Обрати сторінку

Кафедра політологі та державного управління

Окуньовська Юля Вікторівна

к. політ. н., старший викладач кафедри політології та державного управління за сумісництвом Донецького національного університету імені Василя Стуса

(28.09.1991р., село Куниче, Крижопільського району, Вінницької області).


ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1637-175X

Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=1golrQ0AAAAJ


У 2014 р. закінчила інститут історії та етнології та права Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, у 2018 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему: «Діяльність громадських організацій Польщі у контексті європейської інтеграції» за спеціальністю 23.00.02 Політичні інститути та процеси.

В університеті працювала з 2014-2018 рр. завідувачем лабораторії кафедри політології та державного управління, асистентом кафедри політології та державного управління.

З 2018 р. працює методистом вищої кваліфікації, старшим викладачем кафедри політології та державного управління, Відповідальним секретарем Приймальної комісії.

Викладає курси: «Громадянська освіта», «Електронне врядування», «Методика викладання соціально-політичних дисциплін». 

Головні напрями наукових досліджень:

    • громадські організації
    • третій сектор
    • європейська інтеграція
    • електронне врядування.