Обрати сторінку

Обговорення освітніх програм

Кафедра політології та державного управління

Обговорення освітніх програм

Стейкхолдери професійної освіти — фізичні та/або юридичні особи, що зацікавлені у розвитку системи професійної освіти, мережі або окремих закладів професійної освіти та можуть впливати на систему або зазнають її впливу. Участь стейкхолдерів дозволяє ЗВО виявити контекст, в якому він функціонує, та визначити вимоги, дотримання яких для певної конкретної ОП становитиме «якість освіти».

 
Круглий стіл на тему: «Які вони, затребувані політологи та роботодавці?»

30 травня 2019 року у HUB «Місто змістів» відбувся круглий стіл на тему: «Які вони — затребувані політологи та управлінці?», присвячений вдосконаленню освітніх програм, які пропонуються кафедрою політології та державного управління” як на ринок освітніх послуг, так і на ринок праці. До обговорення долучились професорсько-викладацький склад кафедри, студенти та роботодавці, серед яких представники бізнесу, владних та громадських структур.

Детальніше за посиланням:https://www.facebook.com/139104736468442/posts/863651014013807/?d=n

Круглий стіл: ««Актуальні напрями реалізації програм підготовки докторів філософії у ЗВО та наукових установах України»

2 березня 2020 року у стінах Інституту економіки промисловості НАН України у м.Київ за ініціативи Донецького національного університету імені Василя Cтуса відбувся круглий стіл на тему: «Актуальні напрями реалізації програм підготовки докторів філософії у ЗВО та наукових установах України».

До роботи круглого столу долучилися представники кафедри політології та державного управління: перший проректор, д.політ.н., проф. Тетяна Леонтіївна Нагорняк, завідувач кафедри політології та державного управління, д.політ.н., доц. Олена Михайлівна Чальцева та д.політ.н., проф. Микола Анатолійович Польовий.

Детальніше за посиланням: https://www.facebook.com/139104736468442/posts/1076577819387791/?d=n

Круглий стіл щодо обговорення освітніх програм спеціальності 052 та 281

9 квітня 2020 року на кафедрі політології та державного управління відбувся онлайн Круглий стіл на тему: «Проблеми вдосконалення освітніх програм підготовки магістрів зі спеціальностей 052 «Політологія», 281 «Публічна політика та адміністрування» та докторів філософії зі спеціальності 052 «Політологія» у закладах вищої освіти України», у якому взяли участь науковці, викладачі кафедри політології, потенційні роботодавці, аспіранти, здобувачі освіти та інші зацікавлені сторони.

Метою даного заходу слугувало обговорення проєктів освітніх програм з підготовки магістрів зі спеціальностей 052 та 281, а також освітньо-наукової програми з підготовки докторів філософії за спеціальністю 052.

У ході круглого столу були розглянуті питання щодо того, які вони — затребувані політологи та управлінці? Що вимагає на сьогоднішній день ринок освітніх послуг та ринок праці?

У процесі обговорення перший проректор Донецького Національного Університету імені Василя Стуса, д. політ. н., проф. кафедри політології та державного управління Тетяна Леонтіївна Нагорняк акцентувала увагу на сучасних вимогах до якості вищої освіти при розробці магістерських освітніх програм.

Д. соц. н., проф. кафедри публічної політики та політичної аналітики НАДУ при Президентові України Едуард Андрійович Афонін під час конференції звернув увагу на досвід професійного оцінювання функціональної і компетентнісної готовності здобувачів освіти до державної служби України.

Про особливості освітніх програм підготовки магістрів та докторів філософії у Донецькому Національному Університеті імені Василя Стуса розповів д. політ. н., проф. кафедри політології та державного управління Микола Анатолійович Польовий

Запрошені учасники, представники провідних закладів вищої освіти відзначили сучасність освітніх програм підготовки магістрів кафедри політології та державного управління Донецького Національного Університету імені Василя Cтуса за спеціальністю 052 «Політичне консультування у сфері публічної політики» та 281 «Публічне управління та адміністрування». А також поділилися досвідом створення та втілення освітніх програм у власних ЗВО.

Детальніше за посиланням: https://www.facebook.com/139104736468442/posts/1105727413139498/?d=n