Обрати сторінку

Кафедра прикладної математики та кібербезпеки

Прокофьєв Михайло Іванович

доктор технічних наук, професор кафедри прикладної математики та кібербезпеки


Scopus: www.scopus.com>>
ORCID: orcid.org>>
Профайл: rang.donnu.edu.ua>>


1972 р. – закінчив Київський політехнічний інституті, отримав диплом за спеціальністю «Конструювання і виробництво радіоапаратури», радіоінженер
1972 р.- 1997р. працював на радіотехнічному факультеті Київського політехнічного інституту працював на посадах: завідувач учбовими лабораторіями, молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник кафедри радіоконструювання та виробництва радіоапаратури (КіВРА).
1980 р.- 1996 р. – виконував обов’язки заступника завідувача кафедри КіВРА з наукової роботи
1997 р. – 2021 р. – директор НДЦ «ТЕЗІС» КПІ ім. Ігоря Сікорського
2014 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук із спеціальності 05.13.21 «Системи захисту інформації», тема дисертації «Методи і засоби вимірювання та оцінювання параметрів небезпечних сигналів від електронно-обчислювальної техніки»
2019 р.– 2020 р. – доцент кафедри конструювання та виробництва радіоапаратури Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»(за сумісництвом)
2020 р. – захистив докторську дисертацію із спеціальності 21.02.03 «Цивільний захист»
2021 р. – по теперішній час – професор ДонНУ імені Василя Стуса

Член координаційної ради громадської організації «Асоціація захисників інформації».

Член програмного комітету міжнародної конференції «International Scientific Conference «UNITECH», яку організовує Технічний університет Габрово, Болгарія.

Викладає дисципліни: «Технічний захист інформації», «Нормативно-правове забезпечення кібербезпеки та інформаційної безпека».

Основні напрями наукових досліджень:

    • удосконалення нормативно-методичної та технічної бази системи захисту інформації в Україні

    • інформаційно-технічні методи захисту об’єктів критичної  інфраструктури

    • розроблення, впровадження, дослідження ефективності комплексів (систем) технічного захисту інформації на об’єктах інформаційної  діяльності, носіями якої є електромагнітні та акустичні поля, надання консультаційних послуг

    • захист інформації  в інформаційно-телекомунікаційних системах

    • удосконалення нормативно-методичної та технічної бази системи протидії технічним розвідкам.

В 1996р. на базі науково-дослідних робіт, що виконувались на кафедрі КіВРА, в НТУУ «КПІ» створив за ініціативою Державної служби технічного захисту інформації України науково-дослідний центр (НДЦ) систем технічного захисту інформації «ТЕЗІС» і став його директором у лютому 1997р.

Результати наукових досліджень представлені в 181 наукових публікацій у вітчизняних та закордонних періодичних виданнях,, зокрема статей у фахових наукових виданнях, та таких, що індексуються у міжнародних наукометричних базах даних, зокрема Scopus.

Отримано 23 наукових патенти на авторські свідоцтва, свідоцтво на авторський твір – програмний продукт «Купол – П».

2016-2021 рік участь та керівництво науковими (науково-технічними) проектами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України.

Виконував роботи із забезпеченням захисту інформації дипломатичних представництв України – ФНР (м. Берлін), Бельгія (м. Брюсель), Польща (м. Варшава).

Відзначений званням Заслужений працівник освіти України, нагороджений грамотою Верховної Ради України, нагрудним знаком Міністра освіти України «За наукові досягнення», має звання «Заслужений науковець НТУУ «КПІ» та відомчі відзнаки РНБО України, СБУ, Держзв’язку.