Обрати сторінку

Акредитація

Кафедра інформаційних систем управління

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво

Спеціальність: 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа


 

Освітньо-професійна програма: Документознавство та інформаційна діяльність

Ступень вищої освіти: Бакалавр

Освітньо-професійна програма: Документаційна та інформаційна підтримка управлінської діяльності

Ступень вищої освіти: Магістр

Освітньо-професійні програми

Навчальні та робочі навчальні плани

Моніторинг і обговорення освітньо-професійних програм

Внутрішній моніторинг якості освіти

З метою удосконалення освітніх програм, за якими ведеться підготовка здобувачі вищої освіти залучаються до періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості шляхом участі в опитуваннях щодо якості викладання навчальних дисциплін викладачами та щодо дисциплін за вибором ЗВО. Результати опитувань доводяться до відома завідувача кафедри і гаранта ОПП, що може мати наслідком заміну компонента ОПП та/або викладача відповідної дисципліни.

Під час дня кафедри ІСУ обговорюється стан задоволеності здобувачів якістю освіти, на кураторських годинах обговорюються питання організації самостійної роботи, критерії оцінювання та академічної доброчесності.

Здобувачі мають представництво у Вченій раді факультету інформаційних та прикладних технологій, проведенні зборів трудового колективу.

Під час проведення комплексу дій щодо моніторингу ОП здобувачі вищої освіти першого рівня 4 курс Свірська В.О., Мізецький А., Фещук О. організували 24.11.2020 Круглий стіл на тему «ОПП документаційна та інформаційна підтримка управлінської діяльності», до якого були запрошені магістри 1 курсу та випускники СО Магістр попередніх років Спектор А. В., Огороднік С. І.

02.12.2021 здобувачі вищої освіти СО Магістр Дідур І. П., Вакуленко Ю. О., Герасимчук Г. взяли участь у спільному обговоренні магістерських освітніх програм зі здобувачами Одеського національного політехнічного університету

Детальніше за посиланнями:

https://bit.ly/3HFCylR

https://bit.ly/3xXwJLU

https://bit.ly/3pzMZ23

https://bit.ly/3radsUF

Рецензії та відгуки на освітньо-професійні програми

Силабуси та Робочі програми навчальних дисциплін

СО «Бакалавр»  

РПНД

Силабуси

СО «Магістр»

РПНД

Силабуси