Обрати сторінку

Колектив кафедри

Кафедра політології та державного управління

Факультет інформаційних і прикладних технологій

Колектив кафедри

Кадровий потенціал кафедри – це спільнота професіоналів, здатних до саморозвитку та навчання протягом усього життя, які відповідають усім вимогам і стандартам вищої школи та створюють креативний простір для здійснення освітньої та наукової діяльності.

До складу кафедри політології та державного управління входять: 5 докторів політичних наук, 1 доктор хабілітований, 1 доктор історичних наук, 1 доктор економічних наук, 1  кандидат політичних наук, 1 кандидат наук з державного управління, 2 доктори філософії, 1 асистент кафедри та 2 лаборанти.

Завідувач кафедри

Чальцева Олена Михайлівна

д. політ. н., професор, професор кафедри політології та державного управління Донецького національного університету імені Василя Стуса

[email protected]

Польовий Микола Анатолійович

д .політ.н., професор, професор кафедри політології та державного управління Донецького національного університету імені Василя Стуса

[email protected]

Прямухіна Наталія Валентинівна

д.е.н.,професор, професор кафедри політології та державного управління Донецького національного університету імені Василя Стуса

[email protected]

Примуш Микола Васильович

д. політ.н., професор, професор кафедри політології та державного управління за сумісництвом  Донецького національного університету імені Василя Стуса

[email protected]

Мацишина Ірина Віталіївна

д. політ.н., професор, професор кафедри політології та державного управління за сумісництвом Донецького національного університету імені Василя Стуса

[email protected]

Іваницька Ольга Павлівна

д. і. н., професор, професор кафедри політології та державного управління за сумісництвом Донецького національного університету імені Василя Стуса

[email protected]

Ягунов Дмитро Вікторович

д.політ.н., доцент, доцент кафедри політології та державного управління Донецького національного університету імені Василя Стуса

[email protected]

Дубель Михайло Володимирович

Доктор філософії за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини», старший викладач кафедри політології та державного управління Донецького національного університету імені Василя Стуса

[email protected]

Окуньовська Юля Вікторівна

к. політ. н., доцент, доцент кафедри політології та державного управління за сумісництвом Донецького національного університету імені Василя Стуса

[email protected]

Швець Катерина Андріївна

Асистент кафедри політології та державного управління Донецького національного університету імені Василя Стуса

[email protected]

Кулик Оксана Олександрівна

завідувач навчально-методичної лабораторії кафедри політології та державного управління Донецького національного університету імені Василя Стуса

[email protected]

Трішин Наталія Дмитрівна

лаборант кафедри політології та державного управління Донецького національного університету імені Василя Стуса

[email protected]