Обрати сторінку

Історія кафедри

Кафедра інформаційних систем управління

Історія кафедри

Кафедра інформаційних систем управління факультету інформаційних і прикладних технологій є випусковою для студентів спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

З 2001 року вона здійснювала підготовку за фахом «Документознавство та інформаційна діяльність», надаючи можливість отримати сучасну освіту, яка забезпечує високий рівень конкурентоспроможності на ринку праці. Її зміст і профіль гарантує широкі можливості працевлаштування.

Випускники кафедри володіють високим рівнем професійних знань, орієнтованих на ведення інформаційно-аналітичної діяльності у відповідності з сучасними ринковими умовами. Вони можуть здійснювати такі функції на підприємствах, як: документаційне та інформаційне забезпечення управлінської діяльності, виконання обліку, контролю, аналізу, прогнозування, планування та обґрунтування управлінських рішень.

Кафедра сформувалася у 1976 році и мала назву «Організація управлінської праці» (ОУП). Нині кафедра називається «Інформаційні системи управління» (ІСУ). До липня 2013 року вона входила до складу економіко-правового факультету.

Ключовими тенденціями навчального процесу на сучасному етапі є «корисність і практичність» через дослідження і реальні проекти; «активне навчання», яке включає широкий спектр взаємодії викладача із студентом — від обговорення ситуаційних вправ в аудиторії до інтерактивного спілкування за допомогою Інтернет; застосування дистанційного навчання.

Кафедрою постійно здійснюється значна робота із вдосконалення методики викладання: ситуаційний підхід, імітаційні вправи та ін. Новими елементами у навчальному процесі стало впровадження дистанційної системи навчання. Практично за всіма дисциплінами розроблено електронні конспекти лекцій, практичних завдань, методичних рекомендацій, завдань до заліків та іспитів.

В процесі навчання використовуються активні методи:

ігрові прийоми — аналіз конкретних ситуацій, імітаційні вправи, ситуаційні завдання, ділові ігри;
управлінські тренінги — метод «мозкового штурму», анкетування, тестування.

Навчання методам групового і індивідуального творчого пошуку здійснюється шляхом застосування ситуацій або «кейсів». Студентам пропонується набір ситуацій, які розрізняються обсягом, структурою запропонованого матеріалу, мірою насиченості інформації, характером представлення проблем, мірою невизначеності рішення, що дозволяє сформулювати різні цілі «кейсів»: навчити студентів «сортувати» інформацію для вирішення даної проблеми, орієнтуватися в умовах ризику, виявляти ключові проблеми, формувати програми дій.

Восени 2014 року у зв’язку із захопленням будівлі університету незаконними проросійськими озброєними формуваннями, кафедра разом із Донецьким національним університетом перебазувалася до Вінниці, де продовжує свою наукову та навчально-педагогічну діяльність.

У 2016 році завідувачем кафедри інформаційних систем управління призначено професора, доктора економічних наук Анісімову Ольгу Миколаївну.