Обрати сторінку

Кафедра комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Бабаков Роман Маркович

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій


ОRCID: orcid.org>>
Google Scholar: scholar.google.com>>
Researcher ID: www.researchgate.net>> 
профайл: rang.donnu.edu.ua>>


Закінчив у 1999 р. магістратуру Донецького державного технічного університету за спеціальністю «Комп’ютерні системи та мережі».

У 2003 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.13 «Комп’ютерні системи та мережі». У 2011 р. отримав вчене звання доцента по кафедрі систем штучного інтелекту. Науковий ступінь – кандидат технічних наук, вчене звання – доцент.

 

Викладає дисципліни: «Дискретна математика та теорія множин», «Технології програмування», «Теорія програмування», «Тест-дизайн та тест-аналіз», «Якість програмного забезпечення та тестування»
Напрямки досліджень:

    • теорія цифрових автоматів
    • методи оптимізації пристроїв керування
    • САПР цифрових систем

Наукові публікації: 72 наукові публікації, з них у виданнях, цитованих наукометричними базами Scopus/Web of Science – 14 , у фахових виданнях – 55, у матеріалах конференцій – 17.