Обрати сторінку

Кафедра інформаційних систем управління

Яворська Тетяна Михайлівна

канд. пед. наук, доцент кафедри інформаційних систем управління 


ORCID: orcid.org >>
Google scholar: scholar.google.com.ua >>
Профайл: rang.donnu.edu.ua >>


Закінчила Київський державний інститут культури ім. О. Є. Корнійчука у 1991 році. В цьому ж році розпочала трудову діяльність у Вінницькій обласній бібліотеці для юнацтва, де працювала на посадах методиста, головного бібліографа, завідувача відділом.

З 2002 по 2018 рік працювала у бібліотеці Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ на посадах бібліотекаря, завідувача сектором, завідувача відділом, а з 2007 по 2018 очолювала бібліотеку ВТЕІ КНТЕУ.

В період з 2012 по 2013 рік навчалась у магістратурі Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ за спеціальністю «Адміністративний менеджмент».

У 2013 році вступила до аспірантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини за спеціальністю 13.00.04 − теорія і методика професійної освіти. Тема наукового дослідження: «Формування професійних компетентностей майбутніх управлінців персоналом та економіки праці в освітньому середовищі вищого навчального закладу».

У 2017 році успішно захистила кандидатську дисертацію, присвоєно науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

З 2018 року і по даний час працює на посаді доцента кафедри інформаційних систем управління Донецького національного університету імені Василя Стуса

Загальний стаж науково-педагогічної роботи становить 2 роки 9 місяців.

Викладає дисципліни: «Інформаційне суспільство», «Бібліотекознавство», «Інформаційна підтримка електронних бібліотек та архівів», «Методологія та організація наукових досліджень», «Управління бібліотечною та архівною діяльністю».

Основні напрями наукових досліджень:

    • Професійна компетентність
    • Документознавство
    • Бібліотечна справа

Має 26 публікацій, з них: 11 статей у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України та закордонних виданнях, проіндексованих у наукометричних базах даних, 15 тез доповідей на Всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях.