Обрати сторінку

Наукова діяльність кафедри

Кафедра інформаційних технологій

Факультет інформаційних і прикладних технологій

Наукова діяльність кафедри

Кафедра інформаційних технологій є потужним науковим осередком, лідером з підготовки фахівців комп’ютерних наук в організаційних, соціально-економічних системах та технічних системах обробки зображень в Україні.

Науково-дослідна діяльність кафедри (пріоритетні наукові напрями, наукові партнери, наукові доробки, держбюджетні/ініціативні науково-дослідні тематики, наукові школи)

Пріоритетним науковим напрямом кафедри є комп’ютерні технології обробки й аналізу даних (Data Science). В цьому напрямку працюють провідні викладачі кафедри: д.т.н., проф. Штовба С.Д., д.т.н., проф. Федоров Є.Є., д.т.н., проф. Ротштейн О.П., д.т.н., проф. Ніколюк П.К., к.т.н., доц. Нескородєва Т.В., к.т.н., доц. Січко Т.В., к.т.н., доц. Бабаков Р.М.

На кафедрі діє ініціативна науково-дослідна тема «Дослідження та комп’ютерно-математичне  моделювання складних систем та процесів у науці, освіті та інформаційно-комунікаційній діяльності підприємств» (2018-2022 рр., керівник к.ф.-м.н., доцент Антонов Ю.С.).

Стратегічним завданням наукового розвитку кафедри є формування наукової школи комп’ютерних технологій обробки даних та штучного інтелекту, її визнання науковою спільнотою.

Наукові інтереси викладачів кафедри:
 • автоматизовані системи контролю знань
 • експертні системи та системи підтримки прийняття рішень
 • інтегровані системи обробки статистичних даних
 • інтелектуальні алгоритми управління трафіком
 • інтелектуальні технології аналізу даних в системах аудиту
 • інтелектуальні технології в технічній, медичній та освітній діагностиці
 • інтелектуальні технології ідентифікації
 • інтерпретація текстової інформації на основі нечітких концептуальних моделей
 • інформаційні технології в управлінні економічними об’єктами
 • інформаційно-аналітичні та експертні системи
 • інформаційно-комунікаційні технології в освіті
 • методи і технології проєктування автоматизованих інформаційних систем
 • методи оптимізації цифрових пристроїв керування
 • методи проектування автоматизованих систем керування рухом транспортних засобів в межах міста
 • методи розв’язку машинних задач теорії оболонок за допомогою граничних інтегральних рівнянь
 • методології комп’ютерного екологічного моніторингу
 • нечіткі бази знань
 • оцінка міцності та довговічності тонкостінних конструкцій
 • оцінювання і забезпечення надійності та якості функціонування людяно-машинних систем
 • проектування систем підтримки прийняття рішень в системах аудиту
 • синтез цифрових автоматів
 • системи управління бізнес-процесами фінансово-господарської діяльності вищого навчального закладу
 • системний аналіз на основі нечіткої логіки
 • технології баз даних
 • хмарні технології в прикладних дослідженнях
Конференції, семінари, конкурси наукових робіт

У 2020 р. кафедрою започатковано щорічне проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Прикладні інформаційні технології» та щорічної Всеукраїнської конференції «Комп’ютерні технології обробки даних» з питань комп’ютерних технологій обробки даних.

Щорічно проводяться конкурси студентських наукових робіт та студентські олімпіади за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки».

Наукові івенти

Сертифікат міжнародної конференції Загоруйко>>

Сертифікат міжнародної конференції Крижановський>>

Прикладні аспекти сучасних міждисциплінарних досліджень(2021)

Збірник матеріалів І ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

Конференція Комп’ютерні технології обробки даних(2020)

Організатори та учасники: Донецький національний університет імені Василя Стуса, Донбаська державна машинобудівна академія, Харківський національний університет радіоелектроніки,

Посилання – https://jktod.donnu.edu.ua/index

Конференція Прикладні інформаційні технології(2020)

Організатори та учасники: Донецький національний університет імені Василя Стуса, Черкаський державний технологічний університет, Донбаська державна машинобудівна академія

Посилання – https://jait.donnu.edu.ua/issue/view/310

Наукові журнали