Обрати сторінку

Колектив кафедри

Кафедра політології та державного управління

Факультет інформаційних і прикладних технологій

Колектив кафедри

Кадровий потенціал кафедри – це спільнота професіоналів, здатних до саморозвитку та навчання протягом усього життя, які відповідають усім вимогам і стандартам вищої школи та створюють креативний простір для здійснення освітньої та наукової діяльності.

До складу кафедри політології та державного управління входять:5 докторів політичних наук, 1 доктор хабілітований, 1 доктор історичних наук, 1 доктор економічних наук, 2  кандидати політичних наук, 1 кандидат наук з державного управління, 1 кандидат історичних наук, 1 асистент кафедри та 2 лаборанти

Завідувач кафедри

Чальцева Олена Михайлівна

д. політ. н., доцент, професор кафедри політології та державного управління Донецького національного університету імені Василя Стуса

[email protected]

Польовий Микола Анатолійович

д .політ.н., професор, професор кафедри політології та державного управління Донецького національного університету імені Василя Стуса

[email protected]

Нагорняк Тетяна Леонтіївна

д. політ. н., професор, перший проректор, професор кафедри політології та державного управління за сумісництвом Донецького національного університету імені Василя Стуса

[email protected]

Моджеєвскі Аркадіуш Лукаш

Доктор хабілітований, професор, професор кафедри політології та державного управління Донецького національного університету імені Василя Стуса

[email protected]

 

Примуш Микола Васильович

д. політ.н., професор, професор кафедри політології та державного управління за сумісництвом  Донецького національного університету імені Василя Стуса

[email protected]

Мацишина Ірина Віталіївна

д. політ.н., доцент, професор кафедри політології та державного управління за сумісництвом Донецького національного університету імені Василя Стуса

[email protected]

Іваницька Ольга Павлівна

д. і. н., професор, професор кафедри політології та державного управління за сумісництвом Донецького національного університету імені Василя Стуса

[email protected]

Ягунов Дмитро Вікторович

д.політ.н., доцент, доцент кафедри політології та державного управління Донецького національного університету імені Василя Стуса

[email protected]

Неприцька Тетяна Іванівна

к. політ.н., доцент, доцент кафедри політології та державного управління Донецького національного університету імені Василя Стуса

[email protected]

Окуньовська Юля Вікторівна

к. політ. н., доцент кафедри політології та державного управління за сумісництвом Донецького національного університету імені Василя Стуса

[email protected]

Прямухіна Наталія Валентинівна

д.е.н., доц., доцент кафедри політології та державного управління, завідувач аспірантури та докторантури відділу аспірантури та докторантури «Докторська школа» Донецького національного університету імені Василя Стуса

[email protected]

Осмоловська Анна Олександрівна

доктор філософії за спеціальністю 052 «Політологія», старший викладач кафедри політології та державного управління, в.о. директора навчально-наукового інституту розвитку академічного потенціалу

[email protected]

 

Кулик Оксана Олександрівна

завідувач навчально-методичної лабораторії кафедри політології та державного управління Донецького національного університету імені Василя Стуса

[email protected]