Обрати сторінку

Кафедра прикладної математики та кібербезпеки

Буряченко Катерина Олександрівна

канд.фіз.-мат.наук, доцент


ORCID: orcid.org >>
Google scholar: scholar.google.com.ua >>
Scopus: www.scopus.com >>
Профайл: rang.donnu.edu.ua >>


В 1999-2002 роках навчалася в аспірантурі Інституту прикладної математики і механіки НАН Україні, де за сумісництвом працювала також на посаді інженера в відділі нелінійного аналізу (завідувач: академік НАНУ Скрипник І.В.) Свою науково-викладацьку діяльність розпочала з 1.09. 2002 року на кафедрі математичної фізики на посаді асистента за сумісництвом. Дисертацію захистила 25 лютого 2003 року в спеціалізованій вченій раді Д 11.193.01 при Інституті прикладної математики і механіки НАН України за спеціальністю 01.01.02 «диференціальні рівняння».

2003-2013 рр. –доцент кафедри диференціальних рівнянь ДонНУ.

2005-2006 рр.- в.о. завідувача кафедрою диференціальних рівнянь ДонНУ.

2014-2015 рр—в.о. завідувача кафедрою математичного аналізу та диференціальних рівнянь, доцент ДонНУ.

2015-2019 рр. – доцент кафедри математичного аналізу і диференціальних рівнянь ДонНУ імені Василя Стуса.

2019- дотепер –  доцент  кафедри  прикладної математики Донецького національного університету імені Василя Стуса.

За підсумками роботи 2016 року  посідає 2  місце серед професорсько-викладацького складу ДонНУ в галузі природничих наук і 6 загальноуніверситетське місце >>

Викладає курси: диференціальні рівняння; математична фізика; теорія нелінійних операторів; теорія функцій і функціональний аналіз; SQL; tеорія узагальнених функцій (by lars hormander);  aналітична та диференціальна геометрія; варіаційне числення та методи оптимізації; математичне моделювання в природничих та суспільних науках ; англійська мова професійного спрямування.

Напрями наукових досліджень:·   

    • диференціальні рівняння в частинних похідних
    • нелінійні еліптичні і параболічні рівняння та крайові задачі
    • методи функціонального аналізу та  операторів  в теорії диференціальних рівнянь
    • математичне моделювання фізичних процесів
    • застосування диференціальних рівнянь в частинних похідних

Автор понад 55 наукових публікацій (21 статтей, 16 з яких входять до міжнародних наукометричних баз данних (Scopus) та 27 тез доповідей міжнародних конференцій), 7 навчальних публікацій (1- з грифом МОН) та 1 розділу в монографії.