Обрати сторінку

Кафедра політології та державного управління

Мацишина Ірина Віталіївна

Кандидат політичних наук, доцент.

(24.06.1972 р., село Мельниця-Подільська, Борщівського району, Тернопільської області).


ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2988-620X

Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=nT5rAr8AAAAJ

Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=19#search


У 1995 р. закінчила історичний факультет Харківського державного університету імені В.Н.Каразіна, у 2009 р. – захистила кандидатську дисертацію «Ідейно-політичні процеси як детермінанта розвитку політичної системи». 

У 2019 р. – захистила докторську дисертацію на тему: “Дискурсні практики конструювання політичної реальності України”.

В університеті працює з 2017 р. – доцент кафедри політології та державного управління.

Член спеціалізованої вченої ради Д 11.051.13 з захисту кандидатських та докторських дисертацій, член редакційних колегій спеціалізованих видань.

Викладає курси: «Політичні технології», «Персональний імідж у соціальних мережах», «Протестний дискурс», “Символічна політика”.

Головні напрями наукових досліджень:

  • політична комунікація
  • трансформація політичної реальності
  • символічна політика.

Автор монографії “Конструювання політичної реальності України”. Загалом має понад 60 наукових та навчально-методичних праць.