Обрати сторінку

Акредитація

Кафедра інформаційних систем управління

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво

Спеціальність: 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа


 

Освітньо-професійна програма: Документознавство та інформаційна діяльність

Ступень вищої освіти: Бакалавр

Освітньо-професійна програма: Документаційна та інформаційна підтримка управлінської діяльності

Ступень вищої освіти: Магістр

Освітньо-професійні програми

Навчальні та робочі навчальні плани

Моніторинг і обговорення освітньо-професійних програм

Внутрішній моніторинг якості освіти

З метою удосконалення освітніх програм, за якими ведеться підготовка здобувачі вищої освіти залучаються до періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості шляхом участі в опитуваннях щодо якості викладання навчальних дисциплін викладачами та щодо дисциплін за вибором ЗВО. Результати опитувань доводяться до відома завідувача кафедри і гаранта ОПП, що може мати наслідком заміну компонента ОПП та/або викладача відповідної дисципліни.

Під час дня кафедри ІСУ обговорюється стан задоволеності здобувачів якістю освіти, на кураторських годинах обговорюються питання організації самостійної роботи, критерії оцінювання та академічної доброчесності.

Здобувачі мають представництво у Вченій раді факультету інформаційних та прикладних технологій, проведенні зборів трудового колективу.

Під час проведення комплексу дій щодо моніторингу ОП здобувачі вищої освіти першого рівня 4 курс Свірська В.О., Мізецький А., Фещук О. організували 24.11.2020 Круглий стіл на тему «ОПП документаційна та інформаційна підтримка управлінської діяльності», до якого були запрошені магістри 1 курсу та випускники СО Магістр попередніх років Спектор А. В., Огороднік С. І.

02.12.2021 здобувачі вищої освіти СО Магістр Дідур І. П., Вакуленко Ю. О., Герасимчук Г. взяли участь у спільному обговоренні магістерських освітніх програм зі здобувачами Одеського національного політехнічного університету

Детальніше за посиланнями:

https://bit.ly/3HFCylR

https://bit.ly/3xXwJLU

https://bit.ly/3pzMZ23

https://bit.ly/3radsUF

Рецензії та відгуки на освітньо-професійні програми

Силабуси та Робочі програми навчальних дисциплін

СО «Бакалавр»  

РПНД

Силабуси

СО «Магістр»

РПНД

Силабуси

Кадрове забезпечення освітньо-професійних програм

СО «Бакалавр»  

Проєктна група

Гарант:

  • кандидат економічних наук, доцент Щербіна Ольга Сергіївна

Члени групи:

  • доктор економічних наук, професор Анісімова Ольга Миколаївна
  • доктор історичних наук, доцент Ковальска Леся Андріївна

Детальніше за посиланням: 

СО «Магістр»

Проєктна група

Гарант:

  • доктор економічних наук, професор Анісімова Ольга Миколаївна

Члени групи:

  • кандидат економічних наук, доцент Щербіна Ольга Сергіївна
  • доктор історичних наук, доцент Ковальска Леся Андріївна

Детальніше за посиланням: 

Профайли науково-педагогічних працівників

Анісімова Ольга Миколаївна

Науковий ступінь: Доктор економічних наук
Звання: Професор
Сфера діяльності: інформаційні системи, комунікації, конкурентоспроможність, інновації, діловодство

Лукаш Галина Павлівна

Науковий ступінь: Доктор філологічних наук
Звання: Професор
Сфера діяльності: ономастика, конотоніміка, когнітологія, документна лінгвістика

Ковальска Леся Андріївна

Науковий ступінь: Доктор історичних наук
Звання: Професор
Сфера діяльності: документознавство, архівознавство

Філіпішин Ігор Володимирович

Науковий ступінь: Доктор економічних наук
Звання: Професор
Сфера діяльності: цілепокладання, економіка підприємства, інформаційні системи управління персоналом

Щербіна Ольга Сергіївна

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: економіка, міжнародні відносини, наука безпеки, наука управління та інше

Яворська Тетяна Михайлівна

Науковий ступінь: Кандидат педагогічних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: професійна компетентність, документознавство, інформаційна, бібліотечна справа

Прігунов Олексій Володимирович

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук
Звання: немає
Сфера діяльності: business Intelligence Systems, електронні комунікації, розробка експертних систем

Василенко Валерія Юріївна

Науковий ступінь: Кандидат наук з соціальних комунікацій
Звання: немає
Сфера діяльності: соціокомунікаційні технології, імідж ЗВО, ІКТ ЗВО, соціальні комунікації