Обрати сторінку

Кафедра інформаційних технологій

Ніколюк Петро Карпович

доктор фізико-математичних наук, професор


ORCID: orcid.org >>
Google scholar: scholar.google.com.ua >>
Web of Science: Web of Science >>
Профайл: rang.donnu.edu.ua >>


У 1972 році поступив на навчання на фізичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Закінчив навчання у 1977 році. У цьому ж році по направленню поступив на роботу у Вінницький політехнічний інститут, де працював спочатку інженером НДС, а потім викладачем фізики на кафедрі фізики У листопаді 1978 року поступив на навчання у цільову аспірантуру інституту металофізики АН України, яку успішно закінчив у 1981 році. По розподілу у цьому ж році знов поступив на роботу у Вінницький політехнічний інститут на посаду асистента кафедри фізики. У 1985 році успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук по спеціальності «фізика твердого тіла». У 1989 році мені було присвоєно наукове звання доцента. З 1996 по 1999 роки навчався у докторантурі на фізичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2001 році в інституті металофізики АН України успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук. В 2002 році обраний професором кафедри фізики Вінницького державного технічного університету (раніше – Вінницький політехнічний інститут). В цьому ж році на підставі пропозиції зі сторони ректора Вінницького державного аграрного університету перейшов на роботу у цей ВНЗ на посаду професора кафедри вищої математики і фізики. 7 вересня 2004 року на підставі пропозиції директора Вінницької філії Тернопільського державного економічного університету перейшов на роботу у цю філію. У 2006 році отримав атестат професора.

     01.09.2007 р. прийнятий за контрактом на конкурсній основі на посаду завідувача кафедри фундаментальних загальноосвітніх дисциплін Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету (по запрошенню директора ВФ КНТЕУ).

    У жовтні 2008 року на підставі запрошення ректора Вінницького кооперативного інституту перейшов працювати у цей ВНЗ в якості завідувача кафедри інформаційних технологій.

    У 2016 році поступив на роботу у Донецький національний університет.

Член журі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2020 році (м. Хмельницький).

Офіційно запрошений у якості члена журі Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт (м. Одеса).

Викладає курси: «Моделювання систем», «Обчислювальна математика», «Об’єктно-орієнтовані технології проектування програмного забезпечення», «Теорія алгоритмів», «Теорія ігор».

Основні напрями наукових досліджень:

    • теорія графів,
    • моделювання систем,
    • синтез нових сполук та сплавів,
    • дискретна математика,
    • програмування (мова програмування java)

Керівник наукового гуртка по підготовці студентів для участі у Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт.

Автор навчального посібника «JAVA.Теорія і практика».

Автор 100 наукових праць.

Здійснюю науково-технічне співробітництво із Житомирським бронетанковим заводом з метою створення нових видів високоміцних сплавів.

Приймаю участь у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах студентських наукових робіт як член журі.

Здійснюю наукове керівництво студентами, що на протязі трьох років займають призові місця у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах студентських наукових робіт.