НАВЧАННЯ ЧЕРЕЗ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Наукові дослідження й організація наукової праці на кафедрі політології та державного управління ґрунтуються на діалогічному звʼязку науки, навчання і практичних навичок, що створює науковий капітал в академічній та професійній сферах. Інноваційна модель розвитку кафедри формується на засадах свободи творчого пошуку задля пізнання світоглядної формації сучасного студента, аспіранта і викладача.

Модель «навчання через дослідження», за якої викладачі надихають і мотивують здобувачів освіти своїми науковими здобутками, безпосередньо зорієнтована на покращення якості освітніх послуг. Дослідницька та наукова діяльність кафедри політології та державного управління базується на засадах академічної доброчесності та підтримується прозорою політикою надання різних форм заохочення: стипендій, грантів та можливості семестрового навчання у європейських ЗВО.

Модель «навчання через дослідження» кафедри політології та державного управління має на меті:

  • Розширення та поглиблення знань в галузі політології
  • Підвищення політологічної компетентності здобувачів освіти шляхом знайомства з різними методиками та техніками політологічних досліджень
  • Формування наукових інтересів та навичок дослідницької роботи
  • Підготовка здобувачів освіти до участі в методичних семінарах, політологічних олімпіадах, наукових конкурсах.