Обрати сторінку

Захисти на кафедрі

Кафедра політології та державного управління

Факультет інформаційних і прикладних технологій

Захисти

Важливим пріоритетом діяльності кафедри політології та державного управління є розвиток  політичної науки, який розглядається як цілісна система наукових досліджень спрямованих на вивчення актуальних світових та вітчизняних політологічних проблем сучасності.

За понад двадцять років існування на кафедрі успішно, як за кількісними, так і якісними параметрами, розвивається донецька політологічна школа. На кафедрі діє докторантура та аспірантура, яку успішно закінчили десятки науковців, що проводжують свій шлях в науці не лише у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса, але й в інших наукових, освітніх закладах, державних установах України та Європи.

Колектив кафедри щорічно продовжує нарощувати свій науковий потенціал та втілює його не лише в науково-теоретичній площині, але й в сфері практичної політики та державного управління через експертну та консультативну діяльність, а також завдяки інформаційним та комунікаційним заходам, які організовують та проводять науковці кафедри політології та державного управління. 

Перелік захистів
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Станіславенко Людмили Анатоліївни

26 жовтня 2021 року на базі Донецького національного університету імені Василя Стуса відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеню доктора філософії. Здобувачка Людмила Анатоліївна Станіславенко представила наукове дисертаційне дослідження на тему «ПОЛІТИКА КОНСОЛІДАЦІЇ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ СИСТЕМНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ». Науковий керівник – доктор політичних наук, професор Нагорняк Тетяна Леонтіївна.

Деталі за посиланням:

https://www.facebook.com/politics.donnu/posts/1515003625545206

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Гижка Андрія Петровича

26 жовтня 2021 року на базі Донецького національного університету імені Василя Стуса відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеню доктора філософії. Здобувач Андрій Петрович Гижко представив наукове дисертаційне дослідження на тему «Впровадження практик децентралізації в контексті формування «політики знизу» в Україні». Науковий керівник – доктор політичних наук, професор Нагорняк Тетяна Леонтіївна.

Деталі за посиланням:

https://www.facebook.com/politics.donnu/posts/1514686312243604

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Котова Едуарда В’ячеславовича

19 липня 2021 року на базі Донецького національного університету імені Василя Стуса відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеню доктора філософії. Здобувач Едуард В’ячеславович Котов представив наукове дисертаційне дослідження на тему «Дискурсивна природа сучасного політичного процесу: моделювання та прогнозування». Науковий керівник – доктор політичних Микола Анатолійович Польовий та габілітований доктор, професор Аркадіуш Лукаш Моджеєвскі .

Деталі за посиланням:

https://www.facebook.com/politics.donnu/posts/1447557578956478

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук Стеблиної Наталії Олександрівни

13 травня 2021 року на базі Донецького національного університету імені Василя Стуса відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеню доктора політичних наук. Здобувачка Наталія Олександрівна Стеблина представила наукове  дослідження на тему «Цифровізація державної політики як дискурс сучасності». Науковий консультант – доктор політичних наук, професор Микола Анатолійович Польовий.

Деталі за посиланням:

https://www.facebook.com/politics.donnu/posts/1401169256928644

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Новосельського Івана Федоровича

13 травня 2021 року на базі Донецького національного університету імені Василя Стуса відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеню доктора філософії. Здобувач Іван Федорович Новосельський представила наукове дисертаційне дослідження на тему «Конвергентні медіа в соціокультурному полі України: політологічний аспект». Науковий керівник – д.іст.н., проф. Василь Васильович Марчук (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника).

Деталі за посиланням:

https://www.facebook.com/politics.donnu/posts/1401599283552308

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Осмоловської Анни Олександрівни

12 травня 2021 року на базі Донецького національного університету імені Василя Стуса відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеню доктора філософії. Здобувачка Анна Олександрівна Осмоловська представила наукове дисертаційне дослідження на тему «Політика формування іміджу України в інформаційному просторі закордонних держав після 2014 року». Наукові керівники – доктор політичних наук, професор Нагорняк Тетяна Леонтіївна та габілітований доктор наук, проф. Аркадіуш Лукаш Моджеєвські.

Деталі за посиланням:

https://www.facebook.com/politics.donnu/posts/1400173387028231

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук Ягунова Дмитра Вікторовича

12 травня 2021 року на базі Донецького національного університету імені Василя Стуса відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеню доктора політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути і процеси. Здобувач Дмитро Вікторович Ягунов   репрезентував дослідження на тему «Пенітенціарна політика як складова соціального контролю». Науковий консультант – доктор політичних наук, професор Тетяна   Леонтіївна Нагорняк.

Деталі за посиланням:

https://www.facebook.com/politics.donnu/posts/1400173387028231

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Михальської Валерії Владиславівни

29 вересня 2020 року на базі Донецького національного університету імені Василя Стуса відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеню доктора філософії. Здобувачка Валерія Владиславівна Михальська представила наукове дисертаційне дослідження на тему «Політика управління постконфліктними територіями». Науковий керівник – доктор політичних наук, професор Нагорняк Тетяна Леонтіївна.

Деталі за посиланням: https://www.facebook.com/politics.donnu/posts/1243124949399743

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук Бусленка Василя Володимировича

29 вересня 2020 відбувся захист докторської дисертації на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук за спеціальністю 23.00.02- політичні інститути та процеси. Дисертант Бусленко Василь Володимирович на базі Донецького національного університету імені Василя Стуса представив результати 15-річної роботи на шляху до здобуття наукового ступеня доктора політичних наук за темою «Взаємовідносини влади та опозиції в контексті демократизації політичної системи». Науковий консультант – доктор політичних наук професор Нагорняк Тетяна Леонтіївна.

Деталі за посиланням: https://www.facebook.com/politics.donnu/posts/1243124949399743

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Безуглого Павла Георгійовича

21 грудня 2019 року вперше в Україні у стінах Донецького Національного Університету та на Кафедрі політології та державного управління відбувся захист на здобуття наукового ступеня доктора філософії  з політичних наук за новими правилами – в спеціалізованій вченій раді для разового захисту.

Дисертант Павло Георгійович Безуглий представив дисертаційне дослідження на тему: «Вплив державної політики на міграційні процеси в Україні 2010-2017 рр.». Науковий  керівник – доктор політичних наук, професор Нагорняк Тетяна Леонтіївна.

Деталі за посиланням: https://www.facebook.com/politics.donnu/posts/1017351718643735

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук Смокової Ганни Ігорівни

21 грудня 2019 року на базі Донецького національного університету імені Василя Стуса відбувся захист кандидатської дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02- політичні інститути та процеси. Здобувачка Смокова Ганна Ігорівна представила кандидатську дисертацію на тему: «Формування та чинники реалізації державної молодіжної політики України у період 2014-2018 рр.». Науковий керівник – доктор політичних наук, доцент Чальцева Олена Михайлівна.

Деталі за посиланням: https://www.facebook.com/politics.donnu/posts/1017345698644337

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук Мацишиної Ірини Віталіївни

21 жовтня 2019 року на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбувся захист докторської дисертації на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук за спеціальністю 23.00.02- політичні інститути та процеси. Мацишина Ірина Віталіївна представила результати багаторічної роботи на шляху до здобуття наукового ступеня доктора політичних наук за темою «Дискурсні практики конструювання політичної реальності України». Науковий консультант– доктор політичних наук професор Нагорняк Тетяна Леонтіївна.

Деталі за посиланням:

https://www.facebook.com/139104736468442/posts/963841890661385/?d=n

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук Чальцевої Олени Михайлівни

12 лютого 2018 року відбувся захист докторської дисертації зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси. Олена Михайлівна Чальцева представила результати багаторічної роботи на шляху до здобуття наукового ступеня доктора політичних наук за темою “Публічна політика: теоретичний вимір і сучасна практика”.  Захист відбувся в Інституті держави та права імені В. М. Корецького у спеціалізованій вченій раді Д 26.236.01. Науковий консультант: доктор філософських наук, професор, член кореспондент Національної академії наук України, академік НАПН України – Андрущенко Віктор Петрович.

Деталі за посиланням:

https://www.facebook.com/politics.donnu/posts/556149651430613

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук Окуньовської Юлі Вікторівни

10 жовтня 2018 року відбувся захист кандидатської дисертації у спеціалізованій вченій раді К 11.051.13 Донецького національного університету імені Василя Стуса на здобуття наукового ступеню кандидат політичних наук зі спеціальності 23.00.02 «Політичні інститути та процеси». Здобувачка Юля Вікторівна Окуньовська представила дисертаційне дослідження за темою  «Діяльність громадських організацій Польщі у контексті  її європейської інтеграції».  Науковий  керівник – доктор політичних наук, професор Нагорняк Тетяна Леонтіївна.

Деталі за посиланням:

https://www.facebook.com/politics.donnu/posts/726910077687902

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук Бондаренка Сергія Васильовича

29 грудня 2017 року відбувся захист кандидатської дисертації у спеціалізованій Вченій Раді  К 11.051.13 Донецького національного університету імені Василя Стуса на здобуття наукового ступеню кандидат політичних наук зі спеціальності 23.00.02 «Політичні інститути та процеси». Сергій Васильович Бондаренко представив дисертаційне наукове дослідження за темою «Інформаційний напрям політики захисту національних інтересів держави». Науковий керівник – доктор політичних наук, професор Нагорняк Тетяна Леонтіївна.

Деталі за посиланням:

https://www.facebook.com/politics.donnu/posts/533432143702364

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук Руденко Анни Федорівни

29 червня 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 11.051.13 Донецького національного університету імені Василя Стуса відбувся захист кандидатської дисертації Руденко Анни Федорівни на тему: «Технології політичного маркетингу в діяльності політичних партій України» на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 «Політичні інститути та процеси». Науковий керівник: д.політ.н., проф. Нагорняк Тетяна Леонтіївна

Детальніше за посиланням: https://abstracts.donnu.edu.ua/issue/view/96

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук Майко Тетяни Степанівни

29 червня 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 11.051.13 Донецького національного університету імені Василя Стуса відбувся захист кандидатської дисертації Майко Тетяни Степанівни на тему: «Міська рада як інститут локальної демократії в Україні» на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 «Політичні інститути та процеси». Науковий керівник: к.політ.н., доц. Ярош Ярослав Богданович.

Детальніше за посиланням: https://abstracts.donnu.edu.ua/issue/view/98

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук Лавриненко Ганни Андріївни

23 вересня 2016 року відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси у спеціалізованій Вченій Раді Д 41.053.06. Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Лавриненко Ганна Андріївна представила кандидатську дисертацію на тему: «Ретрадиціоналізм як фактор трансформації держав в сучасних політичних процесах». Науковий керівник: кандидат політичних наук, доцент Чальцева Олена Михайлівна