійовича Польового в якості експерта у проєкті по моніторингу регіональних реформованих ЗМІ спільно із Інститутом демократії імені Пилипа Орлика за підтримки Медійної програми в Україні, яка фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і виконується міжнародною організацією Internews.

Деталі за посиланням:

https://idpo.org.ua/events/3828-u-vinnici-vchilisya-rozpiznavati-peredviborchi-manipulyaci%d1%97.html

https://idpo.org.ua/events/3786-odeski-bibliotekari-navchilisya-stvoryuvati-vlasni-sajti-ta-opanuvali-cifrovu-gramotnist.html

https://detector.media/regionalna-presaonlain/article/182221/2020-11-05-reformovani-zmi-pered-viborami-daidzhesti-politichnoi-agitatsii-khvalebni-odi-mistsevii-vladi/

https://idpo.org.ua/analitics/3738-peredviborcha-kampaniya-u-telegram-kanalax-xarkova-dzhinsa-na-tli-bijok-dtp-ta-kriminalu.html

https://idpo.org.ua/analitics/3683-ukra%d1%97nski-zmi-ta-zelenskij-skilki-shhe-trivatime-kognitivnij-disonans.html

https://idpo.org.ua/reports/3879-opisovij-zvit-za-zhovten-2020-roku-xarkivska-oblast.html


Моніторинг регіональних ЗМІ за підтримки Інституту Демократії ім. Пилипа Орлика

Д.політ.н., проф. Микола Анатолійович Польовий та докторантка Наталія Олександрівна Стеблина провели моніторинг видання Полтавщини та у ході роботи дійшли висновку про те, що деякі регіональні видання використовують тарифні протести для маніпуляцій думкою читачів. Дуже часто цю тему коментують політики різних партій. А масмедіа розміщують такі коментарі, незважаючи на відсутність редакційного обгрунтування.

Із результатами моніторингу можете ознайомитись за посиланням: 
https://idpo.org.ua/reports/4028-opisovij-zvit-za-sichen-2021-roku-poltavska-oblast.html?fbclid=IwAR1lUyMx9VoJgeXDiH8IzXirVcPs2Zo0BETce-OSABxKYL0VMsX1nnyCiFs