Обрати сторінку

Кафедра прикладної математики та кібербезпеки

Данильчук Оксана Миколаївна

кандидат педагогічних наук, доцент


ORCID: orcid.org >>
Google scholar:  scholar.google.com.ua >>


 У 1995 році закінчила Вінницький державний педагогічний інститут імені Михайла Коцюбинського (тепер університет).

11 червня 2019 року захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.02. – «Теорія та методика навчання (математика)» на тему «Методика організації самостійної роботи студентів економічних спеціальностей у процесі орієнтованого навчання математики» у спецраді Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова м. Київ. 

1995 – 2002 рр. вчитель математики та інформатики у загальноосвітній середній школі І-ІІІ ст. смт. Вендичани Могилів-Подільського району Вінницької області.

2002 – 2016 рр. старший викладач вищої математики, інформатики і обчислювальної техніки кафедри природничих наук Красноармійського індустріального інституту Донецького національного технічного університету (м. Покровськ, Донецька область).

2016 – 2017 рр. заступник директора Донецької філії Університету сучасних знань (м. Мирноград, Донецька область).

2017 – 2018 рр. вчитель математики у загальноосвітній середній школі І-ІІІ ст. №9 м. Покровськ Донецької області (за сумісництвом).

2018 – по теперішній час канд.пед.наук, доцент кафедри прикладної математики Донецького національного університету імені Василя Стуса.

Викладає курси: «Вища математика», «Теорія алгоритмів», «Лінійна алгебра та аналітична геометрія», «Алгебра та диференціальна геометрія».

Основні напрями наукових досліджень:

  • професійна спрямованість при викладанні дисциплін математичного циклу
  • організація самостійної роботи студентів
  • застосуванням елементів вищої математики у різних середовищах
  • застосування, обробка, аналіз та статистика певних програмних продуктів в галузях науки і інформаційному просторі
  • методична складова в навчальному процесі як в ЗВО так і в загальноосвітніх закладах
  • методологія вищої освіти.

Автор 1 посібника з грифом МОН України, монографія (у співавторстві),  конспектів лекцій, посібників та методичних вказівок, близько 100 наукових праць.