Обрати сторінку

Про забезпечення якості вищої освіти НПП

Кафедра політології та державного управління

Факультет інформаційних і прикладних технологій

ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ НПП

Якість вищої освіти – це наскрізний пріоритет та ціль реалізації Стратегії розвитку Донецького національного університету імені Василя Стуса 2017 – 2025 рр.

Відповідно до  нових сучасних освітніх трендів в світі та Україні метою кафедри є  забезпечення якісного складу НПП в реалізації освітніх програм в умовах конкурентного освітнього середовища.

Науково-педагогічні працівники кафедри політології та державного управління постійно підвищують рівень професіоналізму. Представники кафедри активно долучаються до формування національної мережі експертів з акредитації освітніх програм, стають експертами Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Кожний викладач кафедри формує власну індивідуальну траєкторію науково-педагогічної діяльності  відповідно до розробленим в Університеті ключовим показникам ефективності (КРІ).

Тренінг-семінар щодо відповідності НПП кафедри політології та держуправління Донецького національного університету імені Василя Стуса ключовим показникам ефективності (КРІ)

26.03.2021 року під час засідання кафедри д.політ.н., проф. Тетяна Леонтіївна Нагорняк та завідувач навчально-методичного відділу із забезпечення якості вищої освіти Олена Іванівна Скопова провели тренінг-семінар для науково-педагогічних працівників кафедри політології та держуправління щодо відповідності НПП Донецького національного університету імені Василя Стуса ключовим показникам ефективності (КРІ).

Дана методика дає можливість представити якісні критерії діяльності кожного викладача за допомогою кількісних показників.

Варто зазначити, що показники ефективності науково-педагогічного працівника визначається як сума відповідних коефіцієнтів виконання основних напрямів роботи: навчальної, методичної, наукової, організаційної та виховної.

Під час зустрічі НПП кафедри проговорили та визначили власні показники ефективності, а також взяли до уваги механізми покращення ключових показників.

 

Деталі за посиланням: facebook.com>>