Обрати сторінку

Кафедра прикладної математики та кібербезпеки

Половенко Людмила Петрівна

кандидат педагогічних наук, доцент


Google scholar:  scholar.google.com.ua >>


У 1995 році закінчила Вінницький державний педагогічний інститут імені Михайла Коцюбинського (тепер університет).

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» на тему «Формування аналітичної компетентності у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців з економічної кібернетики».

З 2007 по 2022 рр. працювала на посаді асистента (2007-2013 рр.), старшого викладача (2013-2014 рр.), доцента (2014-2022 рр.) кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету.

З 2022 р. – по теперішній час доцент кафедри прикладної математики та кібербезпеки Донецького національного університету імені Василя Стуса.

Гарант ОП 125 «Кібербезпека».

Викладає курси: «Вища математика», «Теорія ймовірності та математична статистика», «Основи кібербезпеки та національної безпеки», «Статистичний аналіз даних в прикладних дослідженнях».

Основні напрями наукових досліджень:

  • дослідження новітніх математичних методів, технологій та засобів кібербезпеки;

  • безпека електронних фінансів; безпека використання криптовалют і смартконтрактів;

  • математична статистика, теорія випадкових процесів;
  • застосування, певних програмних продуктів обробка, аналіз та статистика;

  • методична складова в навчальному процесі як в ЗВО так і в загальноосвітніх закладах;

  • методологія управління.

Автор 2 посібників, монографія (у співавторстві),  конспектів лекцій, посібників та методичних вказівок, понад 130 наукових праць.