Обрати сторінку

Індивідуальна траєкторія здобувача оcвіти

Кафедра інформаційних систем управління

Локальні акти Університету, що регламентують право та порядок формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачами вищої освіти:

Перелік вибіркових дисциплін для вивчення здобувачами вищої освіти університету