Обрати сторінку

Кафедра прикладної математики та кібербезпеки

Загоруйко Любов Василівна

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри прикладної математики та кібербезпеки 


ORCID: orcid.org>>
Google scholar: scholar.google.com>>
Scopus: www.scopus.com>>
Профайл: rang.donnu.edu.ua>>


У 1984 році закінчила факультет автоматики та обчислювальної техніки Вінницького політехнічного інституту.

В 2001 році захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Д 35.052.10 у Національному університеті «Львівська політехніка» за спеціальністю 05.11.17 «Медичні прилади та системи».

З 2002 року по 2003 рік працювала доцентом кафедри інформаційних систем та мереж за сумісництвом у Вінницькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ. З 2002 року по 2012 рік працювала доцентом кафедри проектування медико-біологічної апаратури за сумісництвом, а з 2012 року по 2015 рік доцентом кафедри телекомунікаційних систем та телебачення за сумісництвом у Вінницькому національному технічному університеті.

З 2017 року по теперішній час працює в ДонНУ імені Василя Стуса на посаді доцента.

Викладає дисципліни: «Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів». «Мікропроцесори та мікроконтролери», «Комп’ютерний зір та обробка сигналів».

Основні напрями наукових досліджень:

    • нейроподібні мережі;
    • реєстрація, обробка і розпізнавання зображень;
    • захист інформації.

Співавтор 2 монографій (1 видана за кордоном), більше 30 наукових праць та винаходів.