Обрати сторінку

Акредитація

Кафедра інформаційних систем управління

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво

Спеціальність: 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа


 

Освітньо-професійна програма: Документознавство та інформаційна діяльність

Ступень вищої освіти: Бакалавр

Освітньо-професійна програма: Документаційна та інформаційна підтримка управлінської діяльності

Ступень вищої освіти: Магістр

Освітньо-професійні програми

Навчальні та робочі навчальні плани

СО «Бакалавр»  

Навчальні плани

Робочі навчальні плани

СО «Магістр»

Навчальні плани

Робочі навчальні плани

Моніторинг і обговорення освітньо-професійних програм

 

Протоколи громадського обговорення

СО «Бакалавр»

СО «Магістр»

Протоколи моніторингу

СО «Бакалавр»

СО «Магістр»

Громадські обговорення освітньо-професійних програм

СО «Бакалавр»

СО «Магістр»

Внутрішній моніторинг якості освіти

Рецензії та відгуки на освітньо-професійні програми

Силабуси та Робочі програми навчальних дисциплін

СО «Бакалавр»  

РПНД

Силабуси

СО «Магістр»

РПНД

Силабуси

Кадрове забезпечення освітньо-професійних програм

СО «Бакалавр»  

Проєктна група

Гарант:

  • кандидат економічних наук, доцент Щербіна Ольга Сергіївна

Члени групи:

  • доктор економічних наук, професор Анісімова Ольга Миколаївна
  • доктор історичних наук, доцент Ковальска Леся Андріївна

Детальніше за посиланням: 

СО «Магістр»

Проєктна група

Гарант:

  • доктор економічних наук, професор Анісімова Ольга Миколаївна

Члени групи:

  • кандидат економічних наук, доцент Щербіна Ольга Сергіївна
  • доктор історичних наук, доцент Ковальска Леся Андріївна

Детальніше за посиланням: 

Профайли науково-педагогічних працівників

Анісімова Ольга Миколаївна

Науковий ступінь: Доктор економічних наук
Звання: Професор
Сфера діяльності: інформаційні системи, комунікації, конкурентоспроможність, інновації, діловодство

Лукаш Галина Павлівна

Науковий ступінь: Доктор філологічних наук
Звання: Професор
Сфера діяльності: ономастика, конотоніміка, когнітологія, документна лінгвістика

Ковальска Леся Андріївна

Науковий ступінь: Доктор історичних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: документознавство, архівознавство

Філіпішин Ігор Володимирович

Науковий ступінь: Доктор економічних наук
Звання: Професор
Сфера діяльності: цілепокладання, економіка підприємства, інформаційні системи управління персоналом

Щербіна Ольга Сергіївна

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: економіка, міжнародні відносини, наука безпеки, наука управління та інше

Яворська Тетяна Михайлівна

Науковий ступінь: Кандидат педагогічних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: професійна компетентність, документознавство, інформаційна, бібліотечна справа

Прігунов Олексій Володимирович

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук
Звання: немає
Сфера діяльності: business Intelligence Systems, електронні комунікації, розробка експертних систем

Василенко Валерія Юріївна

Науковий ступінь: Кандидат наук із соціальних комунікацій
Звання: немає
Сфера діяльності: соціокомунікаційні технології, імідж ЗВО, ІКТ ЗВО, соціальні комунікації