Історія кафедри

Кафедра інформаційних систем управління

Історія кафедри

Кафедра інформаційних систем управління факультету математики та інформаційних технологій є випусковою для студентів спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

З 2001 року вона здійснює підготовку менеджерів за фахом «Документознавство та інформаційна діяльність», надаючи можливість отримати сучасну освіту, яка забезпечує високий рівень конкурентоспроможності на ринку праці. Її зміст і профіль гарантує широкі можливості працевлаштування.

Випускники кафедри володіють високим рівнем професійних знань, орієнтованих на ведення інформаційно-аналітичної діяльності у відповідності з сучасними ринковими умовами. Вони можуть здійснювати такі функції на підприємствах, як: документаційне та інформаційне забезпечення управлінської діяльності, виконання обліку, контролю, аналізу, прогнозування, планування та обґрунтування управлінських рішень.

Кафедра сформувалася у 1976 році и мала назву «Організація управлінської праці» (ОУП). Нині кафедра називається «Інформаційні системи управління» (ІСУ). До липня 2013 року вона входила до складу економіко-правового факультету.

Ключовими тенденціями навчального процесу на сучасному етапі є «корисність і практичність» через дослідження і реальні проекти; «активне навчання», яке включає широкий спектр взаємодії викладача із студентом — від обговорення ситуаційних вправ в аудиторії до інтерактивного спілкування за допомогою Інтернет; застосування дистанційного навчання.

Кафедрою постійно здійснюється значна робота із вдосконалення методики викладання: ситуаційний підхід, імітаційні вправи та ін. Новими елементами у навчальному процесі стало впровадження дистанційної системи навчання. Практично за всіма дисциплінами розроблено електронні конспекти лекцій, практичних завдань, методичних рекомендацій, завдань до заліків та іспитів.

В процесі навчання використовуються активні методи:

ігрові прийоми — аналіз конкретних ситуацій, імітаційні вправи, ситуаційні завдання, ділові ігри;
управлінські тренінги — метод «мозкового штурму», анкетування, тестування.

Навчання методам групового і індивідуального творчого пошуку здійснюється шляхом застосування ситуацій або «кейсів». Студентам пропонується набір ситуацій, які розрізняються обсягом, структурою запропонованого матеріалу, мірою насиченості інформації, характером представлення проблем, мірою невизначеності рішення, що дозволяє сформулювати різні цілі «кейсів»: навчити студентів «сортувати» інформацію для вирішення даної проблеми, орієнтуватися в умовах ризику, виявляти ключові проблеми, формувати програми дій.

Не дивлячись на високу трудомісткість ігрових методів для викладача, при вивченні дисциплін були розроблені і апробовані імітаційні вправи:

«Реструктуризація підприємства». При її вирішенні студенти вчилися виконувати ряд дій: формулювати місію і стратегічні цілі компанії, формувати групу для розробки плану реструктуризації, виділяти бізнес-одиниці, розробляти організаційну структуру, визначати стратегічне положення підрозділів шляхом аналізу «чинників впливу», формувати стратегії на основі даних SWOT-аналізу;

«Проектування організаційної структури підприємства». Метою даної вправи є розробка адаптивної організаційної структури сучасної корпорації. Студенти аналізували декілька типів структур: «за проектом», «по продукту», лінійно-функціональну і ін., обґрунтували оптимальний з погляду учасників варіант, розробляли організаційну структуру у вигляді блок-схеми і захищали свій варіант.

Розширювати свій кругозір, набувати здатності аналізувати і проявляти творчий підхід до вирішення управлінських проблем, розвивати теоретичні та практичні навички в сфері інформаційної діяльності — саме цьому навчають студентів спеціальності.

Студенти отримують всі умови для підготовки та публікації науково-методичної літератури та проведення наукової роботи в області синтезу систем управління, реінжинірингу бізнес-процесів, створення систем управління на основі Web-технологій.

Під керівництвом викладачів кафедри тільки за останні три роки більше 60-ти студентів взяли участь у міжнародних, регіональних студентських конференціях і олімпіадах. 14 з них отримали дипломи різних ступенів та почесні грамоти. За результатами проведення Всеукраїнської олімпіади з менеджменту (2004, 2006 рр.) отримано дві Почесні грамоти МОН України. Опубліковано близько 80 студентських наукових робіт. На кафедрі щорічно друкуються збірник статей студентів та викладачів.

У березні 2012 і 2013 рр. на базі кафедри ІСУ були проведені другі тури Всеукраїнської олімпіади за фахом «Документознавство і інформаційна діяльність». Студенти регулярно беруть участь у міжнародних науково-практичних конференціях та олімпіадах з інформаційної діяльності, займають призові місця.

За 20 років роботи кафедри ІСУ підготовлено близько 2 тисяч фахівців, які успішно працюють в органах державного управління, на промислових підприємствах, у науці, сфері охорони здоров’я, освіти та малого бізнесу.

Восени 2014 року у зв’язку із захопленням будівлі університету незаконними проросійськими озброєними формуваннями, кафедра разом із Донецьким національним університетом перебазувалася до Вінниці, де продовжує свою наукову та навчально-педагогічну діяльність.

У 2016 році завідувачем кафедри інформаційних систем управління призначено професора, доктора економічних наук Анісімову Ольгу Миколаївну.