Обрати сторінку

Акредитація

Кафедра прикладної математики та кібербезпеки

Акредитація

Освітньо-професійна програма: Кібербезпека

Ступень вищої освіти: Бакалавр

Галузь знань: 12 Інформаційні технології

Спеціальність: 125 Кібербезпека

Освітньо-професійні програми

Навчальні та робочі навчальні плани

Рецензії та відгуки на освітньо-професійні програми

Силабуси та Робочі програми навчальних дисциплін

Кадрове забезпечення освітньо-професійних програм

Проєктна група

Гарант:

  • кандидат педагогічних наук, доцент, доцент Людмила Петрівна Половенко

Керівник спеціальності:

  • доктор технічних наук Михайло Іванович Прокофьєв

Члени групи:

  • доктор технічних наук, професор, професор Крижановський Володимир Григорович
  • кандидат технічних наук, доцент, доцент Любов Василівна Загоруйко

Детальніше за посиланням: 

Профайли науково-педагогічних працівників

Дудатьєв Андрій Веніамінович

Науковий ступінь: Кандидат технічних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: комплексна інформаційна безпека соціотехнічних систем

Бабаков Роман Маркович

Науковий ступінь: Кандидат технічних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності:  теорія цифрових автоматів, методи оптимізації пристроїв керування, САПР цифрових систем

Ткаченко Віра Сергіївна

Науковий ступінь: Кандидат фізико-математичних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: наукові інтереси пов’язані з дослідженням магнітних властивостей наноструктур

Загоруйко Любов Василівна

Науковий ступінь: Кандидат технічних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: немає

Крижановський Володимир Григорович

Науковий ступінь: Доктор технічних наук
Звання: Професор
Сфера діяльності: дослідження фізичних процесів у електронних та радіотехнічних пристроях з високим ККД, розробка нових активних та пасивних пристроїв НВЧ з поліпшеними

Чернов Дмитро Вікторович

Науковий ступінь: Кандидат технічних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: високоефективні перетворювачі енергії (підсилювачі та автогенератори) ВЧ на НВЧ діапазонів

Лозинська Людмила Федірівна

Науковий ступінь: Кандидат педагогічних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: педагогіка, методика викладання іноземних мов

Ветров Олег Станіславович

Науковий ступінь: немає
Звання: немає
Сфера діяльності: механіка, комп’ютерні науки

Антонов Юрій Сергійович

Науковий ступінь: Кандидат фізико-математичних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: програмування та розробка програмного забезпечення інформаційно-аналітичних систем, експертні системи, комп’ютерний зір, робототехніка, автоматизовані,DB, IoT

Данильчук Оксана Миколаївна

Науковий ступінь: Кандидат педагогічних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: методика навчання математики та інформатики, інформаційні технології

Прокофьєв Михайло Іванович

Науковий ступінь: Доктор технічних наук
Звання: немає
Сфера діяльності: інформаційно-технічні методи захисту об’єктів критичної інфраструктури, розроблення, впровадження, дослідження ефективності комплексів (систем) технічного захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності, носіями якої є електромагнітні та акустичні поля, надання консультаційних послуг

Нескородєва Тетяна Василівнаа

Науковий ступінь: Доктор технічних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: інтелектуальні технології аналізу даних, проектування СППР, економіко-математичне моделювання, теорія ймовірностей та математична статистика