Обрати сторінку

Наукові дискусії

Кафедра політології та державного управління

Факультет інформаційних і прикладних технологій

Наукові дискусії

Важливим елементом діяльності кафедри політології та державного управління є проведення методичних семінарів, які за своєю сутністю є колективною формою науково-методичної роботи і мають на меті підвищення якості освіти та професійної майстерності здобувачів освіти усіх рівнів.

Методичні семінари дають змогу обговорити актуальні питання суспільно-політичних процесів світу та України, виявити різноманітні підходи до розв’язання існуючих політологічних проблем, ознайомитися з науковими досягненнями здобувачів освіти, аспірантів, обмінятися досвідом та інформацією.

Дані семінари проводяться кафедрою на постійній основі і стали кафедральною традицією протягом майже 10 років.
Методичний семінар «Наукові дослідження аспірантів та докторантів кафедри політології та державного управління»:

31 жовтня 2016 року на кафедрі політології та державного управління відбувся методичний семінар для аспірантів кафедри. Основною метою таких зустрічей є обговорення дисертаційних досліджень, спільні пошуки оптимальних рішень наукових завдань, надання рекомендацій та методичної підтримки.

Під час методичного семінару аспіранти першого року навчання презентували теми, плани, мету, предмет і об’єкт, наукову гіпотезу своїх наукових пошуків.

Аспіранти старших років навчання доповіли про поточні результати своїх досліджень в межах тем кандидатських дисертацій.

Під час методичного семінару професорсько-викладацький склад: Тетяна Леонтіївна Нагорняк, Примуш Микола Васильович, Микола Анатолійович Польовий, Олена Михайлівна Чальцева, Ірина Анатоліївна Зайченко, Юлія Віталіївна Пачос надали доповідачам свої рекомендації та поради щодо удосконалення результатів досліджень.

Завдяки таким дискусіям відкривається перспективні напрями наукових пошуків. А головне – підтримуються наукові традиції та зміцнюються наукові школи Донецького Національного Університету.

На методичному семінарі було також представлено програми вибіркових курсів для аспірантів, які пропонуються в межах вибіркової частини освітньої програми на другий курс навчання. Було окреслено тематичні напрямки та акценти пропонованих вибіркових курсів. Аспіранти першого року набору здійснили свій вибір, який буде додано до їх індивідуальної освітньої траєкторії та закладено у навчальний план наступного навчального року.

Методичний семінар «Наукові дослідження аспірантів та докторантів кафедри політології та державного управління»:

21 жовтня 2017 року на кафедрі політології та державного управління відбувся методичний семінар для аспірантів і докторантів кафедри. Основною метою таких зустрічей є обговорення дисертаційних досліджень, спільні пошуки оптимальних рішень наукових завдань, надання рекомендацій та методичної підтримки.

Під час методсемінару докторанти та аспіранти першого року навчання презентували теми, плани, мету, предмет і об’єкт, наукову гіпотезу своїх наукових пошуків.

Аспіранти старших років навчання доповіли про результати першого року навчання відповідно до індивідуального плану, а також представили свої наукові напрацювання по кандидатських темах.

Під час методичного семінару професорсько-викладацький склад: Тетяна Леонтіївна Нагорняк, Примуш Микола Васильович, Микола Анатолійович Польовий, Олена Михайлівна Чальцева, Ірина Анатоліївна Зайченко, Юлія Віталіївна Пачос надали доповідачам свої рекомендації та поради щодо удосконалення результатів досліджень.

Завдяки таким дискусіям відкриваються перспективні напрями наукових пошуків. А головне – підтримуються наукові традиції та зміцнюються наукові школи Донецького Національного Університету імені Василя Стуса.

На методичному семінарі було також представлено програми курсів для аспірантів першого курсу, які пропонуються в межах вибіркової частини освітньої програми на другий курс навчання. Було окреслено тематичні напрямки та акценти пропонованих вибіркових курсів. Аспіранти першого року набору здійснили свій вибір, який буде додано до їх індивідуальної освітньої траєкторії та закладено у навчальний план наступного навчального року.

Детальніше за посиланням: https://www.facebook.com/139104736468442/posts/504053726640206/?d=n

Методичний семінар «Обговорення концепцій курсових робіт студентів СО «Бакалавр» кафедри політології та державного управління»

15 лютого 2018 року за ініціативою професора Кафедри політології та держуправління Донецького Національного Університету імені Василя Стуса Нагорняк Тетяни Леонтіївни відбувся методичний семінар на якому студенти 1-3 року навчання мали змогу презентувати та обговорити концепції своїх курсових робіт, а також отримати консультації від викладачів кафедри – професора

Польового Миколи Анатолійовича, доцента Чальцевої Олени Михайлівни, Пачос Юлії Віталіївни, Зайченко Ірини Анатоліївни, Бондаренка Сергія Васильовича та Окуньовської Юлі Вікторівни.

Слід зауважити, що такі зустрічі стали вже доброю традицією та продовженням славетних традицій донецької політологічної школи.

Детальніше за посиланням: https://www.facebook.com/139104736468442/posts/557847637927481/?d=n

Методичний семінар «Обговорення дисертаційних концепцій аспірантів та докторантів кафедри політології та державного управління»:

21 березня 2018 року доктори політичних наук Нагорняк Тетяна Леонтіївна, Польовий Микола Анатолійович та Чальцева Олена Михайлівна заслухали результати роботи над дисертаційними дослідженнями аспірантів та докторантів кафедри політології та державного управління.

Під час методсемінару докторанти та аспіранти кафедри політології та державного управління презентували основні методи та кейси свого дослідження та доповіли про виконання завдань відповідно до індивідуального плану.

А також під час даного семінару професорсько-викладацький склад надав свої рекомендації та поради аспірантам щодо удосконалення результатів досліджень.

До участі у методичному семінарі були запрошені студенти спеціальності «Політологія» 1-3 курсу. Студентам наочно було продемонстровано, як методологічно правильно виглядає структура наукової роботи та вказано на її основні компоненти.

Детальніше за посиланням: https://www.facebook.com/139104736468442/posts/589483681430543/?d=n

Методичний семінар «Наукові дослідження професорів та доцентів кафедри політології та державного управління»:

12 травня 2018 року відбувся методичний семінар, під час якого професорсько-викладацький склад ознайомив студентів та аспірантів із основними напрацюваннями в рамках своїх наукових інтересів. Так, д.політ.н., доц. Олена Михайлівна Чальцева розповіла про свої дослідження публічної політики та процеси її формування. Д.політ.н., проф. Тетяна Леонтіївна Нагорняк презентувала моделювання сценаріїв нового світового порядку та ролі міст у процесі його трансформації. Д.політ.н., проф. Микола Анатолійович Польовий поділився методологічними напрацюваннями безсуб’єктності політики, дослідженнями у сфері щільності політики та дискурсивних явищ сучасності. К.і.н. Юлія Віталіївна Пачос – про дослідження політичних взаємовідносин між Польщею та Україною, історичну пам’ять та міграційні процеси. К.політ.н. Сергій Васильович Бондаренко презентував напрямки досліджень політичних процесів, які відбуваються та впливають на Україну у державах Центральної Азії.

Даний методичний семінар став підсумком науково-методичних зустрічей наукових керівників зі своїми аспірантами та студентами, що працюють над дисертаційними та курсовими роботами.

Детальніше за посиланням: https://www.facebook.com/139104736468442/posts/613871955658382/?d=n

Методичний семінар «Результати наукової роботи аспірантів та докторантів кафедри політології та державного управління»:

7 листопада 2018 року аспіранти першого року навчання мали змогу презентувати концепції своїх дисертаційних досліджень. Завдяки ініціативі наших професорів Тетяни Леонтіївни Нагорняк, Польового Миколи Анатолійовича та Олени Михайлівни Чальцевої аспіранти та докторанти мали можливість обговорити актуальні доробки політологічної школи Донецького Національного Університету імені Василя Cтуса.

Так, Ольга Маштакова розповіла про свої пошуки у сфері інформаційної політики держав перехідного типу щодо свого прикордоння в умовах збройних конфліктів. Ольга Соколова- про ефективність використання політичних технологій у процесі формування об’єднаних територіальних громад. Ірина Мацишина – докторант другого року навчання – презентувала результати свого

докторського наукового дослідження, присвяченого конструюванню політичної реальності. Василь Бусленко – докторант першого року звернув увагу на трансформації відносин між владою та опозицією у державах Вишеградської групи.

Аспіранти старших років навчання доповіли про результати своєї праці відповідно до індивідуального плану, а також представили свої наукові напрацювання по кандидатських темах.

На методичному семінарі було представлено програми курсів для аспірантів першого курсу, які пропонуються в межах вибіркової частини освітньої програми на другий курс навчання. Було окреслено тематичні напрямки та акценти пропонованих вибіркових курсів. Аспіранти першого року набору здійснили свій вибір, який буде додано до їх індивідуальної освітньої траєкторії та закладено вибіркову частину навчального плану на наступний навчальний рік.

Детальніше за посиланням:https://www.facebook.com/139104736468442/posts/742957872749789/?d=n

Методичний семінар «Презентація концепції курсових робіт студентів СО «Бакалавр» кафедри політології та державного управління»

21 листопада 2018 року пройшов досить насичений науково-методичний семінар на якому студенти-політологи 1-4 курсів презентували концепції своїх курсових та конкурсних робіт, під час якого д.політ.н., доц. Чальцева Олена Михайлівна та д.політ.н., проф. Польовий Микола Анатолійович надали нашим студентам якісні поради та фахові зауваження.

Детальніше за посиланням:https://www.facebook.com/139104736468442/posts/751200141925562/?d=n

Методичний семінар «Методика написання курсових робіт для студентів СО «Бакалавр» кафедри політології та державного управління»

27 листопада 2019 року відбувся методичний семінар для студентів бакалаврату кафедри політології та державного управління, присвячений ознайомленню з методикою написання курсових робіт.

Написання курсової роботи потребує від студента не лише знань загальної та спеціальної літератури з теми дослідження, але й вміння пов’язувати питання теорії з практикою, робити певні висновки і рекомендації щодо покращення діяльності досліджуваного об’єкта.

Викладачі кафедри д.політ.н., доц. Олена Михайлівна Чальцева, д.політ.н., проф. Тетяна Іванівна Неприцька та к.і.н., доц Валентин Францович Кокорський наголосили, що науково-дослідна робота повинна бути підсумком аналізу практичних та літературних матеріалів.

Рекомендації, отримані під час методичного семінару обов’язково стануть корисними для наших студентів і сприятимуть формуванню творчого, критичного мислення, а також розвитку навиків самостійного опрацювання наукових праць та за необхідності статистичних матеріалів.

Детальніше за посиланням: https://www.facebook.com/139104736468442/posts/990755744636666/?d=n

Методичний семінар «Наукові дослідження аспірантів та докторантів кафедри політології та державного управління»:

7 жовтня 2019 року на кафедрі політології та державного управління відбувся методичний семінар для аспірантів і докторантів кафедри. Основною метою таких зустрічей є обговорення дисертаційних досліджень, спільні пошуки оптимальних рішень наукових завдань, надання рекомендацій та методичної підтримки.

Під час методичного семінару докторанти та аспіранти першого року навчання презентували теми, плани, мету, предмет і об’єкт, наукову гіпотезу своїх наукових пошуків.

Аспіранти старших років навчання доповіли про результати своєї роботи відповідно до індивідуальних планів.

Під час методичного семінару професорсько-викладацький склад: д.політ.н., проф.Тетяна Леонтіївна Нагорняк, д.політ.н., проф. Примуш Микола Васильович, д.політ.н., проф. Микола Анатолійович Польовий, д.політ.н., доц. Олена Михайлівна Чальцева, к.і.н. Юлія Віталіївна Пачос надали доповідачам свої рекомендації та поради щодо удосконалення результатів досліджень.

На методичному семінарі було представлено програми курсів для аспірантів першого курсу, які пропонуються в межах вибіркової частини освітньої програми на другий курс навчання. Аспіранти першого року набору здійснили свій вибір, який буде додано до їх індивідуальної освітньої траєкторії та закладено у навчальний план наступного навчального року.

Методичний семінар «Результати наукової роботи аспірантів та докторантів кафедри політології та державного управління останнього року навчання»:

Методичні семінари відбувається на кафедрі майже 10 років та став традиційним щорічним дійством для PhD-здобувачів.

Так, 7 лютого 2020 року аспіранти та докторанти кафедри політології та державного управління останнього року навчання мали змогу доповідати на науково-методичному семінарі й презентувати власні наукові напрацювання. Дискусія щодо їх наукових праць видалась жвавою та цікавою, адже усі дисертаційні теми стосуються актуальних суспільно-політичних проблем світу та України, а тому не залишили байдужими усіх учасників заходу.

Детальніше за посиланням: https://www.facebook.com/139104736468442/posts/1058109361234637/?d=n

Методичний семінар «Наукові дослідження аспірантів та докторантів кафедри політології та державного управління»

1 жовтня 2020 року відбувся методичний семінар для аспірантів та докторантів кафедри політології та державного управління. Під час метод.семінару аспіранти та докторанти представили свої чергові наукові доробки у власних дисертаційних дослідженях – розмовляли про концепції, розрахунки та моделі досліджень.

Так, аспірантка 4 року навчання Осмоловська Анна Олександрівна представила напрацювання за темою «Політика формування іміджу України в інформаційному просторі закордонних держав після 2014 року»

Котов Едуард В‘ячеславович, аспірант 4 року навчання, доповів за темою дисертаційного дослідження «Дискурсивна природа сучасного політичного процесу: моделювання та прогнозування»

Досить цікавою дискусія видалась й щодо докторських дисертаційних тем.

Стеблина Наталія Олександрівна докторантка 2 року навчання, предсавила напрацювання за темою «Цифровізація державної політики в контексті трансформації сучасного світопорядку на прикладі країн пострадянського простору»

Ягунов Дмитро Вікторович доцент кафедри політології та державного управління доповів щодо концептуальних положень докторського наукового дослідження, яке планується подати на захист в Спеціалізовану Вчену Раду.

Деталі за посиланням: https://www.facebook.com/politics.donnu/posts/1247714035607501

Міжнародний науково-методичний семінар за участі аспірантів та докторантів кафедри політології та державного управління

2 листопада 2020 р. відбувся міжнародний науково-методичний семінар кафедри за участю зарубіжного професора кафедри, Аркадіуша Моджеєвського, та  усіх аспірантів та докторантів, що мають міжнародне керівництво.

Під час семінару було розглянуто питання співвідношення наукових розвідок докторантів та аспірантів кафедри із трендами розвитку світової політичної науки.

Учасниками було констатовано суцільну релевантність досліджень, що здійснюються здобувачами кафедри, тенденціям, що є в зарубіжних центрах політичної науки.

Деталі за посиланням: https://www.facebook.com/politics.donnu/posts/1271343869911184